Nhờ Giúp trong Cơn Khủng Hoảng (cho người lớn)tải về 28.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích28.3 Kb.Nhờ Giúp trong Cơn Khủng Hoảng (cho người lớn)

Nếu quý vị, hoặc người thân cận với quý vị đang trải qua một cơn khủng hoảng vì bệnh tâm thần, và có thể gây nguy hiểm tức thời đến người khác hoặc chính bản thân, hãy gọi số 911. Nếu người đó đang bị khủng hoảng, nhưng tình trạng có vẻ không cần phải cấp cứu thì quý vị có thể thử sử dụng một số nơi trợ giúp sau đây:Y Viện Ổn Định Bệnh Nhân Ngoại Trú Sausal Creek

Có các dịch vụ tự nguyện, can thiệp khủng hoảng bằng điện thoại và ghé vào không cần hẹn trước 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần cho người lớn đang gặp khó khăn và cần được giúp ngay. Phòng này có thể tạm giữ một người đến tối đa là 23 giờ, 59 phút nếu người đó tự nguyện. Các dịch vụ gồm thẩm định, kiểm soát thuốc men, cố vấn, giúp tiếp nhận các dịch vụ khác, giới thiệu đến cơ sở bệnh nhân nội trú Ngắn Hạn ở Villa Fairmont, và yểm trợ tổng quát. • http://www.telecarecorp.com/programs/display.sd?iid=38

 • 2620 26th Avenue (đường ngang là 27th Street) thành phố Oakland

 • 510-437-2363

Viện Tâm Thần John George

Bệnh viện tâm thần cho bệnh nhân nội trú của Quận Alameda cung cấp các dịch vụ cấp cứu tâm thần và các dịch vụ cấp tính (nặng) nội trú cho bệnh nhân người lớn về sức khỏe tâm thần. 24 giờ mỗi ngày. Tự nguyện và cưỡng bách. • http://www.acmedctr.org/johngeorge.cfm

 • 2060 Fairmont Drive thành phố San Leandro

 • 510-346-7500


Toán Phụ Trách Khủng Hoảng Lưu Động Berkeley
Dành cho cư dân tại Berkeley và Albany. Cung cấp các dịch vụ can thiệp khủng hoảng lưu động tại các địa điểm trong cộng đồng (gồm cả các vấn đề như tự tử, sát nhân, đe dọa, lạm dụng thuốc, và thẩm định để nhập viện tâm thần). Làm việc từ 10:30 sáng đến 11 giờ tối, bảy ngày mỗi tuần.


 • http://www.ci.berkeley.ca.us/ContentDisplay.aspx?id=15662

 • 510-981-5254

Chương Trình ACCESS (Chăm Sóc Khủng Hoảng Cấp Tính và Thẩm Định cho Các Dịch Vụ Toàn Hệ Thống)

Cư Dân Quận Alameda (mọi lứa tuổi) cũng có thể gọi số điện thoại sau đây để được giới thiệu đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần của Quận. Cung cấp các dịch vụ bằng tiếng Tây Ban Nha và 8 ngôn ngữ Á Châu. • 1-800-491-9099

Chương Trình Đáp Ứng Khủng Hoảng

Dành cho cư dân Quận Alameda không ở trong Berkeley hoặc Albany. Cung cấp dịch vụ can thiệp khủng hoảng qua điện thoại và một ít dịch vụ ghé vào không cần hẹn trước, thẩm định tâm thần, trợ giúp thuốc men tạm thời, thẩm định và đánh giá. Chương Trình Đáp Ứng Khủng Hoảng có văn phòng tại Oakland, Fremont và San Leandro làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Chương Trình này cũng có các văn phòng tại Livermore và Pleasanton; các văn phòng này mở cửa làm việc ba ngày mỗi tuần.


Toán Phụ Trách Khủng Hoảng Lưu Động Downtown Oakland đáp ứng các yêu cầu của Sở Cảnh Sát Oakland, các cơ quan và cá nhân khác nhờ giúp đánh giá sức khỏe tâm thần người lớn trong cộng đồng (nếu có nhân viên). Làm việc từ 10:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu.


 • 1-800-491-9099 (Có thể liên lạc với Chương Trình Đáp Ứng Khủng Hoảng qua ACCESS)

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Khủng Hoảng/Ngăn Ngừa Tự Tử là một đường dây hotline 24 giờ

 • http://www.crisissupport.org/home

 • 1-800-309-2131 hoặc 1-800-SUICIDE

Nếu người đó không chịu nhờ giúp, nhưng

 • là mối nguy hiểm cho chính bản thân họ hoặc

 • là mối nguy hiểm cho người khác hoặc

 • bị khuyết tật nặng vì một vấn đề sức khỏe tâm thần

Họ có thể hội đủ điều kiện xếp vào loại “5150” (Tạm giữ và cưỡng bách điều trị tâm thần trong 72 tiếng)

Nếu thuộc trường hợp này


 • hãy gọi số 911 và cho họ biết đây là một trường hợp cần cấp cứu tâm thần hoặc

 • gọi cho Toán Phụ Trách Khủng Hoảng Lưu Động Berkeley hoặc Chương Trình Đáp Ứng Khủng Hoảng (các số điện thoại được liệt kê ở trên)

Muốn tìm hiểu thêm về loại 5150 , hãy xem tờ thông tin về cưỡng bách tạm giữ.

Nếu người đó KHÔNG thuộc tình trạng khủng hoảng và muốn được giúp

 • nếu họ có bảo hiểm y tế tư, hãy gọi cho công ty bảo hiểm và nhờ họ giới thiệu đến một bác sĩ tâm thần hoặc chuyên viên trị liệu

 • Nếu họ có Medi-Cal, Medi-Care hoặc không có bất cứ bảo hiểm nào, Cư Dân Quận Alameda có thể gọi cho Chương Trình ACCESS (ACCESS Program) (Chăm Sóc Khủng Hoảng Cấp Tính và Đánh Giá cho Các Dịch Vụ Toàn Hệ Thống) để được giới thiệu đến một chuyên viên trị liệu, bác sĩ tâm thần hoặc các nơi trợ giúp khác về sức khỏe tâm thần

 • 1-800-491-9099

Các Cơ Sở Tâm Thần tại Quận Alameda

Các Dịch Vụ Cấp Tính cho Bệnh Nhân Nội Trú: nhập viện từ 2 đến 30 ngày (tính trung bình)Bệnh Viện Herrick—Trung Tâm Y Khoa Alta Bates (Berkeley)

Các dịch vụ bệnh nhân nội trú cho thanh thiếu niên 12-18 tuổi (sức khỏe tâm thần, vừa tâm thần vừa bị một chứng rối loạn khác, các chứng rối loạn về ăn uống) và người lớn (vừa tâm thần vừa bị một chứng rối loạn khác, bệnh nhân nội trú điều trị sâu rộng). Có nhận Medi-Cal. Tự nguyện hoặc cưỡng bách. Hãy gọi điện thoại để hỏi chi tiết nhập viện. • 510-204-4405

Bệnh Viện Fremont (Fremont)

Các dịch vụ bệnh nhân nội trú cho Thanh Thiếu Niên và Người Lớn. Bệnh Viện tư. Không có Phòng Cấp Cứu. Chỉ trên căn bản tự nguyện. Hãy gọi điện thoại xin hẹn hoặc nhờ can thiệp khủng hoảng • 510-796-1100

Trung Tâm Y Khoa của Bệnh Viện Eden (Castro Valley)

Phục vụ bệnh nhân tâm thần người lớn. Các dịch vụ cho bệnh nhân nội trú, nhập viện một phần và bệnh nhân ngoại trú. Có nhận Medi-Cal và bảo hiểm tư. Hãy gọi điện thoại để được thẩm định nhập viện. • 510-889-5016

Viện Tâm Thần John George (Bệnh viện quận, San Leandro)

Bệnh viện tâm thần cho bệnh nhân nội trú của Quận Alameda cung cấp các dịch vụ cấp cứu tâm thần và dịch vụ cấp tính cho bệnh nhân nội trú cho thân chủ người lớn. 24 giờ mỗi ngày. Tự nguyện hoặc cưỡng bách. Có nhận Medi-Cal • 510-346-7500Bệnh Viện Heritage (Oakland)

Điều trị cấp tính cho bệnh nhân nội trú cho người lớn. Có nhận Medi-Cal, bảo hiểm tư. Tự nguyện và cưỡng bách. • 510-535-5115

Các Cơ Sở Điều Dưỡng Sau Cơn Cấp Tính hoặc dài hạn cho Bệnh Nhân Nội Trú:

Villa Fairmont (San Leandro)

Cơ sở tâm thần điều dưỡng sau cơn cấp tính chủ yếu của Quận Alameda cung cấp các dịch vụ bệnh nhân nội trú ngắn hạn và dài hạn cho người lớn. Tự nguyện cho một số bệnh nhân, nhiều người được đặt dưới quyền quản hộ. • 510-352-9690Trung Tâm Morton Bakar (Hayward)

Một cơ sở điều dưỡng chuyên môn dài hạn chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu cho người cao niên bị một bệnh tâm thần quan trọng chính. • 510-582-7676Viện Phục Hồi Gladman (Oakland)

Cung cấp các dịch vụ cho người lớn bị các khuyết tật tâm thần cần phải có các dịch vụ phục hồi sâu rộng hơn mức phục vụ trong các môi trường điều dưỡng sau cơn cấp tính. • 510-536-8111FERC là một chương trình của

Hội Sức Khỏe Tâm Thần Quận Alameda

được tài trợ qua Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và hoạt động theo hợp đồng với

Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi Quận Alameda

[]Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương