HỆ thống đỊnh vị toàn cầU (Global Positioning System-gps)tải về 1.74 Mb.
trang14/15
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.74 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

VIII.1/ DGPS địa phương (LADGPS)


Phương pháp DGPS địa phương (Local Area DGPS - LADGPS) là kỹ thuật DGPS được áp dụng một cách đơn giản nhất với một máy thu mốc đã biết vị trí chính xác tới mm. Dựa vào vị trí đã biết, máy thu mốc có thể tính toán được ảnh hưởng của sai số lên tín hiệu đến từ mỗi vệ tinh. Giả thiết trong một vùng nhất định, sao cho các tín hiệu vệ tinh chịu sai số có giá trị tương đương nhau, các máy thu lân cận trong vùng có thể dùng sai số ước lượng được từ máy thu mốc này như là giá trị hiệu chỉnh sai số.

Các giá trị hiệu chỉnh thường được truyền đi dựa trên phương pháp liên lạc dùng sóng radio, thông qua các chuẩn quốc tế về định vị, cụ thể là chuẩn RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services). Kỹ thuật này có thể được ứng dụng với phép đo mã (độ chính xác định vị khoảng vài m) hoặc phép đo pha (độ chính xác định vị khoảng vài dm)Hình III.14 Minh họa khái niệm LADGPS

Thông thường, các giá trị hiệu chỉnh sai số có giá trị càng gần với giá trị thực hơn khi khoảng cách giữa 2 máy thu càng ngắn. Tuy còn phụ thuộc vào mức độ tương quan của sai số thu nhận được giữa các vị trí khác nhau trong vùng, và quan trọng hơn nữa là mức độ hoạt động tích cực của tầng điện ly, giá trị thông thường của bán kính vùng xung quanh máy thu mốc mà trong đó giá trị hiệu chỉnh có thể được áp dụng một cách hiệu quả là khoảng 10 đến 20 km. Hiệu chỉnh sai số gây ra do tầng điện ly và tầng đối lưu trong điều kiện bình thường, thường thay đổi chậm theo thời gian và thường được cập nhật sau khoảng 10 đến 30 phút, tùy thuộc vào từng trường hợp.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương