TrƣỜng đẠi học an giang khoa nông nghiệp và TÀi nguyên thiên nhiêNtải về 5.32 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/71
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích5.32 Kb.
#53261
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
67 - DH16TP - Trần Hoàng ViệtTRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 
KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
 
 
 
 
 
 
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
 
 
 
 
 
 
NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SỮA GẠO TÍM 
THAN (Oryza Sative L.) ĐÓNG CHAI
 
 
 
 
 
 
 
 
TRẦN HOÀNG VIỆT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Giang, 5-2019


TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 
KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
 
 
 
 
 
 
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
 
 
 
 
NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SỮA GẠO TÍM 
THAN (Oryza Sative L.) ĐÓNG CHAI
 
 
 
 
 
TRẦN HOÀNG VIỆT
DTP153254 
 
 
 
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 
TS. NGUYỄN DUY TÂN 
 
 
 
 
 
 
An Giang, 5-2019 


i
Chuyên đề “Nghiên cứu chế biến sữa gạo tím than (Oryza sative L.) đóng 
chai”, do sinh viên Trần Hoàng Việt thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của giảng 
viên Nguyễn Duy Tân. Tác giả đã báo cáo kết quả nghiên cứu và đƣợc hội 
đồng chấm điểm thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2019.
 
 
Phản biện 1 
Phản biện 2 
 
 
ThS. LÊ NGỌC HIỆP
ThS. PHAN UYÊN NGUYÊN 
 
 
Cán bộ hƣớng dẫn, thƣ kí 
 
 
TS. NGUYỄN DUY TÂN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ii
LỜI CẢM TẠ 
Kính dâng 
Cha, mẹ và những ngƣời thân đã hết lòng lo lắng và động viên con trong suốt 
quá trình học tập, nghiên cứu.
Chân thành biết ơn 
Ts. Nguyễn Duy Tân đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, truyền đạt và chia sẻ 
những kinh nghiệm cũng nhƣ những kiến thức quý báu giúp bài nghiên cứu 
đƣợc hoàn thành một cách tốt nhất. 
Quí Thầy, Cô bộ môn công nghệ thực phẩm Trƣờng Đại Học An Giang đã 
truyền đạt kiến thức cho em trong suốt quá trình học tập tại trƣờng, để em có 
thể áp dụng thực hiện nghiên cứu này.
Chân thành cảm ơn
Ban giám hiệu Trƣờng Đại Học An Giang đã tạo điều kiện cho em thực hiện, 
hoàn thành nghiên cứu sớm nhất.
Ban Lãnh Đạo và toàn thể cán bộ nhân viên khu thực hành thí nghiệm đã tận 
tình hƣớng dẫn, tạo điều và hỗ trợ trang thiết bị nghiên cứu cho em trong thời 
gian qua. Đồng thời, xin cảm ơn đến các anh, chị khóa trƣớc DH15TP, các bạn 
cùng khóa DH16TP và các em CD41TP đã hỗ trợ, chia sẻ, động viên, thảo 
luận và đóng góp ý kiến để hoàn thành đề tài nghiên cứu này một cách tốt 
nhất. 
Xin chân thành cảm ơn! 
An Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2019 
Ngƣời thực hiện 

tải về 5.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương