TRƯỜng th số: 12/ bc-th…tải về 53.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích53.71 Kb.

PHÒNG GD-ĐT ………….

TRƯỜNG TH ………

        Số: 12/ BC-TH…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày 20 tháng 12 năm 2014BÁO CÁO

Về công tác xây dựng thư viện tiên tiến theo hướng dẫn số: 11185/ GDTH của Bộ GD&ĐT về việc: thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông”

 Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ……………...

Căn cứ quyết định số: 01/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 2 tháng 1 năm 2003 và hướng dẫn số: 11185/ GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

Năm học ………..  trường Tiểu học …………. có:

          Tổng số lớp: 12

          Tổng số điểm trường: 01

          Tổng số học sinh: 368

          Tổng số CBGV- NV: 23.

Sau một thời gian phấn đấu và thực hiện, năm học ……….. thư viện nhà trường đã được công nhận thư viện đạt chuẩn theo quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT. Phát huy kết quả đó, năm học ………….. nhà trường tiếp tục đầu tư phấn đấu để đạt tiêu chuẩn thư viện tiên tiến. Đến nay, kết quả đạt được cụ thể như sau:I. Tiêu chuẩn I: Về sách báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa. Nhà trường có đủ 3 bộ phận: Sách giáo khoa, Sách nghiệp vụ của giáo viên và sách tham khảo.

1. Sách giáo khoa: Nhà trường luôn có: “Tủ sách giáo khoa dùng chung” đảm bảo mỗi học sinh có đủ 1 bộ sách giáo khoa (Bằng hình thức mua hoặc mượn). 100% học sinh thuộc diện chính sách xã hội, học sinh nghèo… đều có đủ sách giáo khoa để học tập.

2. Sách nghiệp vụ của giáo viên: Tổng số: 237 Bản. Trong đó:

- Có hệ thống các văn bản, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành phù hợp với cấp học, bậc học và quản lý nghiệp vụ trường phổ thông.

- Sách bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm: 66 Bản.

- Sách nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo từng chu kỳ: 171 bản.3. Sách tham khảo:  Theo danh mục sách bộ giáo dục hướng dẫn.

- Tổng  số đầu sách: 314 đầu 

- Số bản sách: 968 bản

- Công cụ tra cứư: Từ điển, tác phẩm kinh điển: 25 bản

- Sách tham khảo các môn học: 872 bản.

- Sách mở rộng nâng cao kiến thức của môn học phù hợp với chương trình cấp tiểu học: 46 bản.

- Sách phục vụ các nhu cầu về mở rộng kiến thức chung, tài liệu về cuộc thi theo chủ đề, chuyên đề, đề thi: 25 bản.

- Báo tạp chí bao gồm: Báo nhân dân, báo Giáo dục thời đại, báo Tiền phong, Phụ nữ.. và các loại báo, tạp chí, tập san phù hợp với ngành học, cấp học. Ngoài ra còn có các loại báo, tạp chí khác phù hợp với lứa tuổi học sinh (Báo, Tạp chí: 396 số. Truyện thiếu nhi: 1693 bản)

- Bản đồ 9, tranh ảnh giáo dục 280, băng đĩa 50, đầy đủ cho các khối lớp.

Hàng năm, nhà trường thường xuyên dành kinh phí để bổ sung xây dựng tủ sách đạo đức, tủ sách pháp luật để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của giáo viên và học sinh.4. Kết luận 1: Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quyết định số 01/ 2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 2 tháng 1 năm 2003 và hướng dẫn số 11185/ GDTH ngày 17 tháng 2 năm 2004. Thư viện trường tiểu học ………….. đạt yêu cầu của tiêu chuẩn 1.

 

II. Tiêu chuẩn II:1. Phòng thư viện: Thư viện nhà trường được đặt tại khu trung tâm đảm bảo thoáng, mát, đủ ánh sáng với tổng diện tích ……m2. Có phòng đọc cho giáo viên và học sinh; Có phòng kho dựng thiết bị dạy học, tranh ảnh, bản đồ… thuận lợi cho GV, HS mượn trả và đọc tại chỗ.

2. Trang thiết bị chuyên dùng: Có đủ tủ, giá chuyên dùng trong thư viện để  sắp xếp sách, báo, tạp chí, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.. Bao gồm:

- Tủ: 02 cái.

- Tủ trương bày: 01 cái.

- Giá sách: 9 Cái

- Giá đựng thiết bị: 01 chiếc.

- Giá treo tranh: 6 cái.

- Tủ mục lục: 1 cái

- Phòng đọc của học sinh có: 18 bàn, 36 chỗ ngồi.

- Bàn đọc của GV có: 4 bàn, 8 ghế.

- Bảng chống lóa 1 chiếc.

- Nhân viên thư viện đã được trang bị bàn làm việc, tư liệu.

3. kết luận 2: Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quyết định số 01/ 2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 2 tháng 1 năm 2003 và hướng dẫn số 11185/ GDTH ngày 17 tháng 2 năm 2004. Thư viện trường tiểu học …………. đạt yêu cầu của tiêu chuẩn 2

III. Tiêu chuẩn III:  Về nghiệp vụ và tổ chức hoạt động.

Tất cả các loại ấn phẩm đều được đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp xếp theo đúng nghiệp vụ thư viện

Có nội quy thư viện, nội quy phòng đọc, bảng hướng dẫn cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh sử dụng tài liệu trong thư viện được thuận lợi.

*Kết luận 3: Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quyết định số 01/ 2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 2 tháng 1 năm 2003 và hướng dẫn số 11185/ GDTH ngày 17 tháng 2 năm 2004. Thư viện trường tiểu học …………. đạt yêu cầu của tiêu chuẩn 3

 

IVTiêu chuẩn IV: Về tổ chức và hoạt động

1. Tổ chức, Quản lý: Hiệu trưởng nhà trường có kế hoạch xây dựng thư viện đạt tiêu chuẩn quy định. Phân công thành viên BGH trực tiếp phụ trách thư viện. Nhà trường tích cực tham mưu với ngành và các tổ chức xã hội đầu tư kinh phí để xây dựng CSVC, mua sắm đồ dùng thiết bị.  năm học ……….. đã nhận được sự hỗ trợ của ngành  hỗ trợ trị giá trên …………  đồng để trang bị bổ sung cho thư viện.

2. Đối với cán bộ thư viện: Nhà trường đã có cán bộ thư viện được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết với công tác được giao. Từng học kỳ và cuối năm học, cán bộ thư viện báo cáo với hiệu trưởng về hoạt động của thư viện và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác thư viện trong nhà trường.

3. Kế hoạch, kinh phí hoạt động:

Thư viện nhà trường đã có nội dung hoạt động phù hợp với giáo dục toàn diện, với tâm lý lứa tuổi và với đặc điểm điều kiện công việc của giáo viên.Thư viện góp phần tích cực phục vụ tốt các hoạt động giáo dục của nhà trường thông qua các hình thức: Tuyên truyền, khuyến khích việc đọc sách, giới thiệu sách, vận động học sinh đọc và làm theo sách…

Hàng năm, nhà trường đều có dự toán nguồn ngân sách để bổ sung cho thư viện. Đảm bảo khai thác đầy đủ và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách được cấp để đáp ứng chỉ tiêu về sách giáo khoa, sách nghiệp vụ và sách tham khảo theo “Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường phổ thông” do Bộ hướng dẫn. Năm 2009, ngoài nguồn hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức nhà trường còn dùng 9800.000 đồng để bổ sung sách, tài liệu và đồ dùng cho thư viện.

Thư viện đảm bảo chỉ tiêu, tỉ lệ giáo viên và học sinh sử dụng sách báo của thư viện. 100% giáo viên và trên 75% học sinh thường xuyên đến thư viện mượn, sử dụng tài liệu có trong thư viện.

Có được kết quả nêu trên là do thư viện luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện của BGH nhà trường, sự đóng góp ý kiến và hưởng ứng tích cực từ CBGV-NV và học sinh trong hoạt động thư viện. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của ngành GD, Ban đại diện PHHS và sự cố gắng thường xuyên của cán bộ thư viện… Từ đó đã góp phần tích cực trong phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” của nhà trường.

* Kết luận 4 : Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quyết định số 01/ 2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 2 tháng 1 năm 2003 và hướng dẫn số 11185/ GDTH ngày 17 tháng 2 năm 2004. Thư viện trường tiểu học ………… đạt yêu cầu của tiêu chuẩn 4.

 

V. Tiêu chuẩn V: Về quản lý thư viện

Sách báo, tạp chí, tranh ảnh,… trong thư viện được quản lý chặt chẽ, tu sửa bổ sung thường xuyên đảm bảo mỹ thuật và sử dụng thuận tiện, lâu dài.

Thư viện có đủ hồ sơ theo dõi hoạt động và quản lý thư viện. cụ thể là:

-         01 sổ tổng hợp

-         5 sổ đăng ký cá biệt.

-         01 sổ đăng ký sách giáo khoa.

-         01 số  theo dõi mượn truyện, sách thiếu nhi.

-         20 sổ theo dõi mượn sách, tài liệu của CBGV-NV

-         01 sổ sử dụng thiết bị giáo dục.

-         01 sổ thiết bị giáo dục.

-         01 sổ nhận báo tạp chí.

-         01 sổ nhận băng đĩa.

Hàng năm, nhà trường tổ chức kiểm kê tài sản thư viện để làm thủ tục đăng ký các ấn phẩm cũ nát, nội dung thay đổi, hết hạn sử dụng… theo đúng nghiệp vụ thư viện.

 Kết luận 5: Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quyết định số 01/ 2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 2 tháng 1 năm 2003 và hướng dẫn số 11185/ GDTH ngày 17 tháng 2 năm 2004. Thư viện trường tiểu học ………… đạt yêu cầu của tiêu chuẩn 5

KẾT LUẬN CHUNG:

Căn cứ vào tiêu chuẩn theo quyết định số: 01/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 2 tháng 1 năm 2003 và hướng dẫn số: 11185/ GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông trường tiểu học ………… đã kiểm tra, đối chiếu và đạt được 5 tiêu chuẩn như trên. Vậy nhà trường đề nghị phòng GD&ĐT huyện …………….. kiểm tra, thẩm định và công nhận thư viện nhà trường đạt: Thư viện Tiên tiến.

 


CÁN BỘ THƯ VIỆN

 

 
TM NHÀ TRƯỜNG

 

 
 


PHÒNG GD & ĐT ……………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………..

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC THƯ VIỆN

 

I/ Thời gian, địa điểm

-   7h30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2014, tại trường tiểu học …………… tiến hành kiểm tra công tác thư viện.

II/Thành phần

-         Đoàn kiểm tra:

 + Bà ………………….: Hiệu trưởng- Trưởng đoàn

 *Các uỷ viên:


  + Bà ………………….: Hiệu phó- Chủ tịch công đoàn

  + Bà …………………: BCHCĐ -  trưởng ban TTND

  + Bà  …………………………: Thư ký hội đồng

- cán bộ thư viện: Bà ……………………….

    Ngày tháng năm sinh:……………………

    Hệ Đào tạo: ……………... Năm vào ngành: …………………..

    Công việc được giao: Quản lý thiết bị- thư viện

III/ Tiến hành kiểm tra

1.Bà ……………. - Trưởng đoàn thông qua quyết định của đoàn kiểm tra

2.Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn kiểm tra

- Bà: ………..: Kiểm tra toàn bộ hồ sơ thư viện

- Bà : ……………: Kiểm tra công tác hoạt động thư viện theo lịch

- Bà: ……………………….: Kiểm tra CSVC thư việnIV/ Kết luận của đoàn kiểm ta

   -Sau khi các thành viên trong đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được phân công một cách nghiêm túc, khách quan đã kết luận như sau:1.Về hồ sơ sổ sách

   -   Có đầy đủ hồ sơ theo quy định, ghi chép tương đối đầy đủ, sạch sẽ, các chứng từ nhập kho đầy đủ từ khi được nhận bàn giao, ý thức lưu giữ tốt, chứng từ xuất kho đầy đủ, có ký sổ 2 đầu.

   -  Kế hoạch hoạt động thư viện lên theo từng tuần, từng tháng nhưng chưa có điều chỉnh bổ sung.

2. Về CSVC thư viện

   - Công tác thư viện: Đã sắp xếp thư viện theo yêu cầu.

  + Có đủ các đầu sách sắp xếp đúng nơi quy định, các loại sách, báo, tạp chí đã dán tem, có ý thức bảo quản tốt.

   + Giáo viên, học sinh tích cực mượn sách, báo, truyện.... nhưng chưa nhiều, việc khai thác tài liệu trong thư viện còn ít thể hiện còn 1 số cuốn sách, chưa qua sử dụng, số sách mới nhập về chưa sử dụng.

   Công tác thiết bị: Đồ dùng thiết bị được sử dụng thường xuyên, số thiết bị trong kho được bảo quản tương đối cẩn thận, sắp xếp tương đối khoa học song còn một số thiết bị chưa được sử dụng đều đặn như cân hai đĩa, thực hành khoa học lớp 4, băng đĩa.

3. Công tác hoạt động thư viện theo lịch

    - Thực hiện công tác hoạt động thư viện theo đúng kế hoạch.

    + Công tác tổ chức của cán bộ thư viện tốt, thể hiện thông qua đội tự quản làm việc khoa học, nề nếp, học sinh hoạt động tương đối hiệu quả, ý thức tốt.

   + Tổ chức cho học sinh hoạt động trên thư viện: Ý thức của học sinh trong thư viện tốt, đội tự quản tổ chức cho các bạn tham gia các hoạt động trên thư viện theo sở thích, các nhóm chơi trò chơi, đọc sách, vẽ tranh.... hiệu quả tương đối tốt, nề nếp.V/ Đánh giá, chấm điểm:  Đoàn kiểm tra kết luận và cùng thống nhất đánh giá công tác thư viện theo 5 tiêu chí đạt 92 điểm (Có biên bản chi tiết  kèm theo)

VI/ Một số yêu cầu của đoàn kiểm tra:

    Cần duy trì tốt lịch hoạt động thư viện để đạt hiệu quả cao, kế hoạch cụ thể hơn.

    - Hồ sơ thư viện cần hoàn thiện đầy đủ các cột mục theo yêu cầu đúng thời gian quy định.

    - Cần tích cực hơn trong công tác giới thiệu sách, giới thiệu thiết bị dạy học để hoạt động thư viện đạt kết quả cao hơn.

    - Tăng cường hoạt động thư viện thân thiện.

   Biên bản lập xong vào hồi 11h30 cùng ngày và thông qua trước toàn thể các thành viên trong đoàn kiểm tra và cán bộ thư viên. 

Thư ký


Cán bộ thư viện


Hiệu trưởng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương