TÊn thưƠng phẩM (trade name)


SC: Vàng lá chín sớm/ lúa 760WPtải về 11.03 Mb.
trang34/69
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích11.03 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   69

380SC: Vàng lá chín sớm/ lúa

760WP: Thán thư/ vải, rỉ sắt/cà phê; khô vằn, đạo ôn, lem lép hạt/lúa; môc sương/cà chua

Công ty TNHH An Nông3808

Azoxystrobin 150g/l + Metalaxyl 300g/l

Crystalusa 450SC

vàng lá chín sớm/lúa

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang

3808

Azoxystrobin 20% + Propiconazole 15%

Bn-azopro 35SC

lem lép hạt, vàng lá chín sớm, đạo ôn /lúa; rỉ sắt/cà phê, phấn trắng/cao su

Công ty CP Bảo Nông Việt3808

Azoxystrobin 75g/l + Propiconazole 125g/l

Apropo 200SE

lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH Adama Việt Nam3808

Azoxystrobin 1g/l (130g/l), (260g/l), (100g/kg), (1g/kg), (200g/kg) + Propineb 10g/l (10g/l), (10g/l) (300g/kg), 705g/kg (10g/kg) + Tebuconazole 260g/l (60g/l), (200g/l), (100g/kg), (10g/kg), (550g/kg)

Amisupertop

271EW, 330SC, 340SC, 500WP, 716WP, 760WPlem lép hạt/ lúa

Công ty CP Thuốc BVTV

Việt Trung

3808

Azoxystrobin 1g/l (260g/l), (33.3g/l), (360g/l), (50g/kg) + Sulfur 20g/l (10g/l), (250g/l), (10g/l), (460g/kg) + Tebuconazole 260g/l (60g/l), (50g/l), (10g/l), (250g/kg)

Topnati

281EW, 330SC, 333.3SC, 380SC, 760WP333.3SC: Vàng lá chín sớm/lúa

281EW, 330SC, 380SC, 760WP: Lem lép hạt/lúa

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung3808

Azoxystrobin 200g/l + Tebuconazole 200g/l

Lotususa

400SC


Lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang

3808

Azoxystrobin 400g/kg +Tebuconazole100g/kg

Maxxa

500WG


đạo ôn; lem lép hạt/lúa

Công ty TNHH TM DV

Tấn Hưng
3808

Azoxystrobin 250g/kg (277g/kg), (300g/kg), (360g/kg) + Tebuconazole 500g/kg (500g/kg), (500g/kg), (500g/kg)

Natiduc

750WG, 777WG, 800WG, 860WG750WG: gỉ sắt/cà phê; vàng lá chín sớm, đạo ôn, lem lép hạt /lúa

777WG: Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm, khô vằn /lúa; gỉ sắt/cà phê

800WG: Đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt/lúa; gỉ sắt/cà phê

860WG: đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm/lúa

Công ty TNHH Việt Đức3808

Azoxystrobin 120g/l + Tebuconazole 200g/l

Custodia 320SC

thán thư/ vải

Công ty TNHH Adama Việt Nam3808

Azoxystrobin 260g/l (100g/kg), (200g/kg) + Tebuconazole 60g/l (350g/kg), (560g/kg)

Natigold

320SC, 450WG, 760WG320SC: lem lép hạt, đạo ôn /lúa; thán thư/xoài

450WG: Lem lép hạt, đạo ôn, vàng lá/lúa

760WG: vàng lá chín sớm/lúa

Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung3808

Azoxystrobin 0.2g/kg (100g/l), (0.5g/l), (60g/l), (1g/kg), (10g/kg) + Tricyclazole 79.8g/kg (225g/l), (401.5g/l), (400g/l), (559g/kg), (750g/kg)

Verygold

80WP, 325SC, 402SC, 460SC, 560WP, 760WG
80WP, 402SC, 560WP, 760WG: Đạo ôn/ lúa

325SC: Lem lép hạt/lúa

460SC: Lem lép hạt, đạo ôn/lúaCông ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ3808

Azoxystrobin 10g/kg + Tricyclazole 800g/kg

Be-amusa 810WP

đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH TM DV

Nông Trang

3808

Azoxystrobin 60g/l (100g/l) + Tricyclazole 500g/l (500g/l)

Altista-top

560SC, 600SC560SC: lem lép hạt, đạo ôn/ lúa

600SC: đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH Nam Bắc3808

Azoxystrobin 20g/l + Tricyclazole 400g/l

Top-care 420SC

đạo ôn/lúa

Công ty CP Khử trùng

Nam Việt
3808

Azoxystrobin 60g/l + Tricyclazole 400g/l

Roshow 460SC

đạo ôn/lúa

Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI3808

Bạc Nano 1g/l + Chitosan 25g/l

Nano Kito

2.6SL


Nấm hồng/ cao su

Công ty TNHH Ngân Anh3808

Bacillus subtilis

Biobac

50WP


héo xanh/ cà chua; phấn trắng/ dâu tây; thối rễ/ súp lơ, sưng rễ/ bắp cải

Bion Tech Inc.,


Bionite WP

đốm phấn vàng, phấn trắng/ dưa chuột, bí xanh; sương mai/ nho; mốc sương/ cà chua; biến màu quả/ vải; héo vàng, chết cây con/ lạc; đen thân/ thuốc lá; đạo ôn, lem lép hạt/ lúa; bệnh còng, chết cây con/ hành tây

Công ty TNHH

Nông Sinh

3808

Benalaxyl

(min 94%)Dobexyl

50WP


giả sương mai/ dưa hấu, đốm lá/ đậu tương, vàng lá/ lúa

Công ty CP

Đồng Xanh

3808

Benomyl

(min 95 %)Bemyl 50 WP

bệnh khô hoa, trái non/ điều; bệnh ghẻ/ cây có múi; vàng lá/ lúa

Công ty CP Nông dược HAI


Bendazol

50 WP


vàng lá chín sớm, đạo ôn/ lúa; thán thư/ điều

Công ty CP BVTV

Sài GònBenex 50 WP

khô vằn/ lúa, thán thư/ xoài

Imaspro Resources Sdn Bhd


Benofun

50 WP


vàng lá/ lúa, đốm lá/ đậu phộng

Zagro Singapore Pte Ltd


Benotigi 50 WP

vàng lá/ lúa, phấn trắng/ cà phê

Công ty CP Vật tư NN

Tiền Giang
Bezomyl

50WP


thán thư/ xoài, phấn trắng/ chôm chôm, vàng lá/ lúa

Công ty TNHH - TM

Tân Thành
Binhnomyl

50 WP


đạo ôn, vàng lá, lem lép hạt/ lúa; bệnh sẹo/ cây có múi; đốm lá/ đậu tương; sương mai/ khoai tây; rỉ sắt/ cà phê; thán thư/ xoài

Bailing International Co., Ltd


Fundazol 50 WP

vàng lá/ lúa

Agro - Chemie Ltd


Funomyl 50 WP

vàng lá/ lúa, thán thư/ xoài

Forward International Ltd


Tinomyl

50 WP


vàng lá/ lúa, thán thư/ xoài

Công ty TNHH - TM Thái Phong

Viben 50WP

Vàng lá/ lúa, rỉ sắt/ cà phê

Công ty CP Thuốc sát trùng

Việt Nam
3808

Benomyl 10% + Bordeaux 45% + Zineb 20%

Copper - B

75 WP


vàng lá/ lúa

Công ty CP Vật tư KTNN Cần Thơ3808

Benomyl 25% + Copper Oxychloride 25%

Viben - C

50 WP


vàng lá/ lúa, rỉ sắt/ cà phê

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Benomyl 100 g/kg, (5g/kg) + Iprodione 100 g/kg, (245g/kg)

Ankisten

200 WP, 250WP200WP: lem lép hạt/ lúa

250WP: lem lép hạt, vàng lá chín sớm/lúa

Công ty CP XNK Nông dược

Hoàng Ân
3808

Benomyl 25 % + Mancozeb 25 %

Bell

50 WP


vàng lá/ lúa

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông3808

Benomyl 17% + Zineb 53%

Benzeb

70 WP


vàng lá, lem lép hạt/ lúa; đốm lá/ lạc; sương mai/ khoai tây

Công ty CP BVTV

Sài Gòn
3808

Bismerthiazol (Sai ku zuo)

Agpicol 20WP

Bạc lá/lúa

Công ty TNHH BVTV

An Hưng Phát

(min 90 %)

Anti-xo

200WP


bạc lá, thối gốc vi khuẩn/lúa, loét vi khuẩn/ cam; thối đen vi khuẩn/bắp cải; đốm lá vi khuẩn/cà chua, đậu tương; héo xanh vi khuẩn/ớt

Công ty TNHH Phú Nông


Asusu

20 WP, 25WP20WP: loét quả/ cây có múi, bạc lá/ lúa 25WP: bạc lá/ lúa

Công ty TNHH - TM

Thái Nông
Diebiala 20SC

Bạc lá/ lúa

Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng


Kadatil 300WP

Bạc lá/lúa

Công ty TNHH TM

Nông PhátSasa 20 WP, 25 WP

bạc lá/ lúa

Guizhou CVC INC. (Tổng Công ty Thương mại Zhongyue Quý Châu Trung Quốc)


Sansai 200 WP

bạc lá/ lúa

Công ty CP Quốc tế Hòa Bình


TT-atanil

250WP


bạc lá/lúa

Công ty CP Phương Nam


TT Basu 250WP

Bạc lá/lúa

Công ty TNHH - TM

Tân Thành
VK. Sakucin

25WP


bạc lá/ lúa

Công ty TNHH SX & TM

Viễn Khang
Xanthomix 20 WP

bạc lá/ lúa

Công ty CP Nicotex


Xiexie

200WP


bạc lá/ lúa

Công ty TNHH TM Bình Phương


Zeppelin 200WP

bạc lá/lúa

Công ty TNHH Đầu tư và PT Ngọc Lâm3808

Bismerthiazol 15% + Copper hydroxide 60%

TT-tafin 75WP

Bạc lá/lúa

Công ty TNHH TM Tân Thành3808

Bismerthiazol 150g/kg + Gentamycin sulfate 15g/kg + Streptomycin sulfate 50g/kg

ARC-clench 215WP

Bạc lá/ lúa

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến


Riazor 215WP

bạc lá/ lúa

Công ty CP Nông dược

Nhật Việt

3808

Bismerthiazol 150g/l + Hexaconazole 450g/l

TT-bemdex 600SC

khô vằn/lúa

Công ty TNHH TM Tân Thành3808

Bismerthiazol 190 g/kg + Kasugamycin 10g/kg

Probicol 200WP

Bạc lá/lúa

Công ty TNHH TM

Nông Phát

3808

Bismerthiazol 290g/kg + Kasugamycin 10g/kg

Nanowall 300WP

Bạc lá/lúa

Công ty TNHH thuốc BVTV

Nam Nông
3808

Bismerthiazol 200g/kg + Oxytetracyline hydrochloride 20g/kg

Tokyo-Nhật 220WP

Bạc lá/lúa

Công ty TNHH Anh Dẩu

Tiền Giang

3808

Bismerthiazol 200g/kg + Oxolinic acid 200g/kg

Captivan 400WP

bạc lá/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng


Longantivo 400WP

bạc lá/lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An3808

Bismerthiazol 200 g/kg + Streptomycin sulphate 50g/kg

Probencarb 250WP

bạc lá/lúa

Công ty TNHH TM Nông Phát3808

Bismerthiazol 150g/kg + Tecloftalam 100g/kg

Kasagen 250WP

bạc lá/lúa

Công ty TNHH Việt Thắng


Sieu sieu 250WP

Bạc lá/ lúa; đốm sọc vi khuẩn/ lúa, ngô

Công ty TNHH TM & SX

Ngọc Yến
3808

Bismerthiazol 400g/kg + Tricyclazole 100g/kg

Bitric 500WP

bạc lá/lúa

Công ty TNHH TM DV

Việt Nông

3808

Bismerthiazol 400g/kg, (300g/kg) + Tricyclazole 375g/kg (500g/kg)

Antigold

755WP, 800WPĐạo ôn, bạc lá/lúa

Công ty TNHH

Phú Nông
3808

Bismerthiazol 250g/kg + Tricyclazole 550g/kg

Bitric 800WP

Đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH TM DV

Việt Nông

3808

Bismerthiazol 300g/kg + Tricyclazole 500g/kg

Tigondiamond 800WP

bạc lá/lúa

Công ty CP NN HP3808

Bismerthiazol 200g/kg + Tricyclazole 400g/kg + Sulfur 200g/kg

Antimer-so 800WP


Bạc lá/lúa

Công ty TNHH TM DV

Nông Trang


3808

Bordeaux Mixture

BM Bordeaux M 25WP

sương mai/ cà chua

Công ty TNHH Ngân Anh3808

Bordeaux 60 % + Zineb 25%

Copper - Zinc 85 WP

héo rũ/ dưa hấu, bệnh hại quả/ cây ăn quả

Công ty CP Vật tư KTNN Cần Thơ3808

Bromuconazole (min 96%)

Vectra 200EC

đạo ôn, khô vằn, đốm nâu/ lúa; rỉ sắt/ cà phê; phấn trắng/ dưa hấu; mốc sương/ khoai tây; đốm lá/ lạc

Bayer Vietnam Ltd (BVL)3808

Bronopol

(min 99%)Totan

200WP


vàng lá chín sớm, bạc lá/lúa

Công ty CP BVTV An Giang

Xantocin

40WP


Bạc lá, thối gốc do vi khuẩn/lúa

Công ty CP Khử trùng

Việt NamTT-biomycin

40.5WP


bạc lá/lúa

Công ty TNHH TM Tân Thành3808

Bronopol 450g/kg + Salicylic acid 250g/kg

Sieukhuan

700WP


Vàng lá chín sớm/lúa

Công ty TNHH An Nông3808

Calcium Polysulfide

Lime Sulfur

phấn trắng/ nho, nhện đỏ/ cây có múi

Công ty TNHH ADC3808

Carbendazim

(min 98%)Acovil

50 SC


khô vằn, lem lép hạt, vàng lá, đạo ôn/ lúa; đốm lá/ lạc, hồ tiêu

Công ty TNHH – TM

Thái Nông
Adavin

500 FL


khô vằn, lem lép hạt/ lúa; thán thư/ xoài

Công ty CP XNK Nông dược

Hoàng ÂnAgrodazim

50 SL, 500SC: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1044
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1044 -> TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   69


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương