CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư dna cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích14.13 Kb.

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-----------------------

-----------------

Số: 31/2015/KSD-TCKT

Hà Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2015.Kính gửi:

-     Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

-     Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư DNA

  2. Mã chứng khoán: KSD

  3. Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

  4. Điện thoại: 0351.3840.408 – 3848.888 Fax: 0351.3850.869

  5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Khuê

  6. Nội dung của thông tin công bố: Giải trình về vấn đề cần lưu ý trên Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015.

  7. Nội dung giải trình:

+ Khoản 5, Điều 48 của Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất quy định:

“Trường hợp công ty mẹ thoái toàn bộ vốn tại công ty con thì kết quả của việc thoái vốn được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất nếu công ty mẹ vẫn còn các công ty con khác và phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Nếu công ty mẹ có duy nhất một công ty con và thoái toàn bộ vốn tại công ty con đó thì sau khi thoái vốn, công ty mẹ không phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Kết quả từ việc thoái vốn chính là số được ghi nhận trên Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.”

Căn cứ quy định trên, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã gửi cho Quý Sở và Quý Ủy ban Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015 đã được soát xét bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM.

+ Về vấn đề cần lưu ý trên Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM đã lưu ý như sau:

“Tại thời điểm 15/4/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã thoái toàn bộ vốn góp vào Công ty Cổ phần KLinh. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 15/4/2015 của Công ty Cổ phần KLinh chưa được kiểm toán.”

Chúng tôi xin giải trình vấn đề cần lưu ý trên như sau:

Tại ngày 15/4/2015 chúng tôi đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Klinh, tuy nhiên Công ty Cổ phần Klinh đã không thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 15/4/2015. Do đó, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra lưu ý như trên khi thực hiện công tác soát xét về Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015 của Công ty chúng tôi.  1. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: dongnamahamico.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:  • Như trên

  • Lưu: VPCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI VIỆT VƯƠNG


: upload -> download
download -> Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
download -> Nq-qh11 Tiêu đề: nghị quyết số 45/2005/nq-qh11 CỦa quốc hội về việc thi hành bộ luật dân sự
download -> Biểu tượng của khí phách kiên cường và sức mạnh sáng tạo
download -> Ngoại giao Việt Nam 67 năm: Vươn tới những tầm cao mới
download -> Chuẩn nén hình ảnh là gì?
download -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng và CÀI ĐẶt lập trình tổng đÀI ĐIỆn thoại ike ike 308 ac ike 416 hc ike 832 vc ike 816 bc
download -> Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, nâng lên tầm cao mới tư tưởng độc lập tự chủ, hòa bình và hội nhập thế giới một truyền thống lâu đời của chính trị Việt Nam
download -> Bảng Giá Bán Lẻ Dây & Cáp Điện Số: 01/09. 09. 2014/lkh-r
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương