UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bình sở CÔng thưƠng quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh ninh bình đẾn năM 2020


III. HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THEO VÙNG, LÃNH THỔtải về 3.59 Mb.
trang11/37
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.59 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   37

III. HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THEO VÙNG, LÃNH THỔ


Theo số liệu thống kê các năm cho thấy, công nghiệp và TTCN tỉnh Ninh Bình đã hình thành phát triển tập trung chủ yếu ở thành phố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp, huyện Hoa Lư và huyện Gia Viễn với nhiều cơ sở công nghiệp lớn và KCN tập trung. Các hoạt động sản xuất CN-TTCN trên địa bàn tỉnh hiện có thể chia thành ba vùng công nghiệp như sau:

1. Vùng Công nghiệp 1

Là vùng đồng bằng trũng trung tâm gồm hai địa phương là thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư chiếm khoảng 10,8% diện tích và 19,67% dân số toàn tỉnh.

Từ các yếu tố về địa hình, vị trí địa lí và phân bố dân cư, có thể đánh giá, đây là khu vực thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp như: vật liệu xây dựng, may mặc, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ...

Giá trị sản xuất công nghiệp (năm 2013) của Vùng đạt 4.567 tỷ đồng, tăng 13,1%/n trong giai đoạn 2011-2013 và chiếm khoảng 29,7% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (so với năm 2010 và 2005 chiếm 36,5 và 42,7%). Các ngành công nghiệp đang phát triển của vùng bao gồm: khai thác khoáng sản, sản xuất VLXD (xi măng), chế biến thực phẩm, đồ uống, dược phẩm...

Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước của Vùng, đạt khoảng 3.546,8 tỷ đồng tăng 17,5%/n trong giai đoạn 2011-2013 (tốc độ tăng trưởng 2006-2010 là 42,2%/năm) đưa tỷ trọng của vùng từ 27,2% năm 2005 lên 34,4% năm 2010 và đạt 37,2% vào năm 2013.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên lao động công nghiệp của vùng năm 2013 ước đạt 184,2 tr.đ/người (năm 2010 đạt 131,6 tr.đ/người/) gấp 1,3 lần so với toàn tỉnh.

2. Vùng Công nghiệp 2

Bao gồm thị xã Tam Điệp và 02 huyện Nho Quan và Gia Viễn có địa hình chủ yếu là đồi núi. Vùng có diện tích 742,2km2 và số dân là 323.423 người chiếm 53,4% về diện tích và 34,8% về dân số so với toàn tỉnh.

Theo các tài liệu đánh giá, Vùng thích hợp và thuận lợi cho việc phát triển các ngành công nghiệp sản xuất VLXD, chế biến nông sản, chế biến sản phẩm từ gỗ, khai thác khoáng sản, phân bón, hóa chất, đá mỹ nghệ...

Hiện vùng tập trung trên 50,0% giá trị sản xuất công nghiệp và khoảng 26,1% lao động công nghiệp toàn tỉnh (năm 2010 là 24% và 17,1%). Đây chính là trung tâm sản xuất công nghiệp của tỉnh với nhiều khu, cụm công nghiệp đã và đang được đầu tư xây dựng và phát triển. Đáng chú ý là 02 khu công nghiệp Tam Điệp (Tx. Tam Điệp) và KCN Gián Khẩu (huyện Gia Viễn) đã thu hút được nhiều dự án công nghiệp lớn với tổng giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm chiếm khoảng ~35% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Có thể đánh giá các KCN này đang là hạt nhân tăng trưởng kinh tế không những của Vùng mà của toàn tỉnh Ninh Bình.

Các ngành công nghiệp đang phát triển trên địa bàn vùng chủ yếu gồm: khai thác khoáng sản, xi măng, dệt may-da giày, chế biến gỗ...

Phân theo thành phần kinh tế, công nghiệp ngoài Nhà nước cũng tập trung chủ yếu tại đây, năm 2013 cả vùng đạt trên 4.810 tỷ đồng chiếm 50,4% giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước và khoảng 50,7% giá trị công nghiệp toàn tỉnh. Trong Vùng, hiện giá trị công nghiệp của thị xã Tam Điệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 53,7%, tiếp theo là huyện Gia Viễn (chiếm 43,1%) và thấp nhất là huyện Nho Quan (chiếm 3,2%).

Xét bình quân giá trị sản xuất công nghiệp trên lao động công nghiệp của vùng hiện đạt gần 274,3 triệu đồng/người gấp 1,9 lần so với mức bình quân toàn tỉnh (theo giá so sánh 1994).

3. Vùng Công nghiệp 3

Vùng có diện tích lớn nhất trong ba vùng bao gồm huyện Yên Khánh, Kim Sơn, Yên Mô, chiếm 35,8% về diện tích và 45,5% về số dân so với toàn tỉnh. Vùng thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp như: dịch vụ dầu khí; đóng sửa tàu thuyền, chế biến hải sản, sản xuất vật liệu gốm sứ, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ...

Mặc dù có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, nhưng vùng vẫn là khu vực chậm phát triển. Thống kê đến năm 2013, ba huyện Yên Khánh, Kim Sơn và Yên Mô có tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 3.012 tỷ đồng chiếm 19,7% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (năm 2010 là 9,0%). Do có xuất phát điểm thấp, nên tăng trưởng GOCN của vùng trong giai đoạn 2006-2010 đạt 23,8%/năm (giai đoạn 2011-2013 đạt 30,2%).

Do công nghiệp của vùng chưa có nhiều các sản phẩm có giá trị lớn nên giá trị sản xuất trên lao động công nghiệp của Vùng hiện còn thấp, năm 2013 chỉ đạt khoảng 53,9 triệu đồng/người (theo giá so sánh 1994) bằng ~38,2% so với mức bình quân toàn tỉnh.

Công nghiệp ngoài Nhà nước của vùng năm 2013 đạt trên 1.175 tỷ đồng, tăng 21,7%/năm trong giai đoạn 2011-2013 (bình quân trong giai đoạn 2006-2010 đạt 20,9%/năm) và chiếm tỷ trọng khoảng 12,3% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước toàn tỉnh.

Trên địa bàn vùng hiện đã quy hoạch 02 KCN với diện tích quy hoạch ~520 ha. Trong đó, KCN Khánh Phú (huyện Yên Khánh) đã đi vào hoạt động với 27 dự án công nghiệp đăng ký đầu tư. Hiện giá trị sản xuất công nghiệp của các dự án trong KCN chiếm ~20% giá trị công nghiệp toàn vùng và khoảng 2,0% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnhBảng 36: Một số chỉ tiêu KT-XH theo vùng, lãnh thổ năm 2013 1

Vùng

Diện tích

Dân số

LĐCN

GOCN

(Giá ss)

Năng suất LĐ

(Tr.đ, giá ss)

Tổng

100%

100%

100%

100%

141,0

Vùng 1

10,8%

19,7%

22,7%

29,6%

184,2

Vùng 2

53,4%

34,8%

26,1%

50,7%

274,3

Vùng 3

35,8%

45,5%

51,2%

19,7%

53,9

(Nguồn: Xử lý từ số liệu NGTK tỉnh Ninh Bình)

: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   37


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương