TrƣỜng đẠi học an giang khoa nông nghiệp và TÀi nguyên thiên nhiêNtải về 4.19 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/71
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích4.19 Mb.
#53261
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
67 - DH16TP - Trần Hoàng Việt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


iv
LỜI CAM KẾT 
 
Tôi xin cam đoan đây à công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong 
công trình nghiên cứu này có xuất xứ rõ ràng. Những kết luận mới về khoa 
học của công trình nghiên cứu này chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công trình 
nào khác. 
An Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2019 
Ngƣời thực hiện 
 
 
Trần Hoàng ViệtMỤC LỤC 
Trang 
Chấp nhận của hội đồng.................................................................................... i 
Lời cảm tạ ........................................................................................................ ii 
Tóm tắt kết quả nghiên cứu ............................................................................ iii 
Lời cam kết ..................................................................................................... iv 
Mục lục ............................................................................................................ v 
Danh sách bảng ............................................................................................. viii 
Danh sách hình ................................................................................................. x 
Chƣơng 1 GIỚI THIỆU ................................................................................ 1 
1.1T nh cấp thiết của đề tài .............................................................................. 1 
1.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................. 1 
1.3 Nội dung nghiên cứu .................................................................................. 1 
1.4 T nh mới của đề tài .................................................................................... 2 

tải về 4.19 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương