Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang86/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   119

b. Tôm

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ....................


c. Thủy sản khác

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cua, ghẹ

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngao, nghêu,

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy sản khai thác nước lợ khác

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Khai thác nước ngọt

156

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

a. Cá

157

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Cá rô đồng

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá khai thác nước ngọt khác

178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tôm

179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tôm khai thác nước ngọt khác

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Thủy sản khác

200
- ....................II. Nuôi trồng thủy sản

211x1. Nuôi nước mặn (biển)

212

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

a. Cá

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Cá song/cá mú

214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá giò

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-................

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá nước mặn khác

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tôm

238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Thuỷ sản khác

249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghêu

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rau câu

251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngọc trai

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

+ Thủy sản nuôi nước mặn khác

275


1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương