Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016 toán luyện tập chung I. Mục tiêutải về 18.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích18.39 Kb.
Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016

TOÁN


Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Củng cố cho HS về các bảng nhân 2,3,4,5; biết thừa số tích. Biết cách so sánh các tích. Biết giải toán có một phép tính nhân.

- Rèn kĩ năng tính nhẩm các phép nhân trong bảng và so sánh các tích, giải toán có một phép nhân. HS làm BT1,2,3(cột 1), BT4.

- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài.II. Đồ dùng dạy- học

- Bảng phụ chép BT1, 2, 4. Phiếu học tập bài 1, 2.


III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra:

- Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. Biết độ dài các đoạn thẳng AB là 24 dm; BC là 15 dm; CD là 37 dm.

- HS nhắc lại cách tính độ dài đường gấp khúc.

2. Bài mới:

Bài 1: Tính nhẩm (BP)

- YC HS đặt phiếu bài tập lên trên bàn.

- YCHS nhẩm tính rồi ghi kết quả vào cột bên phải (thời gian: 1 phút)

- Hết thời gian, tổ chức cho HS chơi truyền điện.

- GV nêu luật chơi.

- Tổ chức cho HS chơi (GV ghi nhanh các kết quả HS nêu vào bảng).

- YCHS đọc lại bài 1.

- Bài 1 ôn lại các bảng nhân nào?

- Trong cột 1 còn thiếu phép tính nào trong bảng nhân 2, hãy đọc các phép tính còn thiếu đó.

- Cột 4 các thừa số thứ hai có gì đặc biệt?

- Tích như thế nào?

- GV đưa 1 phép tính nhân trong bài 1: 2 x 5 = 10 và yêu cầu HS nêu ra tên gọi các thành phần trong phép tính đó.

- Để tìm tích em làm thế nào?

=> GV chuyển ý sang bài 2.Bài 2 (BP và phiếu học tập cho HS).

- Bài 2 cho biết điều gì? Yêu cầu tìm gì?

- YC HS làm bài cá nhân vào phiếu bài tập (T/g 2’).

- Gọi HS chữa bài.

- Nhận xét đánh giá.

<> Chốt: Tìm tích ta lấy Thừa số nhân với thừa số.

=> Chuyển ý bài tập 3.

Bài 3. (cột 1)

- Bài yêu cầu gì?

- YCHS làm bài trong thời gian 2 phút.

- YC HS nêu cách so sánh 2 x 3 với 3 x 2.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Qua bài 3 hãy cho biết, để so sánh các tích em làm thế nào?<> Chốt cách làm: Tính kết quả từng tích rồi so sánh kết quả của 2 tích với nhau hoặc quan sát xem các thừa số của 2 tích có giống nhau không sau đó ta so sánh các thừa số.

- Lưu ý HS: Làm bài so sánh cần đọc kĩ đề bài để có cách so sánh phù hợp.

Bài 4 (BP). Giải toán

- YC HS thảo luận nhóm đôi xác định yêu cầu đề.

- Gọi HS trao đổi bài trước lớp.

- GV ghi nhanh tóm tắt lên bảng.

- YC HS trình bày bài giải vào vở.

- KKHS tự lập thêm đề toán mới.


- Gọi chữa bài.
- Vì sao em viết phép tính là 5 x 8?
<> Lưu ý HS khi giải toán có lời văn: Đọc kĩ đề bài, xác định đúng phép tính để làm.

- GDHS yêu thích đọc truyện, sách báo,….

- HS đọc đề bài.

- HS làm việc cá nhân trên phiếu.

- HS lắng nghe GV phổ biến cách chơi.

- HS tham gia chơi trò chơi.


- 1 HS đọc lại các phép tính trong bài 1.

- Bảng nhân 2, 3, 4, 5.

* 1 HS đọc, lớp nhận xét đánh giá.

* Thừa số thứ hai đều là 10.


- Tích đều là số tròn chục.

- HS thực hiện yêu cầu.

- Làm tính nhân: lấy thừa số thứ nhất nhân thừa số thứ hai.

- HS đọc yêu cầu bài 2.

- Biết 2 thừa số. Yêu cầu tìm tích.
- HS làm bài cá nhân sau đổi vở kiểm tra chéo.

- HS đọc phép nhân và kết quả.

* HS giải thích lí do vì sao điền số đó vào ô trống.

- HS đọc đề bài.

- Điều dấu >, <, hay dấu = vào ô trống.

- HS làm bài cá nhân sau đó lên bảng chữa bài, nhận xét đánh giá.

- HS đối chiếu tự kiểm tra kết quả bài làm của mình.

- HS nêu các so sánh.

* HS giải thích theo nhiều cách khác nhau.

* Tính kết quả từng tích rồi so sánh kết quả của 2 tích với nhau hoặc quan sát xem các thừa số của 2 tích có giống nhau không sau đó ta so sánh các thừa số.


- HS đọc đề bài.

- HS thảo luận cặp đôi xác định yêu cầu đề bài.

- HS trao đổi bài trước lớp.
- HS làm cá nhân, 1 HS lên bảng làm.

* HS làm nhanh tự lập một đề toán tương tự và giải miệng nhanh bài toán vừa lập.

- HĐ cả lớp: HS chữa bài, nhận xét đánh giá.

- Vì 5 quyển truyện được lấy 8 lần nên đặt 5 là thừa số thứ nhất.

- HS nêu câu trả lời khác.

* HS nêu đề toán mình tự lập.

3. Củng cố, dặn dò:

- Đọc lại bảng nhân 2, 3, 4, 5.- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về làm bài 3 cột 2) và bài 5. Chuẩn bị bài: Ôn tập về bảng nhân.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương