TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7303-2-33: 2010 iec 60601-2-33: 2008


Xác định trường từ tạp tán Btải về 2.37 Mb.
trang9/19
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích2.37 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

51.105.3.3. Xác định trường từ tạp tán B1 như yêu cầu trong báo cáo ở 6.8.3 bb)

Trường từ truyền sóng radio (RF) lớn nhất của cuộn chênh từ sóng radio (RF) phải được đo hoặc tính và được ghi lại trong báo cáo tại các vị trí có thể tiếp cận và liên quan đến nhân viên cộng hưởng từ. Trường B1(z) phải được đo hoặc tính ở các điểm dọc theo đường thẳng dọc trục của bệnh nhân bắt đầu tại tâm của nam châm.

CHÚ THÍCH Đối với các nam châm hình trụ, trục bệnh nhân tương ứng với trục nam châm; đối với kiểu nam châm trường ngang, trục của hình trụ (tức là trục của bệnh nhân) vuông góc với trục nam châm. Chỉ thích hợp đo/tính trường B1 dọc theo trục bệnh nhân vì trường B1 được coi là đủ đồng nhất tròn từng mặt phẳng của cuộn chênh từ sóng radio (RF).

- Khoảng cách giữa mỗi điểm kế tiếp không được nhỏ hơn 0,1 m.

- Độ lớn của trường B1 phải được đo hoặc tính cho mỗi điểm.

- Khi đo, phép đo có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cuộn dây pick-up thích hợp và bộ phân tích mạng hoặc bằng cách sử dụng máy phát tín hiệu sóng radio (RF) và bộ phân tích phổ. Đối với các nam châm có trường từ sóng radio (RF) phân cực vòng, chỉ nên xác định thành phần hướng tâm.

- Phải tính tỷ số giữa B12(z) và B12(0) cho mỗi điểm.

- Giá trị tính được đối với từng điểm ở khoảng cách z tính từ tâm nam châm phải áp dụng cho tất cả các vị trí trên mặt đáy của lõi ảo để đại diện cho điều kiện trường hợp xấu nhất trên mặt đáy, xem Hình 108a và 108b. Mặt đáy của lõi được xác định bằng góc mở được cho bởi hình chiếu từ tâm nam châm đến góc mở của nam châm. Chiều cao của lõi được cho bằng khoảng cách z. Đối với các kiểu nam châm trường ngang, mặt đáy được xác định bằng cách xếp chống các mặt đáy bằng cách quay lõi xung quanh tâm nam châm.

CHÚ THÍCH Xem phần giải thích để hiểu rõ hơn.

Báo cáo kết quả:

- tọa độ các điểm nơi đo hoặc tính B12(z)

- độ lớn của trường từ B12(z) tại các điểm được đo so với độ lớn B12(0) tại tâm

Hình 108 a) - Nam châm hình trụ: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương