Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang5/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
#94
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

II. VÙNG ĐÔNG BẮC
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép Vùng Đông Bắc

GĐ: 2006 - 2010

Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 143 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 242,4 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 50,5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 84 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 63,2 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 54,2 triệu tấn
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép Vùng Đông Bắc

GĐ: 2011 - 2020

Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 110 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 174 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 4,5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 43,5 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 8,4 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 17,4 triệu tấn

cao bằngXi măng Cao Bằng

Giai đoạn đến 2011 - 2013

Công suất: 0,35 tr.tấn/n


Đá vôi: 14

- Nà Lủng - TX Cao Bằng; Bó Mu Lũng Tao

P: 20
CP TD và KT: 14

Ủy ban nhõn dõn tỉnh đề nghị bổ sung

Đất sét: 3,5

- Đề Thám - TX Cao Bằng; Bản Giàm, X. Nguyễn Huệ - H. Hoà AnCP TD và KT: 3,5

Phụ gia: 2

- Lăng Môn - xã Lăng Môn -

H. Nguyên Bình

CP TD và KT: 2
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ 2006 - 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 14 triệu tấn

Cấp phép khai thác giai đọan 2010 -2020

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 3,5 triệu tấn

Cấp phép khai thác giai đọan 2010 - 2020

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 2 triệu tấn

Cấp phép khai thác giai đọan 2010 - 2020
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2011 - 2020Đá vôi:

Đã cấp phép giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 14 triệu tấn

Đất sét:

Đã cấp phép giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 3,5 triệu tấn

Phụ gia:

Đã cấp phép giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 2 triệu tấn

Tuyên quangXi măng Tràng An

Giai đoạn đến 2010 - 2014

Công suất: 0,90 tr.tấn/n


Đá vôi: 36

Yên Lĩnh (Tràng Đà)

967,418 (trong đó cấp B: 5,418; C1+ C2: 548; cấp P: 414)
CP khai thác: 36

GP KT Bộ TN & MT

số 724/GP –BTNMT, ngày 18/6/2004 (CP KT 20 năm)Đất sét: 9

Tràng Đà

tổng 101,55 (cấp B: 2,25; cấp C1+C2: 99,3
CP TD & khai thác: 9

GP KT số 08/GP-UBND ngày24/3/2006 (KT 5 năm)

Phụ gia: 574

CP TD và KT: 5


Xi măng Tuyên Quang

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,25 tr.tấn/n


Đá vôi: 10

Yên Lĩnh (Tràng Đà)

đã được CPKT: 4,475

trong đó C1: 4,475;C1:4,275

CP TD và KT: 10
Đất sét: 2,5

Tràng Đà

cấp C1: 0,4

0,37

CP TD và KT: 2,5
Phụ gia: 1,5


CP TD và KT: 1,5


Xi măng Sơn Dương

Giai đoạn 2004 - 2010

Công suất: 0,35 tr.tấn/n


Đá vôi: 14

Phúc ứng, huyện Sơn DươngCP TD và KT: 14
Đất sét: 3,5

Bắc Lũng, xã Phúc ứng, huyện Sơn DươngCP TD và KT: 3,5
Phụ gia: 2


CP TD và KT: 2Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2006 - 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 24 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 24 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 15 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 6 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 8,5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 3,5 triệu tấn
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2011 - 2020Đá vôi:

Đã cấp phép thăm dò giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 36 triệu tấn

Đất sét:

Đã cấp phép thăm dò giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 9 triệu tấn

Phụ gia:

Đã cấp phép thăm dò giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 5 triệu tấn

Yên báiXi măng Yên Bái

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,35 tr.tấn/n


Đá vôi: 14

Phía Tây Bắc mỏ Mông Sơn

500

đã cấp 2,614

CP KT: 11,4

GP KT Bộ TN & MT

số 318/GPBTNMT,28/3/2006Đất sét: 4

Bắc Lũng, xã Phúc ứng, H. Sơn Dương
2,70 (6,58 ha)

CP TD và KT: 3,5

GP khai thác Bộ CN cấp

Phụ gia: 2

Tuy Lộc

B + C1+ C2: 5,95

5,95

CP khai thác: 2


Xi măng Yên Bình

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,9 tr.tấn/n


Đá vôi: 36

Mông Sơn

500

20,4 ha tại các khối 1- B, 2 - C1, 3 - C1, 4 - C1

tổng trữ lượng KT:31,1-

GP KT Bộ TN & MT

số 1058/GP-BTNMT

10/8/2006


Đất sét: 9

Hợp Minh – Giới Phiên

5,0

(41,5 ha)

CP khai thác: 9
Phụ gia: 5


CP TD và KT: 5Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2006 - 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 0 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 11,4 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 3,5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 12,5 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 7 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 7 triệu tấn

Phú ThọXi măng Sông Thao

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,9 tr.tấn/n


Đá vôi: 36

- Ninh Dân

Tổng TL: 22,16 (trong đó: B: 5,8 ; C1:16,4)

Tổng 22,16; cấp B : 5,8; cấp C1:16,36

-

Đã được CP khai thác

Đất sét: 9

Ninh Dân (Khu III)

Tổng TL: 10,2 (trong đó: cấp B: 1,653;

C1: 4,034; C2: 4,513)10,2


-

Đã được CP khai thác

Phụ gia: 5

Cao Silic Ninh Dân

Bazan Ninh DânB + C1: 5,25
CP TD và KT: 5

-Xi măng Thanh Ba (Công ty xi măng Đá vôi – Phú Thọ)

Giai đoạn đến 2007

Công suất: 0,35 tr.tấn/n


Đá vôi: 14

Xã Ninh Dân – H. Thanh Ba

Tổng TL: 20 trong đó; cấp B: 2; cấp C1: 1
CP khai thác: 14
Đất sét: 3,5

Xã Yên Nội – H. Thanh Ba

10,3

trong đó: C1: 7,1


CP khai thác: 3,5

đã CPTD và KT 0,18 km2Đã TD theo GP Bộ TN&MT số 686/GP BTNMT,

ngày18/5/2006 đang trình

HĐĐGTL duyệt trữ lượng


Phụ gia: 2


CP TD và KT: 2Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2006 - 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 0 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 14 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 0 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 3,5 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 7 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 7 triệu tấn

Thái nguyênXi măng Thái Nguyên

GĐ đến đến 2010

Công suất: 1,4 tr.tấn/n


Đá vôi: 56

La Hiên

A +B + C1+ C2: 29,8

trong đó: cấp B: 9,202

cấp C1+ C2: 20,57


đã cấp phép KT: 40

bổ sung CP TD và KT: 16

Đã cấp GP KT

số 2290/GP - BTNMTĐất sét: 14

Đá sét Long Giàn

B+C1:15
CP khai thác: 14

Đang thăm dò

Phụ gia: 7,6


CP TD và KT: 7,6


Xi măng Quán Triều

Giai đoạn đến 2010 - 2012

Công suất: 0,6 tr.tấn/n


Đá vôi: 24


Nguồn nguyên liệu sẵn có tại chỗ trong quá trình khai thác than

BXD đề nghị bổ sung

Đất sét: 6


Phụ gia: 3,2
Xi măng La Hiên

GĐ đến 2005

Công suất: 0,25 tr.tấn/n


Đá vôi: 10

La Hiên

Đồng ChuỗngB + C1+ C2: 165,368

-


7,5

-


CP KT: 10

Đã được cấp phép KT

Đang thăm dò (Sở TNMT)Đất sét: 2,5

Cúc Đường

B + C1: 28,17
CP TD và KT: 2,5

Đã được cấp phép khai thác. đang xin cấp phép thăm dò mở rộng 5,82 tr. tấn (Sở TNMT)

Phụ gia: 1,5


CP TD và KT: 1,5Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2006 - 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 16 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 26 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 2,5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 16,5 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 9,1 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 9,1 triệu tấn

lạng sơnXi măng Đồng Bành

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,9 tr.tấn/n


Đá vôi: 36

Đồng Bành (TT Chi Lăng)

B: 23; C1: 59
CP TD & KT: 36

đang xin CP TD và KT

Đất sét: 9

Đồng Bành (TT Chi Lăng)

B: 1; C1: 9
CP TD & KT: 9

đang xin CP TD và KT

Phụ gia: 5


CP TD và KT: 5Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2006 - 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 36 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 36 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 9 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 9 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 5 triệu tấn

Каталог: Images -> Private
Images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
Images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
Images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
Images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
Images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Images -> -
Private -> THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 16/2005/tt-bxd ngàY 13 tháng 10 NĂM 2005 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng công trìNH
Private -> Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2008/tt-btc ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Private -> BỘ XÂy dựng –––– Số: 05/2005/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 3.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương