Nq-ubtvqh11tải về 21.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích21.2 Kb.
#22404

Số hiệu:

509/2004/NQ-UBTVQH11 

Tiêu đề:

NGHỊ QUYẾT SỐ 509/2004/NQ-UBTVQH11 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Loại văn bản:

Nghị quyết 

Nơi ban hành:

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

Người ký:

Nguyễn Văn An 

Ngày ban hành:

29/04/2004 - Ngày hiệu lực:
UỶ BAN
THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 509/2004/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2004 

 

NGHỊ QUYẾT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘINƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ vào Nghị quyết số 24/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự;QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Trên cơ sở tăng cường đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi là Toà án nhân dân cấp huyện), Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và toà quân sự khu vực; đồng thời bảo đảm sự đồng bộ trong việc thực hiện thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan này, hàng năm Toà án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chính phủ thống nhất đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định những Toà án nhân dân cấp huyện, Toà án quân sự khu vực được thực hiện thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, bảo đảm chậm nhất đến ngày 01 tháng 7 năm 2009 tất cả Toà án nhân dân cấp huyện, Toà án quân sự khu vực trong cả nước thực hiện thống nhất thẩm quyền xét xử.Điều 2

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004, việc điều tra, truy tố, xét xử đối với những vụ án hình sự cụ thể được quy định như sau:

1. Ở những nơi mà Toà án nhân dân cấp huyện, Toà án quân sự khu vực được giao thực hiện thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp điều tra, truy tố những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của những Toà án này;
2. Ở những nơi mà Toà án nhân dân cấp huyện, Toà án quân sự khu vực chưa được giao thực hiện thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án cùng cấp điều tra, truy tố, xét xử những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, trừ những tội phạm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; đối với những tội phạm rất nghiêm trọng, thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án cấp trên trực tiếp điều tra, truy tố, xét xử;

3. Đối với những vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp huyện, Toà án quân sự khu vực ở nhưng nơi các toà án này đã được giao thực hiện thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, nhưng trước ngày giao thẩm quyền cho các Toà án đó mà các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh), quân khu và tương đương ( sau đây gọi là cấp quân khu) đã thụ lý thì:

a) Trong trường hợp cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu đã thụ lý thì tiếp tục điều tra cho đến khi kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết;

b) Trong trường hợp Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu đã thụ lý tiếp tục giải quyết, nếu quyết định truy tố thì gửi hồ sơ vụ án và uỷ quyền cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực có thẩm quyền thực hành quyền công tố tại phiên toà của Toà án cùng cấp;

c) Trong trường hợp Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án quân sự cấp quân khu đã thụ lý thì tiếp tục giải quyết xong vụ án ở cấp sơ thẩm;

4. Đối với những vụ án hình sự đã xét xử sơ thẩm có bị cáo được tuyên không có tội, nhưng bản án bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo hướng bị cáo đó có tội mà chưa bị xét xử thì xét xử toà án cấp phúc thẩm áp dụng Điều 250 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quyết định huỷ bản án sơ thẩm và giao cho Toà án cấp sơ thẩm xét xử lại nếu có căn cứ cho rằng người đó đã phạm tội;

5. Đối với những bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa xét xử, thì khi xét xử Hội đồng giám đốc thẩm quyết định theo quy định tại Điều 285 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

Điều 3

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.


T/M Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch

(đã ký)


 

Nguyễn Văn An

Các văn bản liên quan:
1)Nghị quyết 24/2003/QH11 của Quốc hội về việc Bộ luật Tố tụng Hình sự

2)Luật số 5-L/CTN sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

3)Luật số 39-LCT/HĐNN8 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

4)Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11

5)Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

6)Bộ luật Tố tụng hình sự số 7-LCT/HĐNN8

Каталог: upload -> download
download -> Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
download -> Nq-qh11 Tiêu đề: nghị quyết số 45/2005/nq-qh11 CỦa quốc hội về việc thi hành bộ luật dân sự
download -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư dna cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
download -> Biểu tượng của khí phách kiên cường và sức mạnh sáng tạo
download -> Ngoại giao Việt Nam 67 năm: Vươn tới những tầm cao mới
download -> Chuẩn nén hình ảnh là gì?
download -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng và CÀI ĐẶt lập trình tổng đÀI ĐIỆn thoại ike ike 308 ac ike 416 hc ike 832 vc ike 816 bc
download -> Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, nâng lên tầm cao mới tư tưởng độc lập tự chủ, hòa bình và hội nhập thế giới một truyền thống lâu đời của chính trị Việt Nam

tải về 21.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương