THƯ MỤc sách mớI – tháng 04/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 443.37 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích443.37 Kb.
#1799
  1   2   3   4   5   6

THƯ MỤC SÁCH MỚI – THÁNG 04/2014 Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ
000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT:

1/. TRẦN QUANG MINH. Thiết kế kiến trúc với Sketchup và Vray / Trần Quang Minh, Phạm Quang Hiển, Trần Trường Thuỵ. - H. : Từ điển Bách khoa, 2013. - 363tr.; 24cm. - (Tủ sách STK (Sưu tầm thông tin kỹ thuật mới))

* Tóm tắt: Gồm 2 phần : Phần 1 gồm 11 bài tập hướng dẫn thực hành với Sketchup Pro 8.0, các công cụ trong Sketchup trình bày sâu hơn giúp bạn đọc khai thác có hiệu quả hơn trong công việc; phần 2 gồm 6 bài tập hướng dẫn thực hành Sketchup pro 8.0 cùng chương trình Vray chuyên dùng để diễn hoạt

* Môn loại: 006.6 / TH308K- Phòng Đọc: DL 13258

- Phòng Mượn: MD 7943-7944
2/. TRƯƠNG MINH TRÍ. Tự học Creo bằng hình ảnh / Trương Minh Trí, Phạm Quang Huy. - H. : Tư điển Bách Khoa, 2014. - 311tr.; 24cm. - (Tủ sách STK (Sưu tầm thông tin kỹ thuật mới))

* Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành khai thác các tính năng của Pro Engineer phiên bản mới nhất Creo 2.0 của trình ứng dụng CAD-CAM đa năng, tiện dụng và phổ cập nhất hiện nay.

* Môn loại: 006.6 / T550H

- Phòng Đọc: DL 13255

- Phòng Mượn: MD 7937-7938
3/. LÊ HẢI. Xây dựng tập đoàn truyền thông - giải pháp chiến lược trong phát triển nền báo chí Việt Nam / Lê Hải. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 299tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và căn cứ khoa học của việc xây dựng tập đoàn truyền thông; tìm hiểu mô hình tập đoàn truyền thông thông qua nghiên cứu con đường hình thành, phương thức hoạt động của các tập đoàn truyền thông tiêu biểu của một số nước; một số giải pháp ứng dụng vào việc xây dựng mô hình tập đoàn truyền thông ở Việt Nam

* Môn loại: 070.1 / X126D

- Phòng Đọc: DV 47432

- Phòng Mượn: MH 6846-6847
4/. NGỌC TRÂN. Kinh tế học - ồ quá dễ! / Ngọc Trân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 348tr.; 20cm

* Tóm tắt: Sách bao gồm những nội dung liên quan đến kinh tế như thuyết bàn tay vô hình, quy luật cung cầu, chi phí cơ hội, lợi ích cận biên, sự tưởng tượng, lạm phát, giảm phát , thất nghiệp và tổng quan sản phẩm nội địa. Bên cạnh đó còn giới thiệu các vấn đề tài chính ngân hàng, thuế khoá và thị trường chứng khoán. Sách là tài liệu tham khảo dành cho người viết báo và người đọc báo.

* Môn loại: 070.4 / K312T

- Phòng Đọc: DV 47468

- Phòng Mượn: MH 6901
5/. NAM SƠN KÝ GIẢ. Chuông làng báo / Nam Sơn Ký Giả. - H. : Văn học, 2014. - 319tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm những bài viết luận bàn, trao đổi ý kiến về những vấn đề thời sự, bức xúc liên quan đến nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp báo chí, liên quan đến ngón nghề của người làm báo, rộng hơn là những vấn đề liên quan đến nền báo chí nước nhà và xa hơn nữa là những sự kiện chính trị - xã hội, nghiệp vụ báo chí của khu vực và thế giới

* Môn loại: 079 / CH518L

- Phòng Đọc: DV 47495

- Phòng Mượn: MH 6926

100. TRIẾT HỌC – TÂM LÝ HỌC:

6/. VƯƠNG TẤT ĐẠT. Lôgic học đại cương / Vương Tất Đạt. - In lần thứ 18. - H. : Đại học Quốc gia, 2013. - 180tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lôgic học đại cương, đặc trưng của phán đoán, các quy luật cơ bản của lôgic hình thức, suy luận và suy luận suy diễn, suy luận quy nạp, chứng minh và bác bỏ, giả thuyết

* Môn loại: 160 / L451H- Phòng Đọc: DV 47445

- Phòng Mượn: MH 6869-6870
7/. Trí tuệ / Sông Lam, Dũng Quyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 187tr.; 21cm. - (Học Bác lòng ta trong sáng hơn)

* Tóm tắt: Sách tuyển chọn từ những câu chuyện đời thường của Bác nhằm khuyên dạy chúng ta sống tốt.

* Môn loại: 170 / TR300T

- Phòng Đọc: DV 47523

- Phòng Mượn: MH 6958
8/. Giáo dục đạo đức mới cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay / Lương Gia Ban, Nguyễn Thế Kiệt (chủ biên), Hoàng Anh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 219tr.; 21cm

* Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng và nội dung giáo dục đạo đức mới cho sinh viên, khái quát thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc giáo dục đạo đức mới cho sinh viên. Đề xuất một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức mới cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam

* Môn loại: 170.71 / GI-108D

- Phòng Đọc: DV 47431

- Phòng Mượn: MH 6844-6845
9/. CAO HUY THUẦN. Nhật ký sen trắng : Chuyện kể cho tuổi 15 và phụ huynh / Cao Huy Thuần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 240tr.; 20cm

* Tóm tắt: Gồm 15 câu chuyện kể dành cho các em đang ở lứa tuổi 15 với ý tưởng dạy đạo đức lễ nghĩa một cách thiết thực; minh họa bằng những câu chuyện ngụ ngôn theo chủ đề nhằm giúp cho các em nắm bắt, suy nghĩ về các vấn đề đạo đức một cách tự nhiên theo kiểu học mà chơi, chơi mà học

* Môn loại: 170.92 / NH124K

- Phòng Đọc: DV 47470

- Phòng Mượn: MH 6904
10/. Đoàn kết / Sông Lam, Dũng Quyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 191tr.; 21cm. - (Học Bác lòng ta trong sáng hơn)

* Tóm tắt: Sách tuyển chọn từ hàng ngàn câu chuyện đời thường của Bác nhằm khuyên dạy chúng ta sống tốt.

* Môn loại: 172 / Đ406K

- Phòng Đọc: DV 47525

- Phòng Mượn: MH 6960
11/. Liêm chính / Sông Lam, Dũng Quyết sưu tầm tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 203tr.; 21cm. - (Học Bác lòng ta trong sáng hơn)

* Tóm tắt: Sách tuyển chọn từ hàng ngàn câu chuyện đời thường của Bác nhằm khuyên dạy chúng ta sống đẹp.

* Môn loại: 172 / L304CH

- Phòng Đọc: DV 47516

- Phòng Mượn: MH 6951
12/. Đạo đức / Sông Lam, Dũng Quyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 199tr.; 21cm. - (Học Bác lòng ta trong sáng hơn)

* Tóm tắt: Sách tuyển chọn từ hàng ngàn câu chuyện đời thường của Bác nhằm khuyên dạy ta sống tốt.

* Môn loại: 174 / Đ108Đ

- Phòng Đọc: DV 47521

- Phòng Mượn: MH 6956
13/. HOÀNG ĐÌNH CÚC. Đạo đức nghề báo : Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Hoàng Đình Cúc chủ biên; Nguyễn Văn Phúc, Đinh Thị Thuý Hằng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 318tr.; 21cm

* Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề lý luận về đạo đức nghề báo, và thực trạng đạo đức nghề báo Việt Nam hiện nay. Qua đó các tác giả đã phác thảo hệ tiêu chí về chuẩn mực đạo đức nghề báo Việt Nam hiện nay và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện đạo đức nghề báo đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

* Môn loại: 174 / Đ108Đ

- Phòng Đọc: DV 47430

- Phòng Mượn: MH 6842-6843
14/. Bao dung / Sông Lam, Dũng Quyết sưu tầm tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 187tr.; 21cm. - (Học Bác lòng ta trong sáng hơn)

* Tóm tắt: Sách tuyển chọn từ hàng ngàn câu chuyện đời thường của Bác để tập hợp thành bộ sách mang tên "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" bao gồm 10 cuốn.

* Môn loại: 177 / B108D

- Phòng Đọc: DV 47520

- Phòng Mượn: MH 6955
15/. Nhân ái / Sông Lam, Dũng Quyết sưu tầm tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 199tr.; 21cm. - (Học Bác lòng ta trong sáng hơn)

* Tóm tắt: Sách tập hợp từ hàng ngàn câu chuyện đời thường của Bác nhằm khuyên dạy chúng ta sống tốt.

* Môn loại: 177 / NH121A

- Phòng Đọc: DV 47517

- Phòng Mượn: MH 6952
16/. Cần kiệm / Sông Lam, Dũng Quyết sưu tầm tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 175tr.; 21cm. - (Học Bác lòng ta trong sáng hơn)

* Tóm tắt: Sách tập hợp từ hàng ngàn câu chuyện đời thường của Bác nhằm khuyên dạy chúng ta những điều hay lẽ phải.

* Môn loại: 178 / C121K

- Phòng Đọc: DV 47519

- Phòng Mượn: MH 6954
17/. Giản dị / Sông Lam, Dũng Quyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 199tr.; 21cm. - (Học Bác lòng ta trong sáng hơn)

* Tóm tắt: Sách tuyển chọn từ hàng ngàn câu chuyện đời thường của Bác nhằm khuyên dạy chúng ta sống tốt.

* Môn loại: 179 / GI-105D

- Phòng Đọc: DV 47524

- Phòng Mượn: MH 6959
18/. Lạc quan / Sông Lam, Dũng Quyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 184tr.; 21cm. - (Học Bác lòng ta trong sáng hơn)

* Tóm tắt: Sách tập hợp những câu chuyện đời thường của Bác nhằm khuyên dạy chúng ta sống đẹp.

* Môn loại: 179 / L105QU

- Phòng Đọc: DV 47518

- Phòng Mượn: MH 6953
19/. Nghị lực / Sông Lam, Dũng Quyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 199tr.; 21cm. - (Học Bác lòng ta trong sáng hơn)

* Tóm tắt: Sách tuyển chọn từ hàng ngàn câu chuyện đời thường của Bác, nhằm khuyên dạy chúng ta sống tốt.

* Môn loại: 179 / NGH300L

- Phòng Đọc: DV 47522

- Phòng Mượn: MH 6957
20/. DOÃN CHÍNH. Đại cương lịch sử triết học phương Đông cổ đại / Doãn Chính chủ biên; Trương Văn Chung, Nguyễn Thế Nghĩa, Vũ Tình. - H. : Thanh niên, 2013. - 353tr.; 21cm

* Tóm tắt: Sách gồm 3 phần sau: Sự phát minh và phát triển của tư tưởng triết học Ai Cập và Babylone cổ đại, sự phát sinh và phát triển của tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại, và lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại.

* Môn loại: 181 / Đ103C

- Phòng Đọc: DV 47451

- Phòng Mượn: MH 6877-6878
21/. GIẢN CHI. Đại cương triết học Trung Quốc / Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê. - In lần thứ 18. - H. : Thanh niên, 2013. - 2 tập; 19cm

T.1. - 1006 tr.

* Tóm tắt: Quyển sách được chia làm 6 phần : Vũ trụ luận, Tri thức luận, Nhân sinh luận, Chính trị luận, Tiểu sử các triết gia. Nhằm giới thiệu đến bạn đọc lịch sử triết học của Trung Quốc từ thời Xuân thu chiến quốc đến thời cận đại

* Môn loại: 181 / Đ103C- Phòng Đọc: DV 47449

- Phòng Mượn: MH 6875
22/. GIẢN CHI. Đại cương triết học Trung Quốc / Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê. - In lần thứ 18. - H. : Thanh niên, 2013. - 2 tập; 19cm

T.2. - 1067 tr.

* Tóm tắt: Quyển sách được chia làm 6 phần : Vũ trụ luận, Tri thức luận, Nhân sinh luận, Chính trị luận, Tiểu sử các triết gia. Nhằm giới thiệu đến bạn đọc lịch sử triết học của Trung Quốc từ thời Xuân thu chiến quốc đến thời cận đại

* Môn loại: 181 / Đ103C- Phòng Đọc: DV 47450

- Phòng Mượn: MH 6876
23/. DOÃN CHÍNH. Lịch sử triết học Ấn Độ cổ đại / Doãn Chính. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thanh niên, 2013. - 328tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày về lịch sử triết học Ấn Độ: Tư tưởng triết học buổi khai thủy, tư tưởng triết học trong các kinh thánh, Phật giáo, trong bộ sử thi Mahabhatara, triết học Ấn Độ qua các thời kỳ...

* Môn loại: 181 / L302S

- Phòng Đọc: DV 47442

- Phòng Mượn: MH 6865-6866
24/. Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam : Từ thời kỳ dựng nước đến đầu thế kỷ XX / Biên soạn : Doãn Chính chủ biên, Nguyễn Hùng Hậu, Nguyễn Anh Quốc.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 1051tr.; 24cm

* Tóm tắt: Khái quát lịch sử, kinh tế, xã hội và tư tưởng của người Việt thời kỳ dựng nước. Tư tưởng triết học Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc. Tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV, từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX, từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

* Môn loại: 181 / L302S

- Phòng Đọc: DL 13357

- Phòng Mượn: MH 6829
25/. LÔI ĐẠC. Mỗi ngày 10 phút với Chu dịch / Lôi Đạc; Dương Thu Ái biên dịch. - H. : Thời đại, 2013. - 411tr.; 21cm

* Tóm tắt: Sách sẽ giúp bạn vén tấm màn thần bí của Kinh dịch, gạn lọc những tinh hoa, vứt bỏ những cặn bả, nghiên cứu những vấn đề lớn như : "Đối với việc mã hoá bát quái", "Kinh dịch với Trung y học", "Kinh dịch với khí công", "Cách phòng ngừa già yếu, dưỡng sinh trường thọ"...

* Môn loại: 181 / M452NG

- Phòng Đọc: DV 47488

- Phòng Mượn: MH 6921
26/. THANH LIÊM. Tinh hoa văn hoá cổ đại / Thanh Liêm biên soạn. - H. : Thanh niên, 2013. - 467tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các chương : Cuộc đời bất đắc chí và vĩ đại của Khổng Tử, cuộc sống và ước nguyện của Khổng Tử, Khổng Tử và phụ nữ, tính cách và ma lực của Khổng Tử, ma lực phi thường của Khổng Tử, Khổng Tử và các học trò của ông, sự huyền diệu trong dạy học của Khổng Tử, những ảnh hưởng sâu rộng của Khổng Tử

* Môn loại: 181 / T312H

- Phòng Đọc: DV 47447

- Phòng Mượn: MH 6873
27/. ÔN HẢI MINH. Tư tưởng triết học Trung Quốc / Ôn Hải Minh; Dịch: Trương Văn Chung, Trương Phan Châu Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 127tr.; 23cm. - (Bộ sách Nhân văn Trung Quốc)

* Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử và đặc trưng của triết học Trung Quốc qua các giai đoạn: khởi điểm, thời Tiên Tần, thời Hán Đường, thời Tống Minh, thời cận đại, thời hiện đại và triết học so sánh Trung Quốc với phương Tây

* Môn loại: 181 / T550T

- Phòng Đọc: DL 13375

- Phòng Mượn: MH 6840-6841
28/. PLATO. Đối thoại Socratic 1 : Euthyphro, Socrates tự biện, Crito, Pheado / Plato; Nguyễn Văn Khoa dịch, chú giải, dẫn nhập. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tri thức, 2013. - 591tr.; 24cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới)

* Tóm tắt: Tập hợp một số tác phẩm tiêu biểu của Plato, bao gồm Euthyphro, Socrates tự biện, Crito, Pheado. Những vấn đề lí luận trong Hi Lạp học nói chung và Socrates học nói riêng, như quan hệ phức tạp giữa Socrates và Plato, sự phát triển và suy vong của nền dân chủ Athens, nội dung và phong cách triết lí của Socrates

* Môn loại: 183 / Đ452TH

- Phòng Đọc: DL 13355

- Phòng Mượn: MH 6828
29/. LÊ TỬ THÀNH. 4 cây đại thụ của triết học phương Tây cận đại : Descartes, Kant, Hegel, Marx / Lê Tử Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 269tr.; 20cm

* Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, tác phẩm, tư tưởng của 4 nhà triết học nổi tiếng của phương Tây: Descartes, Kant, Hegel, Marx

* Môn loại: 190 / B454C

- Phòng Đọc: DV 47469

- Phòng Mượn: MH 6902-6903

200. TÔN GIÁO:

30/. CHAN KHOON SAN. Giáo trình Phật học / Chan Khoon San; Lê Kim Kha dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 668tr.; 24cm

* Tóm tắt: Sách bao gồm 17 chương nói về hầu hết những đề tài liên quan trong Phật học như: cuộc đời của Đức Phật, Thuyết duyên khởi, Quy luật Nghiệp, Chết và tái sinh...

* Môn loại: 294.3 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 13367
31/. VIÊN NGỘ. Hạnh phúc tuỳ cách nhìn / Viên Ngộ. - H. : Thời Đại, 2014. - 279tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày một số giáo lý cơ bản của đạo Phật

* Môn loại: 294.3 / H107PH

- Phòng Đọc: DV 47514

- Phòng Mượn: MH 6949
32/. NGUYỄN ĐÌNH CỬU. Nhẫn / Nguyễn Đình Cửu. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 254tr.; 21cm

* Tóm tắt: Điều răn, luyện đức tính nhẫn trong đời sống thường ngày của đạo Phật. Nhẫn nhục để trừ bỏ tính nóng nảy, sân hận, tu dưỡng lòng kiên trì. Dùng tâm đại bi để trừ hết thói sân, si , đạt tới mức không thù, không oán, không hận..

* Môn loại: 294.3 / NH121

- Phòng Đọc: DV 47479

- Phòng Mượn: MH 6912
33/. RAHULA, WALPOLA. Những điều Phật đã dạy = What the buddha taught / Walpola Rahula; Lê Kim Kha dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 295tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày những giáo pháp cốt lõi và nền tảng của Đức Phật. Đó là các học thuyết về Tứ Diệu Đế, về Bát Chánh Đạo, về Năm Uẩn, về Nghiệp, về Tái Sinh, về Duyên Khởi, về Thuyết Vô Ngã, về Bốn Nền Tảng Chánh Niệm.

* Môn loại: 294.3 / NH556Đ

- Phòng Đọc: DL 13366

- Phòng Mượn: MH 6835
34/. Phật giáo nguyên thuỷ từ truyền thống đến hiện đại / Trương Văn Chung, Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh biên tập. - H. : Hồng Đức, 2014. - 955tr.; 24cm

* Tóm tắt: Nhìn lại những vấn đề về tư tưởng triết học và Phật học, để khẳng định Phật giáo nói chung, hệ Phật giáo Nguyên thuỷ nói riêng mãi mãi là một đạo Phật nhập thế, luôn đồng hành cùng dân tộc; cũng như nhận thức lại mối quan hệ tương hỗ giữa Phật giáo Nam tông Kinh và Nam tông Khmer tại Nam bộ; mối quan hệ cùng những tương đồng và dị biệt giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo các nước Đông Nam á.

* Môn loại: 294.3 / PH124GI

- Phòng Đọc: DL 13368
35/. THU GIANG NGUYỄN DUY CẦN. Phật học tinh hoa / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tái bản lần thứ nhất. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 252tr.; 19cm. - (Tủ sách triết học Phương Đông)

* Tóm tắt: Cuốn sách này dành cho những người bước đầu tìm hiểu Phật giáo. Có thể coi đây là một cuốn sách đại cương triết học Phật giáo hoặc nhập môn Phật học đều được.

* Môn loại: 294.3 / PH124H

- Phòng Đọc: DV 47471
36/. NAIRN, ROB. Tâm kim cương : Tâm lý học của việc hành thiền / Rob Nairn; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2014. - 158tr.; 21cm

* Tóm tắt: Mô tả các quá trình tâm thức mà một thiền giả phải trải qua, những trở ngại thường gặp, và giới thiệu các phương thức để khắc phục và đạt được tiến bộ. Ngoài phần mô tả lý thuyết và những bài tập, còn có những câu hỏi đáp rút ra từ các khoá tu nhằm làm sáng tỏ các nội dung đã trình bày.

* Môn loại: 294.3 / T120K

- Phòng Đọc: DV 47472

- Phòng Mượn: MH 6905
37/. NGUYỄN ĐÌNH CỬU. Tâm / Nguyễn Đình Cửu biên soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 207tr.; 21cm

* Tóm tắt: Cuốn sách giáo dục bước đường vào đời bằng tâm tư cởi mở, bao dung, từ ái của mỗi con người thông qua những thực tế, cảm nhận trong cuộc sống đời thường của tác giả bằng tâm chánh niệm tỉnh thức

* Môn loại: 294.3 / T120

- Phòng Đọc: DV 47480

- Phòng Mượn: MH 6913

300. KHOA HỌC XÃ HỘI:

38/. PHẠM KHẮC CHƯƠNG. Vai trò của ông bà cha mẹ trong gia đình / Phạm Khắc Chương, Lê Thu Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 2013. - 162tr.; 21cm

* Tóm tắt: Cuốn sách này cung cấp kiến thức về mảng văn hoá giáo dục trong gia đình, là cầu nối giữa các thành viên trong gia đình thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn, nâng cao vai trò của ông bà cha mẹ trong gia đình.

* Môn loại: 305.26 / V103TR- Phòng Đọc: DV 47211

- Phòng Mượn: MA 13717
39/. Vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới / Bùi Đình Bôn chủ biên; Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Viết Thông.... - H. : Lao động, 2013. - 237tr.; 19cm

* Tóm tắt: Những vấn đề lí luận, thực tiễn đặt ra xung quanh vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. Giới thiệu vai trò lãnh đạo và những giải pháp để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

* Môn loại: 305.56209597 / V103TR

- Phòng Đọc: DV 47219

- Phòng Mượn: MA 13813-13814
40/. HOÀNG NAM. Đặc trưng văn hoá truyền thống 54 dân tộc Việt Nam / Hoàng Nam. - Tái bản, có bổ sung, sửa chữa. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 731tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày tóm tắt về dân số, lịch sử cư trú, kinh tế, văn hoá vật thể và phi vật thể, văn hoá xã hội của 54 dân tộc đang sinh sống trên đất Việt

* Môn loại: 305.8009597 / Đ113TR

- Phòng Đọc: DL 13135

- Phòng Mượn: MA 13738
41/. TRẦN NGỌC BÌNH. Đời sống văn hoá các dân tộc Việt Nam / Trần Ngọc Bình biên soạn. - H. : Thanh niên, 2013. - 327tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản có tính chất khái quát giúp bạn đọc tìm hiểu về lịch sử hình thành và lịch sử chống giặc ngoại xâm giữ nước của các dân tộc đang sinh sống trên đất nước Việt Nam

* Môn loại: 305.8009597 / Đ462S

- Phòng Đọc: DV 47167

- Phòng Mượn: MA 13658
42/. ĐẶNG VIỆT THUỶ. 54 dân tộc Việt Nam là cây một gốc, là con một nhà / Biên soạn : Đặng Việt Thuỷ chủ biên ; Hoàng Thị Thu Hoàn, Nguyễn Minh Thuỷ. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 190tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam; sơ lược về nguồn gốc lịch sử, nơi cư trú, đặc điểm kinh tế, văn hoá - xã hội của các dân tộc Việt Nam, các chính sách dân tộc của Đảng....

* Môn loại: 305.8009597 / N114M

- Phòng Đọc: DV 47185

- Phòng Mượn: MA 13684
43/. NGUYỄN TỪ CHI. Văn hoá tộc người Việt Nam / Nguyễn Từ Chi; Nguyễn Chí Bền...sưu tập. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 638tr.; 24cm. - (Tủ sách văn hoá nghệ thuật)

* Tóm tắt: Giới thiệu những công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Từ Chi trong nền văn hoá dân tộc ít người ở việt Nam gồm các vấn đề: Quan niệm nếp sống văn hoá, trang phục, món ăn, tục làng xã, nghệ thuật dân gian, mối quan hệ giữa văn hoá dân tộc và thời đại...

* Môn loại: 305.8009597 / V115H

- Phòng Đọc: DL 13138

- Phòng Mượn: MA 13741
44/. ĐẶNG VĂN HƯỜNG. Tìm hiểu một số phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo các dân tộc vùng Nam Trung Bộ / B.s.: Đặng Văn Hường chủ biên, Nguyễn Văn Thiết. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 255tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu về một vùng đất giàu đẹp - một địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; đặc biệt là phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc vùng Nam Trung Bộ

* Môn loại: 305.80095975 / T310H

- Phòng Đọc: DV 47186

- Phòng Mượn: MA 13685
45/. VŨ QUỐC KHÁNH. Người Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam = The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam / Chủ biên. - H. : Thông tấn, 2013. - 167tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc lịch sử, bản sắc văn hoá, phong tục lễ hội của dân tộc Cơ Ho

* Môn loại: 305.89593 / NG558C

- Phòng Tra cứu: TC 4116-4117
46/. VŨ QUỐC KHÁNH. Người Hmông ở Việt Nam = The Hmong of Vietnam / Vũ Quốc Khánh. - H. : Thông tấn, 2013. - 181tr.; 20cm

* Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc lịch sử, bản sắc văn hoá, phong tục lễ hội của dân tộc Hmông

* Môn loại: 305.895972 / NG558H

- Phòng Tra cứu: TC 4118-4119
47/. RHODES, JAMES. Hồi ký của một cựu binh Mỹ : Những nỗ lực đấu tranh cho nạn nhân da cam Việt Nam / Rhodes, James; Trần Việt Hùng dịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 263tr.; 21cm

* Tóm tắt: Kể về cuộc đời , những kỷ niệm của tác giả trong khoảng thời gian tham gia chiến đấu ở chiến trường Việt Nam.

* Môn loại: 305.9 / H452K

- Phòng Đọc: DV 47190

- Phòng Mượn: MA 13689

320. CHÍNH TRỊ HỌC:

48/. Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đoàn / Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn. - H. : Thanh niên, 2013. - 430tr.; 19 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về công tác kiểm tra giám sát của Đoàn, Uỷ ban kiểm tra các cấp, kỷ luật và việc thi hành kỷ luật trong Đoàn, kiểm tra việc thi hành nghị quyết chủ trương chương trình công tác của Đoàn, kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới...

* Môn loại: 324.2597 / H561DКаталог: DataLibrary -> Images
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> CHƯƠng trình phát thanh thư viện tp. CẦn thơ Tuần 189 (01/08 – 07/08/2011) I. Khoa học và cuộc sốNG
Images -> Thư MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 5/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 6/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ

tải về 443.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương