CỘng hoà XÃ HỘi chủ ngh ĩa việt nam ban an toàn giao thông độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.85 Kb.
#496
UBND HUYỆN ĐIỆN BÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 368 /ATGT Điện Bàn, ngày 06 tháng 5 năm 2011


V/v Hưởng ứng và phát động “Thập kỷ

hành động vì an toàn giao thông đường bộ”

Kính gửi:


  • Thành viên Ban An toàn Giao thông huyện;

  • Trưởng ban An toàn Giao thông các địa phương;

  • Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết số A/RES/64/255 ngày 02/3/2011 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công bố chương trình “Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ toàn cầu 2011-2020”; Công văn 131/UBATGTQG ngày 13/4/2011 của UB ATGT Quốc gia và Công văn 34/ATGT ngày 25/4/2011 của Ban ATGT tỉnh về việc hưởng ứng và phát động “Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ”, Ban ATGT huyện đề nghị Trưởng ban ATGT các địa phương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các thành viên Ban ATGT huyện tổ chức một số hoạt động hưởng ứng, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền sâu rộng Luật giao thông đường bộ đến tận khu dân cư, các cơ quan đơn vị, nhà máy... trên địa bàn huyện. Tập trung nội dung chính là phòng chống lạm dụng rượu, bia và chất có cồn khi tham gia giao thông; Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

- Các cơ quan, đơn vị và các Hội đoàn thể tổ chức treo khẩu hiệu: “Thập kỷ hành động vì An toàn giao thông đường bộ” từ ngày 10/5/2011.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan Thường trực Ban ATGT huyện) tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Treo panô, áp phích, khẩu hiệu trên các tuyến đường, tuyên truyền lưu động buổi sáng ngày 11/5/2011;

- Huyện Đoàn chỉ đạo cho Đoàn Thanh niên 20 xã, thị trấn diễu hành bằng xe đạp, đội mũ bảo hiểm, cắm cờ phướn... vào buổi sáng ngày 11/5/2011.

- Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền hàng ngày trên sóng phát thanh nội dung chính là phòng chống lạm dụng rượu, bia và chất có cồn khi tham gia giao thông; Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

- Công an huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban ATGT huyện, đề nghị Trưởng ban ATGT các địa phương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong huyện và các thành viên Ban ATGT huyện nghiêm túc triển khai thực hiện.


Nơi nhận: TRƯỞNG BAN

- Thành viên Ban ATGT huyện;

- Trưởng ban ATGT các xã,thị trấn;

- Các cơ quan, đơn vị;- Lưu VT. (Đã ký)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Thân Đức Sửu
Каталог: images -> stories -> VBPQuy
stories -> SỐ 02 tháng 10/2008 (Lưu hành nội bộ)
stories -> KẾ hoạch số 02 ngàY 25/9/2009 CỦa hđĐ huyệN ĐIỆn bàN
VBPQuy -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu thi công xây dựng
VBPQuy -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu
VBPQuy -> UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số: 1159 / ubnd
VBPQuy -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyệN ĐIỆn bàN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VBPQuy -> PHÒng t. Chính-k. Hoạch độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQuy -> UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQuy -> THÔng báo kết luận của Chủ tịch ubnd huyện Lê Trí Thanh
VBPQuy -> HuyệN ĐIỆn bàN

tải về 9.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương