HỆ thống đỊnh vị toàn cầU (Global Positioning System-gps)tải về 1.74 Mb.
trang11/15
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.74 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Hình III.10: Một số thiết bị GPS thu tín hiệu vệ tinh

Các tín hiệu GPS được thu nhận bởi một anten định hướng. Nếu máy thu biết thông tin về vị trí của các vệ tinh trên bầu trời (tức là almanac) và vị trí xấp xỉ của người sử dụng (không cần có độ chính xác cao), máy thu có thể xác định vệ tinh nào đang ở trong tầm quan sát. Sự khởi động máy này gọi là khởi động ấm (warm start). Trong trường hợp máy thu không có các thông số almanac và cũng không biết được vị trí ước lượng ban đầu của nó thì nó sẽ phải khởi động quá trình dò, thu nhận một vệ tinh bất kỳ và thu thập thông số almanac để biết được thông tin về vị trí của các vệ tinh khác. Quá trình khởi động này được gọi là khởi động nguội (cold start). Việc định vị dùng khởi động nguội sẽ mất nhiều thời gian ban đầu hơn là khởi động ấm.

Khi biết được một vệ tinh k nhất định nào đó đang ở tầm quan sát, máy thu sẽ vận dụng kiến thức về cấu trúc mã của tín hiệu vệ tinh đó để tìm kiếm, tách tín hiệu từ nền nhiễu và sau đó duy trì việc thu tín hiệu từ vệ tinh này. Quá trình này được thực hiện dựa trên nguyên tắc hoạt động của máy thu nhằm tự tạo ra một mã giả PRN giống hệt (replica) như mã của vệ tinh đang cần tìm kiếm. Sau đó máy thu sẽ dịch chuyển dãy mã tự tạo theo thời gian để xem liệu có thể trùng khít nó với dãy mã của tín hiệu vệ tinh đang thu nhận. Dựa vào hai tính chất đã nêu trên của các dãy mã PRN, nếu dãy mã tự tạo trùng khít hoàn toàn với dãy mã đến từ vệ tinh, tức là hàm tự tương quan cho giá trị cực đại với một đỉnh dễ phân biệt, thì tín hiệu đến chính là đến từ vệ tinh k. Quá trình này được gọi là quá trình nhận biết tín hiệu (acquisition). Việc nhận biết tín hiệu mã C/A không mất nhiều thời gian, vì dãy mã C/A chỉ dài 1023 bit. Việc nhận biết tín hiệu mã P (Y) mất nhiều thời gian hơn do chiều dài của dãy mã này lớn hơn. Sau khi tín hiệu tự tạo và tín hiệu đến là trùng khít, tức là máy thu đã nhận biết được tín hiệu vệ tinh, mã PRN và dữ liệu vệ tinh sẽ được tách ra khỏi sóng mang.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương