Trại Truyền Thống Văn Hóa XI camp Boulder Creek Scout Reservation California 28/10/2011 – 30/10/2011tải về 56.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích56.61 Kb.
Trại Truyền Thống Văn Hóa XI

Camp Boulder Creek Scout Reservation

California

28/10/2011 – 30/10/2011
Kh óa 11

Bàn Giao
Tuyên nhậm
Phong Nhậm
Huấn Luyện Viên:
Tr. Trần Xuân Đức

Tr. Lưu Vĩnh Thái

(tài liệu trích trong I.C.C.V.S sắp ban hành)DÀN BÀI

Lễ Bàn Giao


 • Cấp Trung Ương (Chủ Tịch HĐTƯ, Ủy Viên Kiểm Soát Tài Chánh).
 • Cấp Địa Phương (Chi Nhánh Trưởng/UV. Đại Diện Miền, Văn Phòng Trưởng HĐTrN).


Lễ Tuyên Nhậm


 • Cấp Trung Ương (Chủ Tịch HĐTƯ, Ủy Viên Kiểm Soát Tài Chánh).
 • Cấp Địa Phương (Chi Nhánh Trưởng/UV. Đại Diện Miền, Văn Phòng Trưởng HĐTrN).
 • Cấp Liên Đoàn (Liên Đoàn Trưởng). • Cấp Đơn vị (Ấu/Thiếu/Thanh/Tráng Trưởng).Lễ Phong Nhậm


 • Đội/Tuần/Toán Trưởng.

Lễ Bàn Giao


Cấp Trung Ương (Chủ Tịch HĐTƯ, UV. Kiểm Soát Tài Chánh)

NGUYÊN TẮC :
Lễ Bàn giao phải có sự hiện diện của Ban Cố Vấn, Các Ðại diện Miền, Chi nhánh, HÐ Tr.niên

và các Trưởng trong HÐTƯ, Ban Thường Vụ.

Sau khi xong phần Báo cáo của Chủ tịch và KSVTC mà Ðại hội đồng không còn thắc mắc hay ý

kiến, HÐTƯ tiến hành công việc bàn giao trong HÐTƯ.


NGHI THỨC :
- Tr. Hướng dẫn Chương trình Khai mạc (chào cờ) và Tuyên bố lý do buổi Lễ.

- Các Trưởng Chủ Tịch, Kiểm soát viên Tài chánh, Trưởng Ðại diện Ban Cố vấn

vào vị trí hành Lễ.

- Ðại diện HÐTƯ (Chủ tịch), Kiểm Soát viên Tài chánh, Ðại diện Ban Cố vấn phát biểu .

- Trưởng Chủ Tịch đại diện bưng lá cờ của HÐTƯ cũng như sổ Chi thu trao lại cho Trưởng

Ðại diện trong Ban Cố vấn của HÐTƯ.


(chấm dứt buổi Lễ bàn giao)

Cấp Địa Phương (Chi Nhánh Trưởng/UV Đại Diện Miền, Văn Phòng Trưởng HĐTrN).
NGUYÊN TẮC :
Tương tự như Cấp Trung Ương, Lễ Bàn Giao phải có sự hiện diện của Ban Thường Vụ,

Tất cả các Liên Đoàn trong vùng, Các đơn vị Hướng Đạo Trưởng Niên.


NGHI THỨC :


 • Việc tổ chức có thể linh hoạt tùy theo tình hình của địa phương, mục đích là để cho các Liên Đoàn thấy được sự sinh hoạt của phong trào và vai trò trách nhiệm của Trưởng Đại Diện mới.

 • Điều kiện tốt nhất là Tổ Chức trong các dịp Lễ Chào Cờ Đầu Năm, hoặc Lễ Khai Mạc Trại Họp Bạn Miền.

 • Áp dụng Nghi Thức Bàn Giao giống như cấp trung ương, chỉ thay đỗi thành phần tham dự (Đại diện HĐTƯ/BTV nhận bàn giao Cờ,Tài Liệu, Quỹ).

(chấm dứt buổi Lễ bàn giao)LỄ TUYÊN NHẬM

(Sau khi xong phần Nghi thức Lễ Bàn giao)
Cấp Trung Ương (Chủ tịch HĐTƯ.HĐVN, UV Kiểm Soát Tài Chánh)
NGUYÊN TẮC :
Lễ Tuyên Nhậm phải có sự hiện diện của Ban Cố Vấn, Các Ðại diện Miền/ Chi nhánh,

HÐ Tr.niên và các Trưởng trong HÐTƯ, Ban Thường vụ.NGHI THỨC:


 • Tr. Hướng dẫn Chương trình Khai mạc (Chào cờ) và Tuyên bố lý do .
 • Tr. Ðại diện trong Ban Bầu cử đọc kết quả bầu cử.

Theo quyết định số . . . ngày . . . của Hiến Chương HÐTƯ, Nay xin tuyên bố, Tr.

(tên). .. là Tân Chủ tich và Tr.(tên) . . . là Tân Kiểm Soát viên Tài Chánh của HÐTƯ –

HÐVN cho nhiệm kỳ….(năm) . . . . .


 • Mời Tr. Ðại diện Ban Cố Vấn, Tr. tân Chủ tịch và Tr. tân KSVTC vào vị trí hành lễ để tiến hành Lễ Tuyên Nhậm. (Các Tr. vào vị trí)

- Tr. Ðại diện Ban Cố Vấn : (lúc nầy đã có sẵn lá cờ của HÐTƯ được xếp lại và trang

trọng để trong khay trên bàn đối diện)

* Yêu cầu các Trưởng chào tay và đọc theo tôi, (từng câu một)

- Tôi xin lấy danh dự hứa: (đọc theo)

- Lời hứa và Luật của Hướng Ðạo, là nền tảng duy nhất (đọc theo),

- Trong vai trò trách nhiệm của tôi. (đọc theo)

- Cổ gắng hết sức để làm tròn bổn phận, (đọc theo)

- Những gì mà Ðại Hội Ðồng đã giao phó. (đọc theo)

- Tr. Ðại diện Ban Cố Vấn:

Tôi: (tên). . . . . . .trong Ban Cố vấn của HÐTƯ, Ðại diện HÐTƯ-HÐVN xin ghi nhận

lời Hứa của các Trưởng. Là những Trưởng lèo lái và giữ gìn chuổi dây linh hồn của

HÐTƯ, Hiện nay trong HÐTƯ gồm có . . . . .Chi nhánh và . . .. Miền, với Tổng số . . . . .

… Thành viên, tôi mong rằng các Trưởng luôn luôn nêu cao Tinh thần, không làm phụ

lòng của ACE Hướng Ðạo trong Phong trào, cũng như trong Hệ thống của HÐTƯ-

HÐVN tín nhiệm, luôn cố gắng để HÐTƯ mỗi ngày mỗi lớn mạnh và phát triển . Chúc

các Trưởng an lành và thành tựu. (nói xong trao cờ HÐTƯ cho Tr. Tân chủ tich và Sổ

sách chi thu cho Tr. KSVTC).
 • Tr. Tân Chủ Tịch và KSVTC phát biểu hoặc đưa kế hoạch mới .
 • Tr. Hướng dần bắt bài hát Nguồn thật .

(Buổi Lễ Tuyên nhậm chấm dứt).Cấp Địa Phương (Chi Nhánh Trưởng/UV Đại Diện Miền, Văn Phòng Trưởng HĐTrN).
NGUYÊN TẮC :
Tương tự như Cấp Trung Ương, Lễ Bàn Giao phải có sự hiện diện của Ban Thường Vụ,

Tất cả các Liên Đoàn trong vùng, Các đơn vị Hướng Đạo Trưởng Niên.


NGHI THỨC :


 • Việc tổ chức có thể linh hoạt tùy theo tình hình của địa phương, mục đích là để cho các Liên Đoàn thấy được sự sinh hoạt của phong trào và vai trò trách nhiệm của Trưởng Đại Diện mới.

 • Điều kiện tốt nhất là Tổ Chức trong các dịp Lễ Chào Cờ Đầu Năm, hoặc Lễ Khai Mạc Trại Họp Bạn Miền.

 • Áp dụng Nghi Thức Tuyên Nhậm giống như cấp trung ương, chỉ thay đỗi thành phần tham dự (Đại diện HĐTƯ/BTV giao Cờ, Tài Liệu, Quỹ cho Tân Chi Nhánh Trưởng/ Đại Diện Miền, VPT.HĐTrN).

(chấm dứt buổi Lễ Tuyên Nhậm)
Cấp Liên Ðoàn (Liên Đoàn Trưởng)
NGUYÊN TẮC :
Tùy theo tình hình sinh hoạt của mỗi liên đoàn, có thể dựa vào cách thức tổ chức của HÐTƯ.

- Ban Cố vấn Liên đoàn hay Liên đoàn trưởng (mãn nhiệm kỳ) có trách nhiệm

phải tổ chức.


 • Thành phần tham dự: Các Tr. Cố vấn, Các Ðơn Vị Trưởng, Thư ký, Thủ qũy, các đại diện Hội Phụ Huynh của Liên đoàn.

 • Những lời vấn đáp giừa Tr. Cố Vấn và Trưởng nhận trách nhiệm tùy thuộc vào sự linh hoạt của mỗi liên đoàn, miễn sao đầy đủ ý nghĩa, đúng với tinh thần Hướng Ðạo và tạo được niềm tin đến với các đơn vị.

 • Phải báo về cho Chi nhánh/Miền và BTV/HÐTƯ để lưu trử và phổ biến.

 • Theo nguyên tắc thông thường:

* Phải tổng kết trong nhiệm kỳ của mình .

* Phải tổ chức tuyển chọn Trưởng thay thế .

* Phải tổ chức lễ bàn giao và tuyên nhậm.
NGHI THỨC :
(CHƯƠNG TRÌNH MẪU)
LỄ BÀN GIAO VÀ TUYÊN NHẬM LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

Hướng dẫn Chương trình: (MC)

Trưởng trực nhật: (Lo Chương Trình Chào Cờ)
Tập họp: Hình chữ U

(Mời Quan khách và các Trưởng vào vị trí)

Chào cờ: (Như thường lệ)


 • Hát Quốc ca: VN - Mỹ - HÐ – HV ca

 • Ðọc lời hứa và luật HÐVN.

 • Câu chuyện dưới cờ (LĐT)

Trưởng trực nhật : Mời Trưởng … (MC) … ra hướng dẫn chương trình đặc biệt.


(MC) Mời Liên Đoàn Trưởng tuyên bố Sinh hoạt đặc biệt.

 • LÐT tuyên bố sinh hoạt đặc biệt.

(lễ bàn giao LÐT- Cảm ơn tất cả đã chung sức…)
(MC) Mời Ban cố vấn bước vào vị trí

 • LÐT : (chào Ban Cố Vấn – chào các em Ðoàn sinh, nhìn Ban cố vấn nói):

Tôi LĐT ………. cùng 2 Trưởng LĐP ……………… , ……………… đã cố gắng với sức mình với trách nhiệm trong nhiệm kỳ từ …. đến …. (LÐP.NV bưng lá cờ của LÐ)

Nay nhiệm vụ đã xong, xin bàn giao Liên Ðoàn lại cho Ban Cố vấn của L.Ð với Tổng số

….. Ðoàn sinh và …. Trưởng của ….. Ðơn vi, Chim non- Ấu - Thiếu nữ - Thiếu nam –

Thanh và Tráng Ðoàn, Giấy tờ, thủ tục hành chánh chúng tôi sẽ bàn giao chi tiết riêng. (trao cờ LÐ lại cho Ban Cố vấn)

(MC) HÐS “ Sắp” - “Sẵn” Chào (tất cả chào, khi Cố vấn nhận cờ rồi thì hô) – “Thôi”

(Ðại diện Ban Cố Vấn giữ cờ và phát biểu ngợi khen , cám ơn Cựu LĐT)


Cựu LÐT chào tất cả rồi về vị trí Trưởng đứng). Tr. Cố Vấn vẫn đứng nguyên vị trí.
(MC) Xin mời Tân Liên Đoàn Trưởng, Trưởng ………………. vào vị trí nhận trách nhiệm

 • (Tr. Tân Liên Đoàn Trưởng vào đứng đối diện Tr. Cố vấn, chào - đứng nghiêm)

 • Ban Cố vấn: Căn cứ theo kết qủa buổi họp của Hội đồng Huynh Trưởng của Liên Ðoàn về việc tuyển chọn LÐT mới ngày … tháng …năm … Thay mặt Liên Đoàn tôi chính thức thông báo :Trưởng ….. …………..là Liên Ðoàn Trưởng mới nhiệm kỳ ………… của Liên Ðoàn chúng ta . Xin mời Trưởng …………….. tiến lên nhận trách nhiệm mới .

 • (Tr. Tân liên Đoàn Trưởng tiến lên 1 bước chào và đứng yên)

 • Ban Cố vấn: Trước khi giao trách nhiệm lèo lái , hướng dẫn L.Ð xin Trưởng lập lại theo lời tôi .

 • Tôi xin lấy danh dự hứa .

Lời hứa, Luật HÐ và Hiến chương của L.Ð .

Là nền tảng duy nhất trong vai trò trách nhiệm Liên Ðoàn Trưởng của tôi .

Cố gắng hết sức để đưa L.Ð mỗi ngày mỗi phát triển.

Cố gắng làm tròn bổn phận những gì mà Hội Ðồng Huynh Trưởng của L.Ð giao phó . • (Ban Cố vấn): Tôi Tr. ……….. thay mặt cho L.Ð ghi nhận lời hứa của Trưởng kể từ giờ phút nầy Trưởng chính thức là LÐT của LĐ ………., mong Trưởng cố gắng hết sức mình để phát triển LÐ. Phát triển Phong trào, phát triển và duy trì truyền thống HÐVN cũng như tinh thần và văn hóa dân tộc Việt nam.

( nói xong trao cờ LÐ cho Tân Liên Đoàn Trưởng. Một Trưởng Cố vấn khác trao khăn quàng LÐT. )

 • Tân Liên Đoàn Trưởng xoay mặt về Đoàn Sinh, bung cờ Liên Đoàn ra và hô 3 lần

- (tên Liên Đoàn)……………. ( mọi người trả lời) – ………Châm ngôn L.Đ…….
Tân LÐT : (vài lời cùng các Trưởng - Phụ huynh và Ðoàn sinh .)
(MC) Làm tiếng reo chính thúc của HÐ .

- Hát bài (gồ ghê hay ………)


- Trả lại phần điều khiển chào cờ cho Trưởng Trực nhật.
(chấm dứt buổi Lễ Bàn giao và Tuyên nhậm LĐT)
Cấp Ðơn vị (Ấu-Thiếu-Thanh-Tráng Trưởng)

NGUYÊN TẮC :
Tương tự như Lễ Tuyên Nhậm của Liên Ðoàn, tuy nhiên tuỳ theo tình hình sinh hoạt của đơn vị, mục đích là để cho đoàn thấy được sự sinh hoạt của phong trào cũng như tạo thêm niềm tin giữa Trưởng và Đoàn sinh, giữa Đội/Tuần/Toán Trưởng và HĐS trong vai trò trách nhiệm mới.

Việc bàn giao hay phong nhậm, phải cố gắng thực hiện trong tinh thần Hướng Ðạo, Chú trọng mục đích cũng như sự phát triển của phong trào, cho nên:

* Khi bàn giao:


 • Tài chánh phải rõ ràng.

 • Số lượng đơn vị, đoàn sinh phải được đề cập đến.

 • Những công việc chưa và đang thực hiện trình bày trung thực

 • Những suy nghĩ để nghiên cứu.


NGHI THỨC :
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Lễ bàn giao và phong nhậm Thiếu Trưởng Thiếu Đoàn
Thực hiện trong buổi Lễ Chào Cờ Liên Đoàn.

Liên Đoàn tập họp hình chữ U.

Đội Trưởng Nhất giao và nhận cờ Thiếu đoàn từ LĐT và Tân Thiếu Trưởng.

Trưởng trực nhật điều khiển buổi Lễ.


Tr. trực nhật : Mời Thiếu Đoàn …….. vào vị trí hành lễ.

(Đội Trưởng Nhất cầm cờ dẫn Thiếu Đoàn tập họp hàng dọc trước Liên Đoàn.

Tr. trực nhật: Mời Liên Đoàn Trưởng bàn giao Thiếu Đoàn cho Tân Thiếu Trưởng.

- LĐT : Xin Mời Trưởng …......................... Tân Thiếu Trưởng Thiếu Đoàn …………

(Tân Thiếu Trưởng tiến ra đứng trước đội hình Thiếu Đoàn. Đối diện LĐT. Chính giữa

là Đội Trưởng Nhất cầm cờ, kề bên là LĐP cầm khăn Thiếu đoàn)

- LĐT : (vài lời cùng Tân Thiếu Trưởng) Theo căn cứ theo kết quả buổi họp Hội Đồng

Huynh Trưởng của Liên Đoàn Ngày … tháng … năm …. Tôi chính thức thông báo

Trưởng ……………………… là Thiếu Trưởng Thiếu Đoàn ………………………….
- LĐT : Trước khi giao trách nhiệm lèo lái , hướng dẫn Thiếu Đoàn xin Trưởng lập lại

theo lời tôi.


Tôi xin lấy danh dự hứa .

Lời hứa, Luật HÐ Là nền tảng duy nhất trong vai trò trách nhiệm Thiếu Trưởng của tôi.

Cố gắng hết sức để đưa Thiếu Đoàn mỗi ngày mỗi phát triển.

Cố gắng làm tròn bổn phận những gì mà LÐ giao phó .


- LĐT: Tôi ……………… thay mặt cho L.Ð ghi nhận lời hứa của Trưởng kể từ giờ

phút nầy Trưởng chính thức là Thiếu Trưởng của Thiếu Đoàn : ………………….,

mong Trưởng cố gắng hết sức mình để phát triển TÐ. Phát triển LĐ, phát triển và duy

trì truyền thống HÐVN cũng như tinh thần và văn hóa dân tộc Việt nam.


(Nói xong một Trưởng LĐ trao khăn quàng Thiếu, tiếp theo LĐT trao cờ T.Đ cho Tân

Thiếu Trưởng).


- Tân Thiếu Trưởng : xoay mặt về Đoàn, trao Cờ Thiếu Đoàn cho Đội Trưởng Nhất.

Sau đó hô to 3 lần(tên Thiếu Đoàn)…… ( tất cả đoàn sinh trả lời) ………Châm ngôn T.Đ……..…
- Đội Trưởng Nhất : hô lệnh “Chào Trưởng” và dẫn Thiếu Đoàn về vị trí cũ.
Trưởng trực nhật: Cảm ơn tất cả . . . . . tan hàng – sinh hoạt bình thường.
Chấm dứt buổi Lễ

LỄ PHONG NHẬM
Cấp Đội/Tuần/Toán
NGUYÊN TẮC:

  • Ðã tuyên hứa.

  • Hội Ðồng Ðoàn chấp thuận.

  • Thường tổ chức vào những dịp sinh hoạt Ðoàn.

  • Nên mời Phụ huynh tham dự.


NGHI THỨC:

CHƯƠNG TRÌNH MẪU

(Lễ Phong Nhậm Đội Trưởng)


  • Ðơn vị tập họp hình chử “U”

  • Các Trưởng đứng hàng ngang ở giữa, hai bên có các Ðội Trưởng,(Ðoàn Trưởng đứng ở giữa, trước một bước)

  • Ðoàn Trưởng: - Mời em (tên ÐT . . . . .)

 • ÐT: Bước đến trước mặt Ðoàn Trưởng chào

 • Ðoàn Trưởng: (vắn tắc ý nghĩa và nhiệm vụ) và kết luận:- ”Hội Ðồng Ðoàn đã cử em làm Ðội Trưởng Ðội . . . . . vậy em có hứa gắng hết sức mình để làm cho Ðội tiến lên không .

 • ÐT: - Thưa Trưởng, em xin hứa.

 • Ðoàn Trưởng: - Em có hứa làm gương mẫu và trung tín với các Trưởng, luôn luôn tậm tâm với các Ðội sinh, kiên tâm hướng dẫn Ðội, giữ cho Ðội sống trên tinh thần như anh em một nhà, và luôn tuân theo tôn chỉ cũng như luật HÐ không?

 • ÐT: - Em xin hứa.

 • Ðoàn Trưởng ; - Vậy bắt đầu từ nay, em chính thức là Ðội Trưởng

Ðội . . . . .(và đính cấp hiệu vào áo, xong bắt tay).

 • Phó Ð.Trưởng: - Bắt tay chúc mừng và trao gậy, cờ Ðội .

- “ Cờ Ðội là linh hồn của Ðội, lúc nào em cũng phải quý trọng nó luôn luôn theo sát bên em, không được để dơ bẩn hay thất lạc, mỗi khi cần đến tất cả đội sinh trong đội em phải dương cao cờ lên và gọi tên đội”. Xong (nói ý nghĩa lá cờ đội, hình dáng, màu sắc, đặc tính của con thú tượng trưng, cũng như cách xử dụng và giữ gìn)

 • ÐT: Cầm gậy Ðội Trưởng, chào Trưởng và cảm ơn, xong quay đàng sau chào tất cả, và hô tên đội mình, các đội sinh trong đội trả lời theo chăm ngôn của đội rồi tuần tự chạy đến chào Đ.T và ghép thành hàng ngang (song song với hàng của Trưởng). Ðội Trưởng hướng dẫn quay sang chào Trưởng, và quay lại đằng sau chào Ðoàn, rồi chạy về đứng vào vị trí của Ðội mình trong Ðoàn.

(Buổi Lễ Phong nhậm Ðội Trưởng chấm dứt. Cả Ðoàn hát bài “Hoan hô” và trở lại sinh hoạt bình thường)
: images -> documents
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
documents -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương