Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang12/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
#94
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27

-

-

-

điện biên

14

-

14

-Điện Biên

350

05...08

14

- Tây Chang – H. Điện Biên (Kinh độ: 1020 55’53; - Vĩ độ: 210 1525)

14

-

14

-

Lai Châu
Quy họach thăm dò mỏ cho dự án xi măng theo QĐ 108:

- Bình Lư, huyện Phong Thổ (Kinh độ: 103029' 38" - Vĩ độ: 22019'05")

Bắc Trung Bộ

25150
1006
330

56

169

372

Thanh Hoá

12600
504
144

0

36

144Bỉm Sơn

1800

-

72

- Yên Duyên - TX Bỉm Sơn: X: 2223319; 2222169; 2221769; 2222319; 2222449; Y: 595829; 595979; 596179; 596489; 595839; 595488

- Mỏ Đông Sơn: X: 2221 870; 2221 720; 2221 320; 2222 000; 2222 500; 2222 000; Y: 596 440; 596 590; 596 790; 597 100; 596 450; 596 100-


-

(đã được CP

KT đủ cho d/c 1 còn lại 78 cho D/c 2)-Bỉm Sơn MR

2000

04....08

80

-

-


Nghi Sơn 1

2150
86

- Mỏ phía Nam Hoàng Mai A (diện tích được khai thác là 145,6 ha) được giới hạn bởi điểm góc : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (Kinh độ: 105030’00-1050 52’30 - Vĩ độ: 1804830-190 0830)

(đã được cấp phép thăm dò)

-

(đã được CP khai thác còn

lại 193)


-Nghi Sơn 2

2150

05....08

86

- Mỏ phía Bắc Hoàng Mai A

- Kinh độ: 1050 30’00- 1050 52’30 - Vĩ độ: 180 4830- 190 0830-

-

(trữ lượng đã được CPKT

đủ cho d/c 2)-Công Thanh 1

900

06....08

36

- Thanh Kỳ - Tân Trường Tân Trường: X: 2143350; 2143965; 2144895; 4144895; 2144155; 2144155; 2143550; Y: 565995; 565995; 565310; 564810; 864810; 565170; 565170;

(đã được cấp phép thăm dò)

-

36

-Công Thanh 2

3600

10....11

144

- Thanh Kỳ - Tân Trường Tân Trường: X: 2142045; 2142545; 2142470; 4142215; 2141670; 2141965; 2141865; Y: 571140; 570505; 569830; 569830; 570640; 570860; 571005; X: 2139685; 2140225; 2140300; 4140210; 2140515; 2140340;2139920; 2140080; 2139765; 2139575; 2139310; Y: 572595; 572350; 571855; 571745; 571475; 571240; 571520; 571730; 572010; 572010; 572515;

144

-

-

144
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108

+ Tây Thanh Hoá

- Cẩm Phong – H. Cẩm Thuỷ-

-

-

-
Quy họach thăm dò các mỏ cho dự án XM có triển vọng

- Núi Sứt - Thuý Sơn – H. Ngọc Lạc

- Yên Thái – H. Nông Cống-

-

-

-

Nghệ An

3200
128
17

0

36

30Hoàng Mai

1400
56

- Hoàng Mai B (Hệ UTM): X: 2133636; 2133913; 2133915; 2134580; 2134814; 2134040; 2136040; 2135920; 2134788; 2134436; 2133920; 2133636 ; Y: 576440; 576382; 576293; 576253; 576403; 5763065; 576534; 576058; 576740; 576516

-

-

(đã được cấp phép khai thác còn lại 119)

-Đô L­ương 1

900

06....08

36

- Hồng Sơn - Bài Sơn: X: 2092 403; 2092 967; 2092 822; 2092 629;

2092 651; 2092 061; 2092 262; Y: 535 491; 535 809; 536 119; 536 239 536 555; 536 217; 535 849(đã được cấp phép thăm dò)

-

36

-19/5 QK4

400

10....13

16

- Đá vôi 19/5, xã Hội Sơn - H. Anh Sơn: I ( 209537; 105 32 32); II ( 20 94 72; 105 31 56); III ( 20 94 43; 105 32 81)

13

-

-

13 (đã được KT còn lại 3 )12/9 Anh Sơn

500

10....13

20

- Bắc Kim Nham, xã Hội Sơn - H. Anh Sơn

X: 2092000 - 2095000; Y: 505000 - 50800017 (TD

bổ sung)-

-

17 (đã được cấp còn lại 3)
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108

+ Đô Lương 2

- Hồng Sơn - Bài Sơn, xã Bài Sơn – H. Đô Lương

(Kinh độ : 1050 20’14” ; Vĩ độ: 180 5604)


Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM có triển vọng

- Lèn Rỏi - Huyện Tân Kỳ

- Xã Nghĩa Lâm - huyện Nghĩa ĐànHà Tĩnh
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM Theo QĐ 108

- La Khê, huyện Hương Khê

Quảng Bình

5300
212
100

56

14

142Sông Gianh 1

1400

02....05

56

- Tiến Hoá, X Tiến Hoá - H. Tuyên Hoá, diện tích: 23 ha (X: 1967.880; 1967.450; 1967.250; 1967.710 ; Y: 631.730; 632.400; 632.100; 631.520)

-

-

(đã được CP khai thác)

-Sông Gianh 2

1400

11...13

56

- Tiến Hoá, X Tiến Hoá - H. Tuyên Hoá

-

56

-

56Bố Trạch

1800

10....12

72

- Hạ Trang, xã Văn Hóa - H.Tuyên Hóa; diện tích 2,325 km2 (X: 1965.851; 1965.799; 1965.564; 1965.376; 1964.821;1964.631; 1964.700; 1964.815; 1965030; 1964.913; 1965.201; 1965204; 1965.118; 1964.847; 1964.682; 1964.429; 1964.208; 1965.006; 1965.191; Y: 633.089; 633.601; 634.487; 635.199; 635.992; 635.892; 635.325; 635.335; 634.490; 634.289; 634.260; 634.131; 633.982; 634.104; 634.091; 634.250; 634493; 633.951; 633.000; 632.943)

72

-

-

72Thanh Trường

350

10....13

14

Tiến Hoá - X.Tiến Hoá - H.Tuyên Hoá

14

-

-

14áng Sơn

350

.....10

14

- Đá vôi Lèn áng - thị trấn nông trường Lệ Ninh - huyện Lệ Thủy

- Kinh độ: 1060 35’40 - Vĩ độ: 170170014

-

14

-
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM có triển vọng

+ Tân ấp, xã Hướng Hoá, H. Tuyên Hoá (Kinh độ:105050'30"; Vĩ độ:18002'45").

+ Đá vôi xã Sơn Hoá -H.Tuyên Hoá (Kinh độ: 106003'23"; Vĩ độ: 17024'16")

+ Đá vôi xã Thạch Hoá -H.Tuyên Hoá (Kinh độ:106007'19"; Vĩ độ: 17022'38")


Quảng Trị

350
14
0

0

14

0Quảng Trị

350

05....07

14

-Tân Lâm - khối B - Tân Lâm - Khối D - xã Cam Tuyền - H. Cam Lộ

(Kinh độ: 106050' 45"; Vĩ độ: 16047'50")(đã được cấp phép thăm dò)

-

14

-

Thừa Thiên - Huế

3700
148
69

0

69

56Luksvaxi 1 & 2

500
20

- Văn Xá, Thị trấn Tứ Hạ - H. Hương Trà


65

(thăm dò bổ sung)-

65 (trữ lượng được CPKT còn lại 13)

-

Luksvaxi d/c 3

450

05….08

18

Luksvaxi d/c 4

1000

08….09

40Đồng Lâm

1400

10…14

56

- Phong Xuân (3 khối ), H. Phong Điền

(đã được cấp phép thăm dò)

-

-

56Long Thọ

350

05….07

14

- Long Thọ, Xã Thuỷ Biểu - TP Huế;

Kinh độ : 1070 33’00 - Vĩ độ: 160 264511 (thăm dò bổ sung)

-

11 (đã được CP khai thác còn lại 3)

-
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108

- Thượng Long, Thượng Quảng – H. Nam Đông

Nam Trung Bộ

1400
56
0

0

0

56

Quảng Nam

1400
56
0

0

0

56Thạnh Mỹ

1400

10...14

56

- Thạnh Mỹ, Xã Zờ Nông - H. Giằng

0

-

-

56

Tây Nguyên

350
14
14

0

0

14

Gia Lai

350
14
14

0

0

14Sông Đà Yaly

350

10...15

14

- H'Bông, H. Chư Sê, Gia Lai: X: 195980 - 196660; Y: 1502268 - 1502555

14

-

-

14

Đông Nam Bộ

3.400
136
0

0

0

0

Bình Ph­ước

2.000
80
0

0

0

0Bình Phư­ớc 1

2000

03....07

80

- Tà Thiết, xã Lộc Thành - huyện Lộc Ninh, diện tích : 2,25 km2.

(X: 1299290; 1299120; 1298760; 1298410; 1298400; 1298 325; 1298250; 1297300; 1297150; 1297310; 1297000; 1297000; 1297560; Y: 657565; 657925; 657750; 658030; 658175; 658200; 658325; 658300; 658125; 658 050; 657770; 657000; 656 720)(đã được cấp phép

thăm dò)


-

(đã được cấp phép khai thác)

-
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

+ Bình Phước 2:

- Tà Thiết, xã Lộc Thành - Huyện Lộc Ninh


Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM có triển vọng

- Đá vôi An Phú, xã An Phú, H. Bình Long ( P: 173,4 triệu tấn)

- Đá vôi Minh Tâm, xã Minh Tâm, H. Bình Long (Diện tích: 200 ha; tài nguyên khoảng 200 triệu tấn. X: 1289946; 1289934; 1288805; 1288349; 1288958; Y: 659574; 661084; 660300; 659550; 658877)(cấp phép

thăm dò)

(cấp phép

khai thác)-

Каталог: Images -> Private
Images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
Images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
Images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
Images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
Images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Images -> -
Private -> THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 16/2005/tt-bxd ngàY 13 tháng 10 NĂM 2005 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng công trìNH
Private -> Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2008/tt-btc ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Private -> BỘ XÂy dựng –––– Số: 05/2005/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 3.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương