Nguyễn văn phát bệnh viêm vú BÒ SỮa và MỘt số biện pháp phòng trị luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2010


Bảng 3.9 Số lượng tế bào bản thể trong 1ml sữa ở các mức độ CMTtải về 2.95 Mb.
trang7/15
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích2.95 Mb.
#39108
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Bảng 3.9 Số lượng tế bào bản thể trong 1ml sữa ở các mức độ CMT


Số mẫu

Tế bào bản thể trung bình/ml sữa

CMT

Phương pháp đếm máy

Mức độ

Dao động

Trung bình

21

0 (-)


45000 -

318000


136000

23

1 (±)

65000 -

983000


559000

95

2 (+)

662000 -

2269000


1223000

63

3 (++)

734000 -

3511000


1984000

6

4 (+++)

3222000 -

5781000


4276000

Việc xác định số lượng tế bào bản thể trong sữa bằng máy đếm điện tử có tính khách quan và chính xác hơn. Tuy nhiên, dùng phương pháp CMT đơn giản hơn nhiều, chi phí rất thấp so với đếm bằng máy, kết quả so với máy đếm không có sự sai biệt lớn, áp dụng rộng rãi ở các cơ sở chăn nuôi dễ dàng.


Biểu đồ 3.9 Số lượng tế bào bản thể trong 1ml sữa ở các mức độ CMT

3.2.2 Viêm vú lâm sàng

Khảo sát 2 năm 2004 và 2005, chúng tôi ghi nhận tỉ lệ viêm vú lâm sàng bình quân hàng tháng trên đàn bò được trình bày ở bảng 3.10 và biểu đồ 3.10Bảng 3.10 Tỉ lệ viêm vú lâm sàng bình quân theo tháng của năm 2004 và 2005

Tháng

Số bò khảo sát

Số bò viêm vú lâm sàng

Tỉ lệ viêm (%)

1

441

24

5,44

2

547

40

7,31

3

834

49

5,88

4

722

53

7,34

5

728

42

5,77

6

447

12

2,68

7

414

22

5,31

8

645

25

3,87

9

504

10

1,98

10

408

9

2,20

11

795

41

5,16

12

694

40

5,76

Trung bình/ tháng

5,11

Biểu đồ 3.10 Tỉ lệ viêm vú lâm sàng bình quân theo tháng của năm 2004–2005

Kết quả trình bày ở bảng 3.10 cho thấy tỉ lệ viêm vú lâm sàng trung bình hàng tháng trên đàn bò là 5,11%. Tháng có tỉ lệ thấp nhất là 1,98% (tháng 9) và tháng có tỉ lệ cao nhất là 7,34% (tháng 4). Bailey (1996) [34] cho rằng tỉ lệ viêm vú lâm sàng trên đàn bò thấp khi có ít hơn 1%/ tháng, ở mức trung bình từ 1- 3%/ tháng và nếu lớn hơn 3 - 6%/ tháng là tỉ lệ cao. Vậy đàn bò khảo sát có tỉ lệ viêm vú lâm sàng cao hơn 5%. Điều này làm ảnh hưởng đến năng suất sữa, tốn chi phí điều trị và có khi điều trị không khỏi làm vú bò bị hư vĩnh viễn hoặc phải loại thải bò dẫn đến hiệu quả chăn nuôi kém. Theo chúng tôi ghi nhận những hộ nào có kỹ thuật chăn nuôi không tốt, nhất là công tác vệ sinh chuồng trại, vệ sinh vắt sữa kém thì bò bị viêm vú rất nhiều có khi hơn 10% số bò viêm vú lâm sàng trong 1 tháng. Qua kết

quả khảo sát cho thấy tỉ lệ bò viêm vú lâm sàng cũng như viêm vú tiềm ẩn trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10 thấp hơn các tháng khác, điều này có thể do thời tiết mát và thức ăn xanh dồi dào giúp cho sức khỏe của bò được tốt hơn. Qua kết quả khảo sát cho thấy giữa tỉ lệ viêm vú tiềm ẩn và viêm vú lâm sàng có sự liên quan với nhau, những tháng bò bị viêm vú tiềm ẩn cao thì viêm vú lâm sàng cũng tăng cao và ngược lại.

Nguyễn Ngọc Nhiên và ctv. (1999) [14] khảo sát ở khu vực chăn nuôi bò sữa phía Bắc từ năm 1996 – 1999, thông báo rằng đàn bò bị viêm vú lâm sàng hàng năm từ 24,8% - 31,43%; như vậy bình quân hàng tháng khoảng 2% - 3%. Kết quả khảo sát của chúng tôi cao hơn nhiều. Sự khác biệt này có thể do thời gian và địa điểm khảo sát khác nhau nên các yếu tố có liên quan đến tỉ lệ bò viêm vú cũng khác nhau.

Khi bò bị viêm vú lâm sàng tùy theo dạng viêm và mức độ nặng nhẹ mà có những biểu hiện như sữa bị tủa, lợn cợn hay sữa loãng trong, có khi lẫn mủ hoặc máu, mùi hôi. Vú viêm bị sưng cứng, nóng, đỏ, sờ đến thú có cảm giác đau, tránh né phản ứng lại khi vắt sữa. Có trường hợp thú bị tắc sữa, ít có trường hợp thú có biểu hiện toàn thân như sốt, kém ăn.

3.3 KẾT QUẢ PHÂN LẬP VI KHUẨN VÀ THỬ KHÁNG SINH ĐỒ

3.3.1 Kết quả phân lập vi khuẩn

Bệnh viêm vú bò sữa do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là sự tham gia của vi sinh vật mà hầu hết là do vi khuẩn. Để xác định những loài vi khuẩn chính gây bệnh viêm vú bò sữa cũng như biết được sự mẫn cảm của chúng với kháng sinh nhằm làm cơ sở đưa ra những khuyến cáo thích hợp cho người chăn nuôi ứng dụng trong điều trị, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu sữa từ những bò bị viêm vú tiềm ẩn và những bò bị viêm vú lâm sàng để phân lập xác định vi khuẩn gây bệnh và thử kháng đồ.3.3.1.1 Số giống vi khuẩn phân lập được trong một mẫu sữa bị viêm vú

Kết quả ở bảng 3.11 cho thấy trong tổng số 724 mẫu sữa bao gồm 465 mẫu sữa viêm vú tiềm ẩn và 259 mẫu sữa viêm vú lâm sàng có 81,49% (590 mẫu) có sự hiện diện một giống vi khuẩn, 15,61% (113 mẫu) có hai giống và 0,55% (4 mẫu) chứa 3 giống vi khuẩn. Số gống vi khuẩn trong một mẫu sữa ở bò viêm vú tiềm ẩn và bò viêm vú lâm sàng chênh lệch không đáng kể, chỉ có số mẫu chứa 3 giống ở viêm vú lâm sàng cao gấp 5 lần so với viêm vú tiềm ẩn (1,16% so với 0,22%). Số mẫu âm tính (2,35%) có thể là do trong sữa không có vi khuẩn gây bệnh hoặc có nhưng chúng không mọc trên các môi trường nuôi cấy thông thường, chẳng hạn như Mycoplasma spp.. Vì đây là những mẫu sữa được thu thập khi chưa sử dụng kháng sinh điều trị nên đã loại trừ khả năng âm tính giả do tác động của kháng sinh.


Bảng 3.11 Số giống vi khuẩn phân lập được trong một mẫu sữa


Dạng viêmTổng số mẫu sữa

Số giống vi khuẩn phân lập được trong một mẫu sữa

Âm tính

Dương tính

Một giống

Hai giống

Ba giống

Tổng

Số mẫu

Tỉ lệ

(%)


Số mẫu

Tỉ lệ

(%)


Số mẫu

Tỉ lệ

(%)


Số mẫu

Tỉ lệ

(%)


Số mẫu

Tỉ lệ

(%)


Tiềm ẩn

465

11

2,37

384

82,58

69

14,84

1

0,22

454

97,63

Lâm sàng

259

6

2,32

206

79,54

44

16,99

3

1,16

253

97,68

Tổng

724

17

2,35

590

81,49

113

15,61

4

0,55

707

97,65
Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 2.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương