Nhờ Giúp cho Trẻ Em hoặc Thanh Thiếu Niên trong Cơn Khủng Hoảngtải về 85.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích85.49 Kb.
#39273Nhờ Giúp cho Trẻ Em hoặc Thanh Thiếu Niên trong Cơn Khủng Hoảng
Nếu quý vị hoặc người thân cận với quý vị đang trải qua một cơn khủng hoảng vì bệnh tâm thần, và có thể gây nguy hiểm tức thời đến người khác hoặc chính bản thân, quý vị hãy gọi số 911. Nếu người đó đang bị khủng hoảng, nhưng tình trạng có vẻ không cần phải cấp cứu thì sau đây là một số nơi trợ giúp:
Bệnh Viện Nhi Đồng (dưới 12 tuổi)

Nhân viên làm việc 24 giờ mỗi ngày để đáp ứng các trường hợp cần cấp cứu như toan tính tự tử hoặc hành vi mất kiểm soát của trẻ em. Hãy đưa trẻ đến thẩm định bằng xe cứu thương hoặc, nếu an toàn, bằng xe nhà. BERT (Toán Đáp Ứng Cấp Cứu Hành Vi) sẽ quyết định xem trẻ có thể về nhà hay nên đưa vào một bệnh viện nội trú có hợp đồng với quận. • http://www.childrenshospitaloakland.org/

 • 747 52nd Street, Oakland, California, 94609

 • 510-428-3571Đơn Vị Ổn Định Khủng Hoảng Willow Rock (12-17 tuổi)

Cung cấp các dịch vụ ghé đến không cần hẹn trước ngắn hạn (tối đa 23.5 giờ) cho thanh thiếu niên đang bị khủng hoảng sức khỏe tâm thần và không hội đủ điều kiện vào bệnh viện. Các chuyên viên chẩn đoán và cố vấn chuyên môn nhanh chóng thẩm định các nhu cầu của mỗi thanh thiếu niên và cung cấp các biện pháp can thiệp chuyên môn để nhanh chóng đưa các em về với gia đình, đi học trở lại, và về lại khu xóm của các em. Thiếu niên đang có rủi ro tức thời có thể tự hại bản thân hoặc hãm hại người khác sẽ được cứu xét cho vào chương trình bệnh nhân nội trú cấp tính ngay bên cạnh. Cưỡng bách và tự nguyện. • http://www.senecacenter.org/community/willowrock


Trung Tâm Willow Rock-Cơ Sở Tâm Thần Bệnh Nhân Nội Trú (12-17 tuổi)

Cung cấp các dịch vụ tâm thần cho bệnh nhân nội trú kể cả những trường hợp tạm giữ 5150 ("5150" là trường hợp cưỡng bách, tạm giữ trong 72 tiếng). Gồm cả đánh giá toàn diện và thẩm định rủi ro, hoạch định cộng tác điều trị và đặt trọng tâm vào việc khôi phục, hoạch định và phòng ngừa khủng hoảng, cố vấn yểm trợ, trên căn bản tập thể và cá nhân, đánh giá và quản trị thuốc men và hoạch định xuất viện. Có nhận bảo hiểm tư và Medi-Cal. Tự nguyện và cưỡng bách. • http://www.telecarecorp.com/images/medialibrary/BRO_Willow_Rock_Bifold_v5.pdf

 • 2050 Fairmont Drive, San Leandro, CA 94578

 • 510-895-5502

Bệnh Viện Herrick (12-17 tuổi)

Cung cấp các dịch vụ cho bệnh nhân nội trú kể cả những trường hợp tạm giữ 5150 ("5150" là trường hợp cưỡng bách, tạm giữ trong 72 tiếng). Có ba dịch vụ; sức khỏe tâm thần, các chứng rối loạn về ăn uống và vừa tâm thần vừa bị một chứng rối loạn khác (các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiện thuốc và/hoặc rượu).

Có nhận bảo hiểm tư và Medi-Cal. Tự nguyện hoặc cưỡng bách.


 • http://www.altabatessummit.org/clinical/behav_svcs.html

 • 2001 Dwight Way, Berkeley, CA 94704

 • 510-204-4405

Dịch Vụ Hỗ Trợ Khủng Hoảng Quận Alameda, đường dây Khủng Hoảng 24 giờ (mọi lớp tuổi)

 • 1-800-309-2131

Ngăn Ngừa Tự Tử Toàn Quốc, đường dây hotline 24 giờ (mọi lớp tuổi)

 • 1-800-SUICIDE

Toán Phụ Trách Khủng Hoảng Lưu Động Berkeley

Đáp ứng khủng hoảng lưu động cho cư dân tại Berkeley và Albany. Hoạt động bảy ngày mỗi tuần từ 11 giờ sáng đến 11 giờ tối TRỪ Thứ Ba thì giờ làm việc là từ 4 giờ chiều đến 11 giờ tối. • http://www.ci.berkeley.ca.us/ContentDisplay.aspx?id=15662

 • 510-981-5254

Chương Trình ACCESS (Chăm Sóc Khủng Hoảng Cấp Tính và Đánh Giá cho Các Dịch Vụ Toàn Hệ Thống)

Đây là số điện thoại để gọi xin giới thiệu đến tất cả các dịch vụ sức khỏe tâm thần của Quận. Dành cho tất cả cư dân tại quận Alameda. Cung cấp các dịch vụ bằng tiếng Tây Ban Nha và 8 ngôn ngữ Á Châu.
 • 1-800-491-9099


Nếu người đó không chịu nhờ giúp, nhưng

 • là mối nguy hiểm cho chính bản thân họ hoặc

 • là mối nguy hiểm cho người khác hoặc

 • bị khuyết tật nặng vì một vấn đề sức khỏe tâm thần

Họ có thể hội đủ điều kiện xếp vào loại “5150” (Tạm giữ và cưỡng bách điều trị tâm thần trong 72 tiếng)

Nếu thuộc trường hợp này:


 • hãy gọi số 911 và cho họ biết đây là một trường hợp cần cấp cứu tâm thần hoặc

 • gọi cho Toán Phụ Trách Khủng Hoảng Lưu Động Berkeley hoặc Chương Trình Đáp Ứng Khủng Hoảng (các số điện thoại được liệt kê ở trên)

Muốn tìm hiểu thêm về loại 5150, hãy xem tờ thông tin về cưỡng bách tạm giữ.Nếu người đó KHÔNG thuộc tình trạng khủng hoảng và muốn được giúp

 • nếu họ có bảo hiểm y tế tư, hãy gọi cho công ty bảo hiểm và nhờ họ giới thiệu đến một bác sĩ tâm thần hoặc chuyên viên trị liệu

 • Nếu họ có Medi-Cal, Medi-Care hoặc không có bất cứ bảo hiểm nào, Cư Dân Quận Alameda có thể gọi cho Chương Trình ACCESS Program (Chăm Sóc Khủng Hoảng Cấp Tính và Đánh Giá cho Các Dịch Vụ Toàn Hệ Thống) để được giới thiệu đến một chuyên viên trị liệu, bác sĩ tâm thần hoặc các nơi trợ giúp khác về sức khỏe tâm thần


Các Cơ Sở Tâm Thần Quận Alameda cho trẻ em dưới 18 tuổi

Bệnh Viện Nhi Đồng (Oakland)

Đáp ứng khủng hoảng cấp cứu cho trẻ em dưới 12 tuổi. Nên đưa trên đến Phòng Cấp Cứu của Bệnh Viện Nhi Đồng. BERT (Toán Đáp Ứng Cấp Cứu Hành Vi) sẽ thẩm định trẻ và quyết định trẻ có thể về nhà hay không hay được đưa vào một bệnh viện nội trú. Có thể đưa trẻ đến bằng xe cứu thương hoặc (nếu an toàn) cha mẹ hoặc người giám hộ dùng xe nhà đưa đến • 510-428-3000

Cơ Sở Tâm Thần Nội Trú Willow Rock (San Leandro)

Cung cấp các dịch vụ tâm thần nội trú cho thanh thiếu niên 12-18 tuổi. Có nhận Medi-Cal. Tự nguyện hoặc cưỡng bách. • 510-895-5502

Bệnh Viện Herrick (Berkeley)

Các dịch vụ bệnh nhân nội trú cho người lớn và thanh thiếu niên 12-18 tuổi (sức khỏe tâm thần, vừa tâm thần vừa bị một chứng rối loạn khác, các chứng rối loạn về ăn uống). Có nhận Medi-Cal. Các dịch vụ tự nguyện và cưỡng bách. Hãy gọi điện thoại để hỏi chi tiết nhập viện.510-204-4405

Bệnh Viện Fremont (Fremont)

Các dịch vụ bệnh nhân nội trú cho thanh thiếu niên 12-18 tuổi và người lớn. Bệnh Viện tư. Không có Phòng Cấp Cứu. Hãy gọi điện thoại xin hẹn hoặc nhờ can thiệp khủng hoảng. Medi-Cal và bảo hiểm tư. Các dịch vụ tự nguyện và cưỡng bách. • 510-796-1100

FERC là một chương trình của

Hội Sức Khỏe Tâm Thần Quận Alameda

được tài trợ qua Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và hoạt động theo hợp đồng với

Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi Quận Alameda

[]
tải về 85.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương