Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995tải về 16.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.08.2017
Kích16.06 Kb.
#32679
TCVN 6147-3:2003

ISO 2507-3:1995

ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO - NHIỆT ĐỘ HÓA MỀM VICAT - PHẦN 3: ĐIỀU KIỆN THỬ DÙNG CHO ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG ACRYLONITRIL/BUTADIEN/STYREN (ABS) VÀ BẰNG ACRYLONITRIL/STYREN/ ESTE ACRYLIC (ASA)Thermoplastics pipes and fittings- Vicat softening temperature - Part 3: Test conditions for acrylonitrile/butaiene/styrene (ABS) and acrylonitrile/styrene/acrylic ester (ASA) pipes and fittings
Lời nói đầu

Bộ TCVN 6147:2003 gồm 3 phần:

TCVN 6147-1:2003 - Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung.

TCVN 6147-2:2003 - Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVCưu) hoặc bằng poly(vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly(vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI).

TCVN 6147-3:2003 - Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm vicat - Phần 3: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/este acrylic (ASA).

Bộ TCVN 6147:2003 thay thế TCVN 6147:1996.

TCVN 6147-3:2003 hoàn toàn tương đương ISO 2507-3:1995.

TCVN 6147-3:2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO - NHIỆT ĐỘ HÓA MỀM VICAT - PHẦN 3: ĐIỀU KIỆN THỬ DÙNG CHO ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG ACRYLONITRIL/BUTADIEN/STYREN (ABS) VÀ BẰNG ACRYLONITRIL/STYREN/ ESTE ACRYLIC (ASA)

Thermoplastics pipes and fittings- Vicat softening temperature - Part 3: Test conditions for acrylonitrile/butaiene/styrene (ABS) and acrylonitrile/styrene/acrylic ester (ASA) pipes and fittings

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện thử cụ thể để xác định nhiệt độ hóa mềm Vicat cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/ este acrylic (ASA)

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những yêu cầu cơ bản để tham khảo.

CHÚ THÍCH - Phương pháp thử chung để xác định nhiệt độ hóa mềm Vicat của ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo được quy định trong TCVN 6147-1 - 2003 (ISO 2507-1:1995)2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995), ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm Vicat - Phương pháp thử chung.3. Nguyên tắc

Xem điều 3 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995), áp dụng cho nguyên liệu nhựa nhiệt dẻo được quy định trong tiêu chuẩn này.4. Thiết bị

Xem điều 4 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995), dùng tủ gia nhiệt có lưu thông không khí (4.7) thay cho bể điều nhiệt (4.5).5. Mẫu thử

Xem điều 5 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995).6. Điều hòa mẫu thử

6.1. Sấy khô sơ bộ mẫu thử

Ngay trước khi điều hòa mẫu thử theo 6.2, sấy mẫu thử sơ bộ như sau:

- Đặt mẫu thử vào tủ gia nhiệt có lưu thông không khí trong 2 giờ, điều chỉnh nhiệt độ ở 90oC ± 2oC (xem TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995).

- Sau đó để nguội 15 phút ± 1 phút trong không khí ở nhiệt độ 23oC ± 2oC và độ ẩm tương đối 50 % ± 5 %.6.2. Điều hòa mẫu thử đã sấy khô

Điều hòa mẫu thử đã sấy khô (xem 6.1) theo điều 6 của TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995).7. Cách tiến hành

Xem điều 7 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995).8. Báo cáo thử nghiệm

Xem điều 8 trong TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995).


Phụ lục A
(tham khảo)

Ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren(ABS) - Yêu cầu cơ bản

Khi tiến hành thử theo tiêu chuẩn này, nhiệt độ hóa mềm Vicat (VST) của các loại ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren(ABS) không được thấp hơn 90oC.

Đối với những trường hợp áp dụng cụ thể mà cần có yêu cầu nghiêm ngặt hơn, các giá trị tối thiểu cao hơn các giá trị nêu trên được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.
Phụ lục B
(tham khảo)

Ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/styren/ este acrylic (ASA) - Yêu cầu cơ bản

Khi tiến hành thử theo tiêu chuẩn này, nhiệt độ hóa mềm Vicat (VST) của các loại ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/styren/ este acrylic (ASA) không được thấp hơn 90oC.Đối với những trường hợp áp dụng cụ thể mà cần có yêu cầu nghiêm ngặt hơn, các giá trị tối thiểu cao hơn các giá trị nêu trên được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.
Каталог: data -> 2017
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
2017 -> U hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

tải về 16.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương