Atom230,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64$ Asus G31 P5kpl-am,,,,,,,,,,,,,,53$ Asus G31 P5kpl-cm,,,,,,,,,,,,,,55$tải về 22.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích22.32 Kb.
#3275
Main ATOM230,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64$

Asus G31 P5KPL-AM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,53$

Asus G31 P5KPL-CM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,55$

Asus P5Q,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,130$

ECS G31T-M7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,41$

Foxcon G31MV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,41$

Foxcon G31MX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,46$

Foxcon G31MG-S,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,47$

Gigabyte GA-G31M-ES2C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,52$

Gigabyte GA-G31M-ES2L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,53.5$

Gigabyte GA-EG31M-S2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,66.5$

Gigabyte GA-EG31MF-S2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,69.5$

Intel BLKDG41RQ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,67$(tang KB mitsumi)

Intel BOXDG41RQ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,69$


Asus G31 P5KPL-CM + DVD RW Samsung tray = 77.5$ (SL >5)

HOT HOT
Card man hinh GIGA gia HOT HOT:

VGA 256MB GIGA NX72G-512/E2 gia 41.5$

VGA 512MB GIGA NX84S-512HP gia 52$
KINGMAX 512/400: 25.5$; 1g/400: 46.5$

KINGMAX 512/667: 10$; 1g/667: 14.0$; 2g/667: 24$

KINGMAX 512/800: 10.5$; 1g/800: 14.5$; 2g/800: 24.5$

KINGMAX 1g/1066: 15.5$; 2g/1066: 26.5$

KINGTON 512Mb/400: 17$ hot hot

KINGSTON 1g/800: 12.0$

KINGSTON 2g/800: 22.0$

PNY 1g/800: 12$ HOT HOT
KINGMAX 1g/667: 13$ (SL>20) TM sl co han HOT HOT
NCP 512/400: 18.5$; 1g/400: 39.5$

NCP 512/800: 7.5$

NCP 1g/800: 13$

NCP 2g/800: 25.5$
E2180: tray 62$

E2200: 68$ box/ 63$ tray

E2220: tray 63.5$

E5200: 75.5$ box / 70.5$ tray

E5300: 89 box

E5400: 98 box

E7400: 125 box / 115.5$

E7500: 147.5$ box

E8400: 186$ box

AMD PHENOM 8750 gia 119 HOT HOT

Cel 347 (CLE 3.06) tray: 35.$

Cel D430 (CLE 1.8) box: 39/ tray: 35.$

Fan dong 775 gia 4.0

Fan zin 775 gia 6.5


SAMSUNG sata: 80gb 34.5 160gb 39.5 250gb 45.5$(chinh hang)

SAMSUNG sata: 320gb 50.5$; 500gb 61$ (chinh hang)

SEAGATE sata: 80gb 35$; 160gb 41$; 250gb 46.5$(chinh hang)

SEAGATE sata: 320gb 53$; 500gb 65.5(chinh hang)

SEAGATE sata: 80gb 36.5$; 160gb 41.5$; 250gb 47.5$(chinh hang) (da VAT)

SEAGATE sata: 320gb 53.5$; 500gb 71$(chinh hang) (da VAT)

WESTERN sata: 80gb 35.5$; 160gb 41$; 250gb 47$(chinh hang)

WESTERN sata: 320gb 53$; 500gb 65.5$; 1T 127.5$(chinh hang)
HDD Laptop Samsung Full VAT

120G sata NB gia 45$

160G sata NB gia 49.5$

250G sata NB gia 61$

320G sata NB gia 75.5$
WESTERN external HDD:

2.5” Passport Essential 160g USB gia 70.5$

2.5” Passport Essential 250g USB gia 88.5$

2.5” Passport Essential 320g USB gia 99.5$

2.5” Passport Essential 400g USB gia 127.5$

2.5” Passport Essential 500g USB gia 159.5$
WESTERN TV-HD Medier Player gia 151$

(Thiet bi xem phim HD chuan 1080P, nghe nhac, xem hinh, tu tao slide show kem nhac nen)
HDD PC WESTERN ( BAO HANH 1 NAM - HANG NEW )

- Western 40G ata 7200 rpm : 19$ - Bao hanh 12 thang

- Western 40G sata 7200 rpm : 18$ - Bao hanh 12 thang

- Western 80G ata 7200 rpm : 29$ - Bao hanh 12 thang

- Western 80G sata 7200 rpm : 27$ - Bao hanh 12 thang

- Western 120G ata 7200 rpm : 30.5$ - Bao hanh 12 thang

- Western 160G ata 7200 rpm : 36$ - Bao hanh 12 thang

- Western 160G sata 7200 rpm : 36$ - Bao hanh 12 thang

Luu Y : Gia tren chua bao gom thue VAT.
SAMSUNG DVD tray:17$;DVDRW ide:26.5$; sata 26.5$

SAMSUNG DVDRW tray sata 24.5$

LG CD: 235.000d; DVD: 320.000d ; COMBO: 360.000d

LG DVDRW ide: 460.000d; sata 480.000d

ASUS DVD ide: 20.5$; sata: 20.5$

ASUS DVD RW 22B1S ide: 31.5$; 22B1ST sata: 32$

HP DVD RM455: 17.5$; DVD RW 1060i: 25$

LITEON DVD RW IHAS120 Sata: 25$

SONY DVD: 19.5$
Switch TP-LINK 8 Port: 13.5$

Switch D-LINK 8 Port: 14$

Switch D-LINK 16 Port: 32.5$

Switch D-LINK 24 Port: 50.5$

ADSL Router D-LINK 1 Port 520T: 22$

ADSL Router D-LINK 4 Port 2542B: 33$

Wireless Router D-LINK 4 Port 2640T: 53$

Wireless Router D-LINK DIR300: 38.5$

Wireless Router D-LINK DI-624: 50.5$

ADSL Router DRAYTEK V2700: 1.610.000 d

ADSL Router DRAYTEK V2700G: 1.950.000 d

ADSL Router DRAYTEK V2700V: 2.180.000 d

Wireless LINKSYS WRT310N: 99$
USB Kingmax 2g: 7.5$; 4G: 12$

USB Kingmax Super Stick 2g: 7.5$, 4g: 12$(sieu nho, sieu mong)

USB Kingston 1G: 6$; 2g: 7.5$; 4G: 12$

USB Transcend 2G: 6.5$; 4G: 11$

USB HP V125 2G: 7$

Dau dia KARAOKE 6 so CALISAGA EVD-288A gia 610.000 d

(Tang: list nhac 2.000 bai + dia Karaoke, BH 1 nam)

Doc duoc MIDI, DVD, VCD, CD, MP3, MP4, USB PLAYER

HOT HOT !!!

Loa SOUNDMAX gia HOT HOT :A820, A910:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,320.000d

A830,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,385.000d

A840,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,360.000d

A880,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,380.000d

A4000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,610.000d

A5000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,630..000d
Loa SD 525 gia 12.5$

Loa RAINBOW JH-611 (2.0) mini gia 7.5$

Loa Nstar 326K (2.1) gia 510.000 d (Karaoke-den)

Loa Microlab M-113 (2.1) gia 22.5$

Loa Microlab M-223 (2.1) gia 21$

Loa Microlab M-590 (2.1) gia 25$

Loa Microlab M-200 (2.1) gia 25.5$

Loa Microlab M-339 (2.1) gia 26$

Loa Microlab M-280 (2.1) gia 28$
Phan mem diet Virus: HOT HOT

Kaspersky Antivirus 2009 gia 175.000d

Kaspersky Internet Security 2009 gia 225.000d
UPS Santak 500TG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,36.5$

UPS Santak 1000TG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,90.5$
Keyboard Mitsumi mini White: 6.5$

Keyboard Mitsumi Black: 6.8$

KB+M Comat : 9$

KB+M Genius KB110 : 196.000d

KB+M Genius C100 : 196.000d

Mouse Mitsumi 6703: 6.3$

Card reader APACER AE100 int gia 8.4$

Card reader USB RB539 gia 3.8$ (all in one)

Card reader all in one gia 4.2$
Headphone SOMIC 002,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.6$

Headphone SOMIC 370,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3$

Headphone SOMIC 360,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3.15$

Headphone SOMIC 440,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.15$

Headphone SOMIC 350,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3$

Headphone SOMIC 301,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2$(Gia cho so luong > 10)
Samsung 1640 gia 89$ (the cao 100) (CH)

HP D1560 gia 29.5$ (CH) (in phun) HOT HOT

HP P1005 gia 101$ (CH) (the cao 50) HOT HOT

HP P1006 gia 116$ (CH)

Canon 2900 gia 109$ (CH LBM) HOT HOT

Canon 3050 gia 115$ (CH LBM)

Canon 1210 gia 142$ (CH LBM)

Brother 2140 gia 87$

EPSON LQ300+II gia 219$

EPSON R230 gia 187$

HP P1005 gia 90$ (cty)

Samsung 4200 gia 100$ (cty) (in,scan,photo)
LCD AOC 16” 1619SW,,,,,,,,,,,,84.5$

LCD AOC 17” 731FW,,,,,,,,,,,,,,107$

LCD AOC 17” 719VA,,,,,,,,,,,,,,,114$

LCD AOC 18.5” 831SW,,,,,,,,,,,116$

LCD AOC 19” 917VW,,,,,,,,,,,,,,123$

LCD AOC 19” 919VA2,,,,,,,,,,,,,161$

LCD AOC 19” 198PW,,,,,,,,,,,,,,242$

LCD AOC 22” 2216VW,,,,,,,,,,,,201$

LCD AOC 22” 2217V,,,,,,,,,,,,,,,,227$

LCD AOC 22” 2218PH,,,,,,,,,,,,,352$

LCD ACER 18.5” X193HQ gia 111$ (wide, guong)

LCD ASUS 17” VB 172D,,,,,,,,,125$

LCD ASUS 17” VB 172TN,,,,,,,129.5$ (DVI)

LCD ASUS 17” VB 172T,,,,,,,,,,132.5$ (DVI-D, speaker)

LCD BENQ 17” G700AD,,,,,,,,,109$

LCD BENQ 19” G900HD,,,,,,,,,112$

LCD BENQ 22” T2200HD,,,,,,,189$

LCD SAMSUNG 16” 633NW vina gia 1.780.000d

LCD SAMSUNG 17” 733NW vina gia 2.145.000d

LCD SAMSUNG 17” 743NX vina gia 2.323.000d

LCD SAMSUNG 19” 943SNX vina gia 2.500.000d

LCD SAMSUNG 19” 943EWX vina gia 2.625.000d

LCD SAMSUNG 20” 2033SN vina gia 2.700.000d

LCD SAMSUNG 16” 632NW malay gia 105$

LCD SAMSUNG 17” 740NW malay gia 118$

LCD SAMSUNG 17” 723N malay gia 119$

LCD SAMSUNG 17” 743NX malay gia 127$

LCD SAMSUNG 17” 743B malay gia 127$

LCD SAMSUNG 19” 933BW malay gia 145$ (DVI)

LCD SAMSUNG 19” 943NX malay gia 159$

LCD SAMSUNG 22” 2233SW malay gia 242$ (DVI)

LCD DELL 19” S1909 WFP malay gia 127$

LCD LG 17” 177WSB gia 2.125.000 d

LCD LG 17” L1742S gia 2.220.000 dLCD LG 19” L1941S gia 2.310.000 d

LCD LG 19” L1952TQ gia 2.655.000 d

tải về 22.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương