Ubnd tỉnh quảng ninh ban an toàn giao thôNGtải về 43.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích43.15 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG NINH

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Số: 226 / KH-ATGTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền - Hướng dẫn Luật giao thông đường bộ

tại khu tái định cư làng chài Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2014, Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền - hướng dẫn Luật giao thông đường bộ tại khu tái định cư làng chài phường Hà Phong, thành phố Hạ Long như sau:I. MỤC ĐÍCH.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho người dân và các em thiếu nhi làm quen với cuộc sống mới trên đất liền sinh sống tại khu tái định cư làng chài phường Hà Phong, thành phố Hạ Long; tái hoà nhập cuộc sống với cộng đồng trên đất liền; nắm rõ một số quy tắc khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.II. NỘI DUNG CHI TIẾT.

1. Tuyên truyền hướng dẫn Luật giao thông cho các em học sinh: thông tin tình hình trật tự ATGT tại địa phương và trên địa bàn tỉnh; các văn bản quy định về giao thông; một số quy tắc chủ yếu khi tham gia giao thông; những lưu ý cụ thể đoạn từ nhà tới trường và tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Hạ Long.

- Thời gian : Từ 14h đến 16h, thứ 4 ngày 16/7/2014.

- Địa điểm: tại khu tái định cư phường Hà Phong, TP Hạ Long hoặc tại trường Tiểu học Minh Khai.

2. Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá.

- Tổ chức chương trình văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền về An toàn giao thông;

- Các hoạt động thi vui dành cho thiếu nhi, giao lưu với khán giả thi tìm hiểu kiến thức về Luật giao thông đường bộ; các văn bản quy phạm pháp luật khác do cơ quan quản lý Nhà nước mới ban hành liên quan đến giao thông; tặng sách về An toàn giao thông cho học sinh; phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông…

- Thời gian : Từ 19h30 đến 21h30, thứ 4 ngày 16/7/2014.

- Địa điểm: khu tái định cư phường Hà Phong, TP Hạ Long.

3. Thành phần đại biểu mời.

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Giao thông Vận tải, Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long.III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

1. Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Mời lãnh đạo tỉnh và các Sở, ngành liên quan tham dự chương trình tuyên truyền.

- Thống nhất nội dung chương trình với cơ quan Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh và Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long.

- Chuẩn bị sách mỏng “Giáo dục kỹ năng ATGT đường bộ cho học sinh”, tờ rơi về an toàn giao thông phát tặng các em học sinh và nhân dân; chuẩn bị quà tặng cho phần trò chơi vui tìm hiểu an toàn giao thông.

- Bố trí phương tiện (01 xe ô tô tuyên truyền 16 chỗ) phục vụ đội tuyên truyền lưu động từ Cung VHTN đến địa điểm biểu diễn và trở về.

2. Công an tỉnh.

- Cử 01 cán bộ hướng dẫn quy định về Luật giao thông đường bộ, các quy tắc khi tham gia giao thông bảo đảm an toàn (chuẩn phông bạt in hệ thống biển báo hiệu, tờ rơi, pano, áp phích mang tính trực quan sinh động...); Thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn, đặc điểm giao thông khu vực.

- Giới thiệu một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP; quy định việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.

3. Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

- Xây dựng kịch bản chương trình biểu diễn, tập luyện cho Đội tuyên truyền lưu động; biểu diễn văn nghệ, thời trang về chủ đề an toàn giao thông; tổ chức trò chơi vui, cử người dẫn chương trình, phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông.

- Phối hợp với địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng phục vụ tuyên truyền vào buổi tối 16/7/2014.

4. UBND thành phố Hạ Long.

- Chỉ đạo UBND phường Hà Phong bố trí địa điểm (phòng hội trường tại trường Tiểu học Minh Khai), loa máy để Công an tỉnh hướng dẫn Luật GTĐB cho các em học sinh vào 14h00 ngày 16/7/2014.

- Bố trí địa điểm (tại trường Tiểu học Minh Khai phường Hà Phong, TP Hạ Long); âm thanh loa máy, ánh sáng; markét phông chính; bàn ghế của đại biểu và khán giả; nước uống cho đại biểu; 02 bó hoa (lãnh đạo tặng khi kết thúc chương trình) phục vụ buổi tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá vào lúc 19h30 ngày 16/7/2014 (thông tin cụ thể về Ban An toàn giao thông tỉnh).

- Huy động thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn phường Hà Phong (số lượng 300 người) tham gia tuyên truyền Luật giao thông và xem biểu diễn tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá vào lúc 19h30 ngày 16/7/2014.

- Mời lãnh đạo phường dự, BGH nhà trường nơi tổ chức, khu trưởng...

- Chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ chủ đề giao thông.5. Đài PTTH, Báo Quảng Ninh, Trung tâm thông tin điện tử tỉnh.

Cử phóng viên tham gia đưa tin tuyên truyền tại các hoạt động tuyên truyền.

Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các đơn vị căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, đề nghị trao đổi liên hệ với Văn phòng Ban ATGT tỉnh, điện thoại 0333.848987./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh -

Trưởng Ban ATGT tỉnh (B/cáo);

- Các Phó trưởng Ban (B/cáo);

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (P/hợp t/h);

- Lưu VPB.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Nguyễn Thị Hiền


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỜNG HÀ PHONG, TP HẠ LONG

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-ATGT ngày 10 /7/2014 của Ban ATGT tỉnh)
TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

19h15-19h30

Đón đại biểu, ổn định chỗ ngồi

Địa phương
2

19h30-19h40

Văn nghệ khai mạc

Tỉnh Đoàn + địa phương
3

19h40-19h45

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Tỉnh Đoàn
4

19h45-19h50

Phát biểu khai mạc


Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh


5

19h50-19h55

Phát biểu của lãnh đạo địa phương

UBND TP Hạ Long
6

19h55-20h00

Phát biểu hưởng ứng của thiếu nhi

Tỉnh Đoàn
7

20h00-20h15

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, UBND TP Hạ Long tặng sách về ATGT.

Lãnh đạo

các đơn vịVP Ban chuẩn bị sách

8

20h15-20h30

Đố vui tìm hiểu về Luật giao thông

Tỉnh Đoàn

VP Ban chuẩn bị quà tặng

(3 MBH)


9

20h30-20h45

Văn nghệ + Diễn thời trang về ATGT

Tỉnh Đoàn
10

20h45-20h50

Phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT

Tỉnh Đoàn,

VP Ban

11

20h50-21h25

Tiểu phẩm tuyên truyền giao thông

Tỉnh Đoàn
12

21h25-21h30

Tặng hoa đội tuyên truyền

Kết thúc chương trìnhLãnh đạo Ban ATGT tỉnh, Lãnh đạo đ.phương tặng

Địa phương chuẩn bị 02 bó hoa

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NINH

: vi-VN -> bannganh -> banantoangiaothong -> Documents
bannganh -> TỈnh uỷ quảng ninh ban tuyên giáO
Documents -> Tên đơn vị kinh doanh: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bannganh -> Ban tuyên giáo số 06 hd/tg đẢng cộng sản việt nam
bannganh -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
bannganh -> Nghệ thuật quân sự việt nam qua chiến thắng trên sông bạch đẰng năM 1288
bannganh -> CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bannganh -> Di tích am mộc cảo thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện Đông Triều
bannganh -> HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
bannganh -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương