VĂn phòng quốc hội trung tâm Tin họctải về 390.73 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích390.73 Kb.
  1   2   3   4   5

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Trung tâm Tin học

QUỐC HỘI KHÓA XIII

KỲ HỌP THỨ 05BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

Buổi sáng ngày 13/06/2013

Nội dung:

Quốc hội tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung


Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Xin phép Quốc hội cho tiếp tục làm việc chương trình buổi sáng.

Xin báo cáo Quốc hội, chiều hôm qua cuối giờ đã có 8 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi. Thời gian của Bộ trưởng còn khoảng 1 tiếng, số đại biểu Quốc hội đăng ký để đặt câu hỏi còn lại cũng nhiều, 19 người. Tôi đề nghị bây giờ Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời 8 đại biểu đặt câu hỏi chiều hôm qua thật xúc tích, ngắn gọn, rõ ý để dành thời gian cho các đại biểu khác tiếp tục hỏi.

Xin kính mời Bộ trưởng.


Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

Kính thưa Quốc hôi,

Cuối giờ chiều ngày hôm qua tôi đã nhận được 17 câu hỏi chất vấn của 8 đại biểu Quốc hội, trong đó có những vấn đề chung nhưng cũng có nhiều những vấn đề cụ thể. Tôi xin được giải trình theo nhóm vấn đề như sau.

Thứ nhất, các đại biểu Nguyễn Thái Học, Đoàn Phú Yên; Nguyễn Thị Kim Bé, Đoàn Kiên Giang; Trương Minh Hoàng, Đoàn Cà Mau; Đoàn Nguyễn Thùy Trang, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chất vấn về các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản, thúc đẩy tiêu thụ, hiện đại hóa nông nghiệp.

Nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản là mục tiêu quan trọng của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp. Những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu này, trước hết chúng ta cần tiếp tục điều chỉnh cơ cấu sản xuất để tập trung vào những mặt hàng là thế mạnh của nước Việt Nam. Đồng thời phải tiếp sức cho nông dân bằng việc tăng cường nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhất là về giống, xây dựng cơ sơ hạ tầng và dịch vụ đồng bộ, khuyến khích phát triển bảo quản chế biến bằng công nghệ hiện đại đem lại giá trị gia tăng cao; tổ chức lại sản xuất để hình thành các chuỗi kết nối người sản xuất với thị trường trong và ngoài nước.

Để hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho quá trình cơ giới hóa và giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2011 sửa đổi, bổ sung những chính sách có liên quan. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với các bộ liên quan tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh chính sách có hiệu quả hơn.

Đối với việc xây dựng thương hiệu, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé tỉnh Kiên Giang hỏi. Theo hiểu biết của chúng tôi rất hiếm trường hợp mà một nước đứng ra để xây dựng thương hiệu, gọi là thương hiệu quốc gia mà thường là hậu thuẫn cho các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu. Xây dựng thương hiệu thực chất là duy trì chất lượng cao, ổn định của những mặt hàng mà doanh nghiệp đưa ra. Bộ Nông nghiệp, phát triển nông thôn chúng tôi cũng ý thức được vấn đề này vì thế đang nỗ lực chỉ đạo các viện nghiên cứu chọn tạo đưa ra những giống có năng suất chất lượng cao ổn định, phối hợp với các địa phương hướng dẫn tổ chức nông dân sản xuất hàng loạt để doanh nghiệp có thể có nguồn nguyên liệu với chất lượng cao ổn định để xây dựng thương hiệu.

Về việc nông dân chưa sử dụng đúng thuốc bảo vệ thực vật cần được khắc phục chủ yếu bằng việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đối với người dân, đồng thời chúng tôi cũng chủ trương sẽ phối hợp với các địa phương xúc tiến việc xây dựng các tổ chức dịch vụ bảo vệ thực vật, xây dựng các chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn, phát triển hệ thống xác nhận, truy xuất nguồn gốc trong nông nghiệp.

Về vấn đề tăng cường cho nông dân vay vốn, Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên chỉ đạo và hệ thống ngân hàng cũng đã thực hiện nhất quán chủ trương ưu tiên cung cấp tín dụng cho nông dân. Trong những năm vừa qua, như năm 2012 và những tháng đầu năm 2013 tín dụng cho nông dân nông nghiệp, nông thôn liên tục tăng với tốc độ cao hơn so với tốc độ tăng bình quân của tín dụng cho toàn bộ nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng cũng đã chỉ đạo có những gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ tiêu thụ lúa gạo, cá tra, tôm và các sản phẩm chăn nuôi. Thống đốc Nguyễn Văn Bình có thể có những thông tin cụ thể hơn để báo cáo với Quốc hội.

Các đại biểu Phạm Xuân Thường và Nguyễn Thúy Hoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chất vấn về các giải pháp đối phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ nông dân thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Kính thưa Quốc hội, biến đổi khí hậu là vấn đề lớn của quốc gia chúng ta. Vừa qua hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành trung ương Đảng đã xem xét và có nghị quyết chỉ đạo các biện pháp ứng phó. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện nghị quyết này của Đảng. Bộ đã và đang rà soát quy hoạch thủy lợi các vùng và cả nước trong điều kiện biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên và phối hợp triển khai thực hiện. Trong đó, có việc củng cố hệ thống đê biển và có đê biển của Thái Bình. Bộ cũng đã thẩm định các phương án quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình để Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

Riêng về hỗ trợ phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trình thủ tướng Chính phủ các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia tiêu thụ nông sản do nông dân làm ra từ những mô hình cánh đồng này. Đây chính là điểm mấu chốt đang khó khăn đối với việc thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn. Về hỗ trợ ngư dân nuôi ngao khi bị thiệt hại do thiên tai gây ra, đề nghị áp dụng theo quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ năm 2012. Về chính sách cho vùng ngoài đê, đề nghị áp dụng theo Luật Đê điều. Tại Nghị định 04 năm 2011, Chính phủ đã bãi bỏ các vùng phân chậm lũ. Về chính sách đất đai đại biểu Phạm Xuân Thường nêu tôi có trao đổi với Bộ trưởng Nguyên Minh Quang, xin phép Quốc hội để Bộ trưởng có báo cáo giải trình quan điểm chung của chúng tôi.

Đại biểu Nguyễn Văn Rinh đoàn Hải Dương chất vấn về giải pháp thúc đẩy thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, sử dụng các cây trồng biến đổi gen và vắc xin trong nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên đây cũng là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài. Nhưng thực tiễn hơn 3 năm thực hiện ở các xã điểm do Ban bí thư trực tiếp chỉ đạo cũng như ở rất nhiều địa phương cho thấy chủ trương này có thể thực hiện được một cách có hiệu quả nếu chúng ta có nhận thức đúng, quyết tâm cao và cách làm đúng. Trong nước có nhiều mô hình và cách làm thành công. Nhiệm vụ tới năm 2015 có 20% xã đạt cả 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tức là có 1.815 xã. Tuy nhiên, không chỉ một số xã này mà tất cả các xã khác cũng sẽ phải có số tiêu chí đạt ở mức cao hơn. Với nỗ lực to lớn của cả Trung ương, địa phương, nhà nước và nhân dân, đến hết năm 2012 đã có gần 200 xã đạt 19 tiêu chí, bình quân toàn quốc đã đạt 6,41 tiêu chí, tăng 1,13 tiêu chí so với năm 2011. Những biện pháp cần tập trung để thúc đẩy thực hiện chương trình này, đó là:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân.

Thứ hai, hoàn thành quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba là lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ hộ nông dân, thôn, xóm và các xã thực hiện các nội dung ưu tiên như phát triển sản xuất, thực hiện các tiêu chí không phải là về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, có xây dựng những cơ sở hạ tầng ưu tiên.

Ở tỉnh Nam Định có một phương châm rất hay, đó là làm từ ngoài đồng trước, trong làng sau, hộ trước, thôn trước và xã sau. Tuy nhiên, nhà nước cũng cần tiếp tục tăng cường hỗ trợ trực tiếp cho chương trình.

Về việc áp dụng các cây trồng biến đối gen. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo khảo nghiệm một số giống ngô của các công ty Sygenta, Dekalb, Pioneer và đang làm thủ tục công nhận kết quả khảo nghiệm để làm cơ sở Bộ Tài nguyên môi trường xem xét, cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học. Hiện nay ở nước ta chưa trồng các giống cây biến đổi gen, mặc dù trên thế giới đã có 28 nước trồng khoảng 170 triệu hécta.

Về việc sử dụng vắcxin trong chăn nuôi. Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương kiểm tra, giám sát để làm đúng quy định và xử lý nghiêm các vi phạm khi phát hiện được. Chúng tôi chưa phát hiện được việc ăn bớt vắcxin, có lẽ vì giá trị một liều vắcxin trong chăn nuôi thấp, đắt nhất là vắcxin tai xanh chỉ có giá 33.000 đồng/liều, còn vắc xin cúm gia cầm có mấy trăm đồng một liều. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang chỉ đạo thanh tra trước thông tin có một số nơi cán bộ không tiêm nhưng khai là tiêm rồi rút vắcxin bán ra bên ngoài.

Đại biểu ở Phú Yên chất vấn có hay không nhóm lợi ích làm tổn hại đến lợi ích của nông dân? Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiên quyết phản đối mọi hình thức nhóm lợi ích hoạt động trái pháp luật hoặc lợi dụng kẽ hở của pháp luật làm tổn hại đến lợi ích của nông dân. Trước mọi thông tin về lợi ích nhóm tôi đều chỉ đạo phối hợp kiểm tra và có biện pháp ngăn ngừa. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có cơ sở để xác định những nhóm như vậy trong lĩnh vực nông nghiệp. Tôi xin hết.


Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Có một câu hỏi của đại biểu Thường, Đoàn Thái Bình liên quan đến vấn đề giao đất và thời hạn giao đất, rất lo lắng là con em mình sinh ra sau này lúc Luật đất đai có hiệu lực thì lấy đất đâu mà tăng gia sản xuất và sinh sống nếu như không có việc chia lại đất. Câu chuyện này xin mời Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời câu hỏi này.
Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin được trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Phạm Xuân Thường như sau.

Câu hỏi của đại biểu Phạm Xuân Thường liên quan đến vấn đề sử dụng đất nông nghiệp, tất nhiên nội dung này liên quan đến vấn đề Luật đất đai (sửa đổi) mà tới đây Quốc hội sẽ thảo luận. Câu hỏi về vấn đề thời hạn sử dụng đất nông nghiệp quy định trong dự thảo Luật đất đai năm 2003 (sửa đổi) liên quan đến chủ trương không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình và cá nhân.

Để trả lời câu hỏi này cần xuất phát từ Nghị quyết 19 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, theo đó Trung ương tiếp tục khẳng định là không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân. Thực hiện chủ trương này trong thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường chúng tôi đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng dự thảo Luật đất đai 2003 (sửa đổi) theo hướng tăng thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, trồng cây nông nghiệp ngắn ngày, theo luật cũ là 20 năm và nay đề nghị lên 50 năm.

Theo thời hạn này thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng 50 năm nữa như hôm qua đại biểu Thường có nêu, thời gian kéo dài này do nhu cầu sử dụng đất và luôn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đất đai do không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã chia cho hộ gia đình, cá nhân nên cần tăng thời hạn sử dụng đất nông nghiệp lên 50 năm vì đảm bảo cho người được giao đất yên tâm ổn định sản xuất, tránh các thủ tục không cần thiết khi hết thời hạn quy định thời hạn 20 năm. Đồng thời quy định 50 năm vẫn đảm bảo quyền thuộc sở hữu của Nhà nước.

Trả lời câu hỏi nếu không điều chỉnh lại đất nông nghiệp theo chủ trương nói trên thì có biện pháp gì để người sinh ra sau năm 1993 có đất để sản xuất nông nghiệp? (Năm 1993 là năm luật quy định mốc thời hạn sử dụng đất 20 năm).

Chúng tôi cho rằng trước hết theo quy định của Luật 2003 và dự kiến sẽ sửa đổi đối với trường hợp người sử dụng đất nông nghiệp đã chết, người không có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp thì sẽ thực hiện chuyển quyền sử dụng đất hoặc thực hiện thừa kế, tặng, cho đối với người sinh sau theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua ở một số địa phương đã có biện pháp điều chỉnh đất nông nghiệp trong nội bộ tại địa bàn dân cư như thông qua sự đồng thuận của địa bàn dân cư thì tiến hành điều chỉnh đất nông nghiệp khi thực hiện chủ trương về dồn điền, đổi thửa. Vừa qua một số tỉnh như tỉnh Hà Tĩnh, một số tỉnh khác và ngay tỉnh Thái Bình thường cũng đã tiến hành điều chỉnh trong nội bộ địa bàn dân cư với sự đồng thuận của địa bàn dân cư. Chúng tôi cho rằng việc vận dụng đó của các địa phương là phù hợp.

Hoặc thu hồi đất nông nghiệp với trường hợp trả lại đất do không có nhu cầu sử dụng và vận động hộ gia đình đang chuyển đổi nghề, chuyển nhượng, cho thuê đất nông nghiệp cho lao động nông nghiệp chưa có đất hoặc có nhu cầu sử dụng đất nhiều hơn.

Nhìn về lâu dài, tức là sau năm 2020 khi đất nước trở thành nước công nghiệp thì lao động nông nghiệp sẽ chuyển dịch sang lao động công nghiệp và các hoạt động dịch vụ khác, lúc đó lao động nông nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ khoảng dưới 35%. Do đó áp lực về đất nông nghiệp cho lao động sẽ giảm xuống nên vấn đề tạo quỹ đất cho lao động mới hình thành sẽ không trở thành vấn đề bức bách như hiện nay.

Báo cáo các vị đại biểu và đại biểu Thường, từ những lý do nêu trên chúng tôi cho rằng Trung ương khẳng định chủ trương không điều chỉnh đất nông nghiệp là phù hợp với thực tiễn hiện nay và tính cả lâu dài. Tôi xin hết ý kiến.


Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Báo cáo với Quốc hội, có hai đại biểu muốn đặt câu hỏi lại đối với Bộ trưởng Cao Đức Phát, xin mời đại biểu Nguyễn Thái Học, sau đó là đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé đặt lại câu hỏi.


Nguyễn Thái Học - Phú Yên

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng

Phần trả lời của Bộ trưởng cho thấy Bộ trưởng rất quan tâm lo toan đến đời sống của người nông dân. Tuy nhiên bản thân tôi và cử tri cũng chưa thật vừa lòng, chưa thật yên tâm, vấn đề mấu chốt đặt ra ở đây là cứ đến mùa thu hoạch, người dân được mùa nhưng các thương lái thu mua ép giá, người dân chịu thiệt, quanh năm làm vất vả, nhưng đến mùa thu hoạch thì không được lãi, trong khi thương lái là những người mua lại của người nông dân nhưng lại được lãi. Vấn đề đặt ra ở đây là có thực trạng này không và giải pháp khắc phục thế nào? Bộ trưởng chưa trả lời.

Vấn đề thứ hai, đi theo hệ quả này người nông dân rất vui mừng phấn khởi trước chủ trương của Thủ tướng là làm sao trong quá trình thu mua lương thực đảm bảo người nông dân có lãi tối thiểu là 30%, cử tri rất vui, rất phấn khởi. Nhưng trước tình hình thu hoạch bán không có lãi như thế thì bây giờ làm sao? giải pháp nào để người nông dân có lãi tối thiểu là 30%. Xin hết.
Nguyễn Thị Kim Bé - Kiên Giang

Kính thưa Bộ trưởng

Chuyện xây dựng thương hiệu kiên trì là tất nhiên, xong Bộ trưởng cũng đã nói là chất lượng gạo của Việt Nam được đánh giá rất cao. Như vậy tại sao hạt gạo của Việt Nam lại mất giá, theo các chuyên gia về lúa gạo đánh giá sức mua của thế giới năm nay vẫn gia tăng.

Thứ hai, đối với chính sách tạm trữ lúa gạo ta nói là hỗ trợ cho người nông dân, những người nông dân được lợi gì, trong khi đó người nông dân chỉ có bán lúa, chỉ có lúa thôi, mà lại là mua gạo, như vậy cuối cùng chính sách này là ai có lợi, Bộ trưởng làm rõ giải pháp tới đây trong việc đảm bảo quyền lợi cho nhân dân trong giải pháp tạm trữ ta cho giải pháp tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Xin hết.


Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

Kính thưa Quốc hội,

Chúng tôi hết sức chia sẽ và cũng rất trăn trở trước tình hình hiện nay khi nông dân rất vất vả làm ra nông sản và bán thì giá đang ở mức thấp và Bộ cũng đang cùng các Bộ, ngành thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tìm mọi giải pháp để khắc phục tình hình trước mắt cũng như suy nghĩ, đề xuất những giải pháp căn cơ lâu dài.

Trước tình hình được mùa thì mất giá, người nông dân được lãi ít, những thành phần khác được lợi nhiều hơn, đây là vấn đề lớn, chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Trước hết chúng tôi hướng dẫn bà con nông dân tập trung vào sản xuất những cây trồng, vật nuôi có thị trường. Chúng ta phải làm với năng suất cao, giá thành hạ hơn, hay nói cách khác là tốt hơn và rẻ hơn so với những đối thủ cạnh tranh. Chỉ khi làm đúng theo yêu cầu của thị trường, có thị trường thì làm ra mới không bị ế còn khi chúng ta làm quá mức yêu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ thì chắc chắn giá sẽ thấp.

Mặt khác, trong cùng hoàn cảnh đó làm sao để người nông dân không bị ép giá, cách tốt nhất mà chúng tôi đã theo đuổi đó là tạo ra môi trường cạnh tranh, không để cho một tổ chức hoặc một nhóm các đơn vị có thể có ưu thế trên thị trường từ đó ép giá nông dân và khống chế giá trên thị trường. Chúng tôi cũng theo đuổi chủ trương khuyến khích nông dân và hỗ trợ nông dân hình thành các hợp tác xã, các tổ liên kết, hình thành chuỗi sản xuất, trên cơ sở đó tạo ra những vị thế mạnh hơn cho nông dân trên thị trường. Như với lúa gạo ở nước ta có tới 9,5 triệu hộ gia đình nông dân canh tác lúa, mỗi một nông dân với khối lượng nông sản rất nhỏ như thế thì rất khó có thể chủ động tác động vào giá khi đàm phán với những thương lái.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé tỉnh Kiên Giang có nêu làm sao cho nông dân được lợi hơn nói chung và trong chính sách lúa gạo nói riêng. Chúng tôi thấy biện pháp tạm trữ là giải pháp tình thế, là một trong những giải pháp để tác động vào thị trường. Không phải biện pháp căn cơ và giải quyết mọi vấn đề của ngành lúa gạo. Đây là trước mắt, trong tình huống hiện nay, những năm thị trường tốt chúng ta không cần đến chương trình tạm trữ. Chúng tôi thấy rằng cũng đã đến lúc ngành lúa gạo của chúng ta cần phải có sự chuyển biến căn bản.

Chúng tôi thấy mặc dù chúng ta có chủ trương giữ 3,8 triệu ha đất lúa nhưng cơ cấu cây trồng trên diện tích đó phải được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của thị trường. Không nhất thiết trên đất lúa là phải trồng lúa mà có thể trồng những cây trồng khác có thị trường và đem lại thu nhập cao hơn cho nông dân. Còn những diện tích trồng lúa cần phải được quy hoạch, hướng dẫn và hỗ trợ nông dân sản xuất bằng những giống với chất lượng cao hơn với những quy trình tiến độ đảm bảo nông dân có năng suất cao hơn và giá thành thấp hơn.

Mặt khác, phải tiếp tục để hỗ trợ phát triển về công nghệ bảo quản, cũng như công nghệ chế biến, tăng cường năng lực thị trường, đặc biệt là năng lực xâm nhập và phát triển thị trường xuất khẩu để có thể bán vào thị trường thế giới với giá cao và ổn định hơn. Trên cơ sở đó tiêu thụ lúa cho nông dân với giá cao hơn. Và chỉ có khi đó, người nông dân mới được hưởng lợi ích cao hơn từ ngành lúa gạo, xứng đáng với công sức mình bỏ ra.


Nguyễn Đức Hiền - Trưởng ban dân nguyện

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng,

Tôi xin được chất vấn Bộ trưởng 2 vấn đề:

Thứ nhất, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 cuối năm 2012 giao cho Chính phủ năm 2013 ban hành chính sách đặc thù để giải quyết về khó khăn, để sản xuất đời sống cho người dân tái định cư các công trình thủy điện, trong đó có công trình thủy điện Hòa Bình và Sơn La, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã có bức thư, công thư gửi cho Bộ trưởng và trong đó có đoạn viết rằng ngày 23 tháng 12 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm, làm việc tại Sơn La và dự lễ khánh thành công trình thủy điện Sơn La và trong buổi lễ Thủ tướng đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì chính và phối hợp với Bộ Công thương, các bộ, ngành để xây dựng các chính sách đặc thù về vấn đề nêu trên và Bộ trưởng Bộ Công thương cũng đề nghị Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục năng lượng của Bộ Công thương để soạn thảo về vấn đề này. Vậy đến nay đã hơn 6 tháng thực hiện nghị quyết của Quốc hội và nhiệm vụ Chính phủ thì 2 bộ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương đã có những động thái thế nào để tăng cường phối hợp soạn thảo chính sách này.

Vấn đề thứ hai, qua khảo sát về tình hình sản xuất và đời sống của người dân tái định cư, một vấn đề rất quan trọng đặt lên đó là rất thiếu đất sản xuất cho đồng bào để làm kế sinh nhai lâu dài. Đây là một vấn đề rất quan trọng và cử tri nhiều nơi đề nghị Nhà nước của chúng ta có thể thu hồi một phần đất của nông trường hoang hóa, lãng phí và sử dụng không có hiệu quả, cũng như là một phần đất của vùng đệm của các rừng phòng hộ, để hỗ trợ cho người dân sản xuất. Với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước, là tư lệnh lĩnh vực thì Bộ trưởng cho biết quan điểm và ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào? Xin được cảm ơn Quốc hội, cảm ơn Bộ trưởng.


Trần Văn Minh - Quảng Ninh

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng,

Vừa rồi Bộ trưởng cũng đã thông tin khái quát tình hình và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đặt ra trong Quyết định số 800 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một vấn đề tôi quan tâm và cũng xin cảm ơn Bộ trưởng đã có thông tin trả lời này.

Vấn đề thứ hai, cũng trong chương trình xây dựng nông thôn mới thì người ta có ý kiến cho rằng các ngành, địa phương đang quá tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng đúng mức đến việc giúp người dân thay đổi phương thức tập quán sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, trong khi đây mới thực sự là vấn đề bản chất giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới thành công, Bộ trưởng đánh giá thế nào về nhận xét này. Với cương vị là thường trực chương trình, Bộ trưởng thấy tới đây cần chỉ đạo và có những giải pháp gì để xây dựng nông thôn mới thành công, có hiệu quả và đặc biệt tiết kiệm được nguồn lực trong tình hình khó khăn hiện nay. Xin cảm ơn Quốc hội, cảm ơn Bộ trưởng.
Nguyễn Thị Huệ - Đắc Lắk

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng,

Tôi có 2 câu hỏi xin gửi đến Bộ trưởng như sau:

Câu hỏi một: Hiện nay nông nghiệp là ngành kinh tế hết sức quan trọng của chúng ta. Lĩnh vực nông nghiệp có tác động rất lớn đến cuộc sống của người dân. Vừa qua Chính phủ đã có những chính sách nhằm mục đích hỗ trợ nông dân. Ví dụ như Quyết định 63 của Thủ tướng ký từ năm 2010 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Chính sách này nếu được thực thi sẽ tạo điều kiện cho những nông dân và doanh nghiệp đang khát vốn sản xuất thực sự có điều kiện được vay vốn để phát triển đổi mới công nghệ sau thu hoạch. Để đảm bảo nâng chất lượng sản phẩm, để lúa của nông dân trồng ra không bị lên mầm khi chưa có người thu mua như hiện nay.

Được biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt một số danh sách máy móc, thiết bị sản xuất trong nước có đủ điều kiện để thực hiện theo Quyết định này. Thế nhưng theo phản ánh của các cử tri ở hầu hết các địa phương thì hiện nay nông dân chưa ai tiếp cận được nguồn vốn này. Nguyên nhân là do các ngân hàng không triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất vì nhiều lý do.

Xin phép hỏi Bộ trưởng với vai trò là người đứng đầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian tới Bộ trưởng sẽ có sự phối hợp như thế nào với ngành ngân hàng để chủ trương đúng đắn này thực sự có hiệu quả như Chính phủ đã mong muốn.

Câu hỏi hai: Ngành Cà phê Việt Nam hiện nay là ngành dẫn đầu cả nước về cây công nghiệp, có kim ngạch 3,74 tỷ Đô la trên cả lúa gạo, là cây có lượng Robusta chiếm 70% lượng xuất khẩu trên toàn cầu, nhưng cây cà phê này đã được Bộ Nông nghiệp quan tâm như thế nào?

Theo tôi được biết thì cây cà phê cho đến lúc này chúng ta chưa có một viện riêng, có những công trình khoa học xứng tầm để nghiên cứu giúp nông dân phát triển một cách bền vững, có định hướng cho loại cây công nghiệp giá trị này. Xin được lưu ý rằng các nước trồng cà phê như ở Braxin, Indonexia, Columbia, họ đã có những viện cà phê để chuyên tâm đi sâu vào lĩnh vực này và có những công trình khoa học giá trị cao để hỗ trợ những điều nông dân còn thiếu.

Tình hình hiện nay, cây cà phê đang già cỗi đi và cần tái canh rất nhiều. Nhưng nông dân vẫn còn lúng túng, bên cạnh những rừng cà phê già cỗi chưa có hướng tái canh hiệu quả. Người dân vẫn tiếp tục phá rừng để trồng mới.

Xin Bộ trưởng cho biết, Bộ Nông nghiệp đã có những quyết sách gì để bảo đảm duy trì và phát triển con số xuất khẩu hiện nay là gần 4 tỷ Đô la và phương hướng cụ thể để giúp cho nông dân những định hướng mang tính khoa học trong thời gian tới.

Xin cám ơn Bộ trưởng.


: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương