LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦUtải về 2.38 Mb.
trang1/25
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích2.38 Mb.
#6358
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
Thư mục chuyên đề

LUẬT HIẾN PHÁP

HÀ NỘI, 6/2015

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm cung cấp thông tin thư mục phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy môn Luật Hiến pháp cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn đọc quan tâm, Trung tâm Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm thông tin “Thư mục chuyên đề Luật Hiến pháp”.

Ấn phẩm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên quan tới chuyên ngành Luật Hiến pháp. Tài liệu được sắp xếp theo dạng, trong mỗi dạng được sắp xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu, thứ tự: Giáo trình (15 tên), Sách tham khảo (364 tên), Luận án/luận văn (157 tên), Đề tài khoa học (13 đề tài), Tài liệu hội thảo (24 tên), Bài viết tạp chí (1473 bài).

Nguyên tắc sắp xếp: theo thứ tự: Giáo trình, sách tham khảo, luận án/luận văn, đề tài khoa học, tài liệu hội thảo, bài viết tạp chí

Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

NỘI DUNG

Giáo trình 1

Văn bản pháp luật, sách tham khảo, sách chuyên khảo 4

Tiếng Việt 4

Tiếng Anh 43

Tiếng Pháp 52

Tiếng Đức 59

Luận án, luận văn 60

Đề tài khoa học 86

Hội thảo 89

Bài trích tạp chí 93

1. GIÁO TRÌNH


1. Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1999 . - 369 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Anh, Chế độ bầu cử, Chính phủ, Đảng phái chính trị, Giáo trình, Hệ thống tư pháp, Hoa Kỳ, Khái niệm, Luật Hiến pháp, Nga, Nghị viện, Nguyên thủ quốc gia, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT297-315, DTCGT0702-800

MSVGT 068460-640, GVGT3326,39


2. Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Thái Vĩnh Thắng chủ biên ; Vũ Hồng Anh,...[et al.]. - Tái bản lần thứ 2 có sửa đổi . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2014 . - 520 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Hiến pháp nước ngoài, Luật Hiến pháp.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004758-4777, MSVGT 092338-437
3. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Nguyễn Đăng Dung chủ biên ; Biên soạn: Bùi Xuân Đức, Bùi Ngọc Sơn, Đặng Minh Tuấn . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006 . - 637 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hiến pháp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DTCGT 005062-110
4. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1998 . - 504 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hiến pháp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVGT3196,204
5. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1994 . - 552tr. ; 19cm

Từ khóa: Giáo trình, Hiến pháp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT513-14
6. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2001 . - 503 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hiến pháp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVGT4500,54
7. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1997 . - 503 tr.; 20 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hiến pháp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT27,34-35,38,40

8. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh. - Tái bản lần thứ 16 có sửa đổi, bổ sung . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2014 . - 575 tr. ; 22 cm.Từ khóa: Giáo trình, Luật Hiến pháp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004511-4560, MSVGT 091408-2057
9. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh ; Phạm Đức Bảo, ... [et al.]. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung . - Hà Nội : Tư pháp, 2006 . - 527 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Hiến pháp, Luật Hiến pháp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001028-29,1031-1032

MSVGT 063240-8786, DTCGT 005026-42,5044-5060, GVGT 009635,40


10. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh ; Phạm Đức Bảo, ... [et al.]. - Tái bản lần thứ 12 có sửa đổi . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2012 . - 563 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hiến pháp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 003589-638
11. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Minh Tâm chủ biên ; Phạm Đức Bảo,... [et.al.] . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2004 . - 559 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hiến pháp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: MSVGT 075420-32,34-44,5446-5510

DTCGT 003610-15,37,45,56


12. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ;Thái Vĩnh Thắng chủ biên. - Tái bản lần thứ 11 . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2012 . - 559 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hiến pháp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: MSVGT 088748-947
13. Giáo trình Luật Nhà nước Việt Nam  : lưu hành nội bộ / Trường Đại học Pháp lý Hà Nội ; Lê Hồng Hạnh hiệu đính ; Lưu Trung Thành,... [et all.]. - Biên soạn lần thứ 1 . - 228 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Bầu cử, Bộ máy nhà nước, Chế độ chính trị, Chế độ kinh tế, Giáo trình, Luật Hiến pháp, Luật Nhà nước, Quyền công dân, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 002674-76
14. Nguyen Duy Tan, Joele. Tập bài giảng Luật Hiến pháp Cộng hoà Pháp : phần lý luận / Joele Nguyen Duy Tan; Nguyễn Thị Tú Anh dịch . - Hà Nội, 2003 . - 100 p. ; 29 cm.

Từ khóa: Bộ máy nhà nước, Chế độ chính trị, Giáo trình, Luật Hiến pháp, Nhà nước, Pháp, Quyền lực nhà nước.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 000843-52,1057-1066

15. Vũ, Văn Nhiêm. Giáo trình Bầu cử trong nhà nước pháp quyền / Vũ Văn Nhiêm . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2011 . - 317 tr. ; 21 cm.Từ khóa: Bầu cử, Giáo trình, Nhà nước pháp quyền, Việt Nam, Quyền bầu cử, Quyền ứng cử, Hiệp thương, Tranh cử.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004178-97


Каталог: upload -> fckeditor -> file
file -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016
file -> GS. ts ph¹m Vinh Quang bs. NguyÔn V¨n Nam vµ cs I. §Æt vÊn ®Ò
file -> 30. Thủ tục Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường 30 Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CÁch tắt một số phần mềm diệt virus thông dụng ở việt nam avast Free Antivirus
file -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo dự Án tăng cưỜng năng lực xây dựng kế hoạch phát triểN giáo dục trung hạn cấp tỉNH, thành phố
file -> Hướng dẫn tắt một số phần mềm Antivirus
file -> C¸c ch÷ viÕt t¾t
file -> PHẦn một lịch sử thế giới hiệN ĐẠi từ NĂM 1945 ĐẾn nay

tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương