Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6711/bkh-th ngày 24 tháng 9 năm 2010) và ý kiến của Bộ Tài chínhtải về 1.61 Mb.
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

30,0
(1)

Đê bảo vệ bờ biển thôn Phú Thọ

2010

3610/QĐ-UBND 07/9/2009

34,4

34,4

0,0

0,0

3,1

3,1

31,3

15,0
(2)

Đoạn đê phường Đông Hải thuộc tuyến đê thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

2010

168/QĐ-UBND 22/01/2008

34,0

34,0

0,0

0,0

5,4

5,4

28,6

15,0

PHỤ LỤC II

DANH MỤC ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2011 VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA HOÀN THÀNH NĂM 2010


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: tỷ đồng

TT

Danh mục công trình, dự án

Nhà tài trợ

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Tổng mức đầu tư hoặc Tổng dự toán được duyệt

Ước khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết 31/12/2009

KH 2010

Dự kiến ứng trước kế hoạch 2011

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước
TỔNG SỐ

4.785,80

2.558,32

583,65

1.870,08

469,70

210,00
A

TRUNG ƯƠNG

300,00

30,00

30,00

0,00

26,70

20,00Bộ Y tế

300,00

30,00

30,00

0,00

26,70

20,00Viện Tim mạch Việt Nam

Áo

Hà Nội
2008-2010

300,00

30,00

30,00
26,70

20,00

3926/QĐ; 5/10/2006

B

ĐỊA PHƯƠNG

4.485,80

2.528,32

553,65

1.870,08

443,00

190,00LẠNG SƠN

109,45

18,73

3,33

15,40

8,00

5,00
1

Thiết bị trường Dạy nghề

Đức

Thành phố
2007-2010

29,75

18,73

3,33

15,40


2

Thiết bị bệnh viện đa khoa

JICA

Thành phố
2007-2010

79,703

Các dự án JICA (Chương trình V)

JICA

Các huyện
2007-2010

LÀO CAI

86,00

85,50

13,40

72,10

32,00

15,00
1

Chương trình nước sạch nông thôn

Italia

Các huyện
2004-2009

12,10

12,10

4,90

7,20


-

Dự án cấp nước 3 xã: Trì Quang, Bản Phiệt, Phong Hải huyện Bảo Thắng
Bảo Thắng

Cấp xã
6,20

6,20

2,70

3,50


-

Dự án cấp nước 4 xã: Làng Giàng, Minh Lương, Hòa Mạc, TT Khánh Yên huyện Văn Bàn
Văn Bàn

Cấp xã
5,90

5,90

2,20

3,70


2

Cải tạo nâng cấp đường Bắc Ngầm – Bắc Hà (Chương trình V)

JICA

Bắc Hà

Cấp V MN

2007-2010

39,00

38,50

2,00

36,50


3

Nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai

Đức

TP Lào Cai

300 giường

2004-2010

34,90

34,90

6,50

28,40

BẮC KẠN

155,53

33,59

3,54

30,05

40,00

15,00
1

Các dự án JICA (tài khóa V)

JICA

Các huyện
2007-2010


2

Trường dạy nghề tỉnh

Luxămbua

Thị xã Bắc Kạn
2008-2010

70,16

33,59

3,54

30,05


3

Bệnh viện huyện Chợ Đồn

Thụy Sỹ

Chợ Đồn
2008-2010

66,524

Dự án cấp và thoát nước thị trấn Yến Lạc

Phần Lan

Yên Lạc

800M3/ ngày đêm

2009-2010

18,85


PHÚ THỌ

3,94

3,94

0,00

0,00

8,00

5,00
1

Các dự án JICA (tài khóa V)

JICA

Các huyện
2007-2010


2

DA CLB sinh kế cộng đồng nhằm hỗ trợ XĐGN và quản lý cộng đồng

Pháp

Các huyện3,94

3,94LAI CHÂU

367,05

63,50

24,50

39,00

15,00

10,00
1

Các dự án JICA (tài khóa V)

JICA

Các huyện
2007-2010


2

Phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo

OPEC

Các huyện
2008-2010

Thủy lợi Nậm Ma Nọi

OPEC

Mường Tè

60Ha

2008-2010

4,50

1,50

0,50

1,00

Thủy lợi Tả Páo Hồ

OPEC

Phong Thổ

300Ha

2008-2010

39,90

4,00

1,00

3,00


3

Thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh

Hàn Quốc

Thị xã Lai Châu

300 giường

2009-2010

178,00

23,00

3,00

20,00


4

Hệ thống cấp nước thị xã Lai Châu

Na Uy

Thị xã Lai Châu

8000m3/ ngày đêm

2008-2010

144,65

35,00

20,00

15,00

HÀ NAM

205,60

58,00

13,00

45,00

15,00

8,00Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Phủ Lý

Bỉ

Phủ Lý
2007-2010

205,60

58,00

13,00

45,00

NAM ĐỊNH

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

10,00
1

Sửa chữa, nâng cấp tuyến 1 đê biển huyện Giao Thủy

ADB32007-2010


2

Sửa chữa, nâng cấp tuyến 1 đê biển huyện Hải Hậu

ADB

Hải hậu
2007-2010

NINH BÌNH

129,45

112,59

26,87

85,72

15,00

7,00Sửa chữa Hồ Yên Đồng

AFD, ADB

Yên Mô

Tưới 1250 ha

2006-2010

129,45

112,59

26,87

85,72

THANH HÓA1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương