CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.71 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu16.07.2016
Kích0.71 Mb.
  1   2   3
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CSGT ĐƯỜNG BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : / TBVP Thái bình, ngày 5 tháng 03 năm 2016


DANH SÁCH

Những trường hợp vi phạm hành chính về TTATGT

(Từ ngày27/2/2016 đến ngày 2/3/2016)

Tổng số thông báo vi phạm là: 278 trường hợp, trong đó:

Địa bàn huyện Đông Hưng : 28 trường hợp

Địa bàn huyện Hưng Hà : 9 trường hợp

Địa bàn huyện Kiến Xương : 42 trường hợp

Địa bàn huyện Quỳnh Phụ : 46 trường hợp

Địa bàn huyện Thái Thụy : 41 trường hợp

Địa bàn thành phố : 35 trường hợp

Địa bàn huyện Tiền Hải : 45 trường hợp

Đia bàn huyện Vũ Thư: 32 trường hợpTrong tuần không có địa phương nào phản hồi về địa chỉ Phongcsgtcatthaibinh@gmail.comThái Bình xử nghiêm các vi phạm là nguyên nhân gây TNGT
D ANH SÁCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

STT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

NƠI CƯ TRÚ

HÀNH VI VI PHẠM

HÌNH THỨC XỬ PHẠT

XÓM, THÔN, TỔ

XÃ, PHƯỜNG

HUYỆN, THÀNH PHỐ

PHẠT TIỀN

BỔ SUNG

1

Nguyễn Thị An

1973

Kinh Hào

Đông Kinh

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17B3-12096 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
2

Hoàng Thị Hiển

1973

Đông A

Đông Á

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17B3-06397 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
3

Nguyễn Văn Nam

1987

Thôn Đông

Đông Sơn

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17K7-1408 đi không đúng phần đường

300 000 đ
4

Bùi Thị Ngát

1992

Xóm 6

Đông La

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17B2-00294 đi ngược chiều đường

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

5

Nguyễn Như Hồng

1969

Xóm 1

Phong Châu

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17K9-2805 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
6

Bùi Duy Chinh

1970

An Đồng

Đông Giang

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17B3-16414 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
7

Vũ Mậu Du

1963

Xóm 1

Đô Lương

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 20H5-9487 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
8

Lưu Đình Luân

1982

Xóm 13

Đông Cường

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17B3-03074 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
9

Đặng Đình Chinh

1970

Tam Đồng

Đông Hà

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17B3-16820 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
10

Hoàng Văn Phước

1964

Thôn 5

Hồng Việt

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô biến số 17B1-30257 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
11

Nguyễn Thị Minh Huệ

1981

Tràng Quan

Trọng Quan

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B3-159.34:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
12

Nguyễn Trọng Thành

1967

Duyên Tục

Phú Lương

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B3-097.33:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
13

Phạm Văn Khả

1972

Thôn Hữu

Mê Linh

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17K-5304:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy150.000đ
14

Trần Văn Vương

1959

Hoàng Đức

Minh Tân

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17C-037.29:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy150.000đ
15

Nguyễn Trung Kiên

1983

Đồng Cống

Đồng Phú

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17K6-2659:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
16

Phạm Biên Cương

1984

Thôn Hữu

Mê Linh

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17C-027.71:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy150.000đ
17

Nguyễn Trọng Nhã

1994

Kim Ngọc 2

Liên Giang

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B1-314.78:

Không có gương chiếu hậu

Không có giấy CN bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới còn hiệu lực


190.000đ
18

Nguyễn Đức Trung

1989

Ba Vì

Liên Giang

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô 17B3-173.03:

Không có gương chiếu hậu

Không có giấy CN bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới còn hiệu lực


190.000đ
19

Bùi Văn Trình

1979

Đại Đồng

Đông Á

Đông Hưng

Điều khiển xe ô tô 17C-034.24:

Đèn báo hãm không có tác dụng350.000đ
20

Nguyễn Tuấn Trường

1988

Hưng Sơn

Minh Tân

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô BKS:29P1-08401 vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
21

Hoàng Văn Thanh

1971

Xóm 6

Đông Huy

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô BKS:17K8-5519 vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
22

Bùi Thị Xuân

1993

Bảo Châu

Đông La

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô BKS:17B3-18372 vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
23

Nguyễn Văn Hà

1977

Xóm 1

Thăng Long

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô BKS:17M3-9953 vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
24

Lại Hợp Huy

1993

Đông Đồng Hải

Đông Vinh

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô BKS:17K3-1482 vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
25

Nguyễn Hữu Hải

1964

Xóm 5

Nguyên Xá

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô BKS:17B3-14313 vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
26

Nguyễn Văn Thùy

1987

Xóm 2

Đông Vinh

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô BKS:30K6-7904 vi phạm chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h

2500 000 đ

Tước gplx 01 tháng

27

Bùi Xuân Chính

1987

X5

Đông Hòa

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h

750.000
28

Phạm Bá Chiến

1978

X8

Đông Cường

Đông Hưng

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h

750.000
29

Nguyễn Văn Quang

1994

Tịnh Thủy

Hồng Minh

Hưng Hà

Điều khiển xe mô tô BKS 17B4- 200.34

Không có GPLX mô tô theo quy định
1.000.000đ
30

Nguyễn Văn Tâm

1994

Tịnh Thủy

Hồng Minh

Hưng Hà

Là chủ xe mô tô BKS 17B4-200.34

Giao x echo người không đủ điều kiện tham gia giao thông900.000
31

Nguyễn Văn Trìu

1979

Xóm 8

Độc Lập

Hưng Hà

Điều khiển xe ô tô BKS 17A-020.60

Đi không đúng phần đường quy định gây tai nạn
1.000.000đ

Tước GPLX

02 tháng


32

Đinh Tiên Hoàng

1993

Xóm 3

Tây Đô

Hưng Hà

Điều khiển xe mô tô BKS:17L3-7331 vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
33

Trần Công Mừng

1980

Lương Ngọc

Tân Tiến

Hưng Hà

Điều khiển xe mô tô BKS:17B1-46383 vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
34

Hoàng Đình Tấn

1993

Xóm 5

Chi Lăng

Hưng Hà

Điều khiển xe mô tô BKS:17B1-44208 vi phạm chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
35

Nguyễn Văn Kiều

1969

Bùi Tiến

Duyên Hải

Hưng Hà

Điều khiển xe ô tô biển số 17C-01039 tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; đèn báo hãm không có tác dụng.

1.250.000đ
36

Nguyễn Hữu Mai

1963

Chí Linh

Đông Đô

Hưng Hà

Điều khiển xe ô tô biển số 17K- 4324 Biển số bị bẻ cong, đèn tín hiệu không có tác dụng.

1.250.000đ
37

Nguyễn Văn Duẩn

1979

Tân Dân

Bắc Sơn

Hưng Hà

Điều khiển xe ô tô biển số 89C-06133 biển số bị che lấp, đèn báo hãm không có tác dụng.

1.250.000đ
38

Nguyễn Thị Tròn

1970

Xóm 3

Vũ Quý

Kiên xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17B7-13975 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

Không có GPLX

Không mang ĐKX

Không có gương chiếu hậu1 490 000 đ
39

Lương Văn Long

1962

An Thái

Lê Lợi

Kiên xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17H3-9542 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
40

Phạm Thị Đào

1996

Xóm 6

Trà Giang

Kiên xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17M1-7267 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
41

Triệu Sỹ Huy

1991

Xóm 1

Quốc Tuấn

Kiên xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17K1-2438 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
42

Nguyễn Mạnh Hà

1982

Xóm 7

Vũ Thắng

Kiên xương

Điều khiển xe mô tô biến số 29S1-23151 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
43

Lại Thị Thu

1964

Xóm 3

Vũ Ninh

Kiên xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17F2-4100 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
44

Nguyễn Thị Lan

1990

Xóm 1

Quang Minh

Kiên xương

Điều khiển xe mô tô biến số 17H7-3619 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ

: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương