List of commercial banks in vinh phuctải về 74.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích74.42 Kb.
#15218
DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GIAO DỊCH TẠI VĨNH PHÚC

LIST OF COMMERCIAL BANKS IN VINH PHUC


Số

No.

Tên

Name

Chi nhánh/VPGD

Branch/Transaction office

Địa chỉ

Addresss

Tel

Website


Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam


Vinh - Vietcombank

Chi nhánh Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Branch


Số 116 đường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên

No.116 Ngo Quyen Street, Vinh Yen City

+84 211 3720920

www.vietcombank.com.vn


PGD Phúc Yên

Phuc Yen Transaction Office

121 Trưng Trắc, TX.Phúc Yên

121 Trung Trac, Phuc Yen Town
PGD Hà Tiên

Ha Tien Transaction Office

Khu đô thị Hà Tiên, TP. Vĩnh Yên

Ha Tien Municipality, Vinh Yen City

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank - VPBank


Chi nhánh Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Branch

Số 1, đường mê Linh, TP. Vĩnh Yên

No. 1 Me Linh Street, Vinh Yen City

+84 211 3720138

www.vpb.com.vn

PGD Phúc Yên

Phuc Yen Transaction Office

Số 104 đường Hai Bà Trưng, TX. Phúc Yên

No.104 Hai Ba Trung Street, Phuc Yen Town

PGD Thổ Tang

Tho Tang Transaction Office

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường

Tho Tang Town, Vinh Tuong District

+84 211 3791887


PGD Vĩnh Yên

Vinh Yen Transaction Office

Số 192-194 đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên

No. 192-194 Hung Vuong Street, Tich Son Ward, Vinh Yen City

+84 211 3720138
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Vietnam Technological And Commercial Joint-Stock Bank - Techcombank

PGD Phúc Yên


Phuc Yen Transaction Office

Số 256 đường Hùng Vương, TP. Vĩnh Yên

No. 256 Hung Vuong Street, Vinh Yen City

+84 211 3511305

www.techcombank.com.vn


PGD Trưng Trắc

Trung Trac Transaction Office

Số 84 đường Trần Hưng Đạo, P. Trưng Trắc, TX. Phúc Yên

No. 84 Tran Hung Dao Street, Trung Trac Ward, Phuc Yen Town

+84 211 3548838

Chi nhánh Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Branch

Số 392 đường Mê Linh, TP. Vĩnh Yên

No. 392 Me Linh Street, Vinh Yen City

+84 211 3847297

PGD Vĩnh Yên

Vinh Yen Transaction Office


Số 20 đường Kim Ngọc, TP. Vĩnh Yên

No. 20 Kim Ngoc, Vinh Yen City

+84 211 3847299Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development -Agribank

Chi nhánh Vĩnh Phúc (cùng với 24 phòng giao dịch trong tỉnh)

Vinh Phuc Branch (with 25 transaction offices in the province)

Đường Kim Ngọc, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên

Kim Ngoc Street, Lien Bao Ward, Vinh Yen City

+84 211 3861 771

www.agribank.com.vn

PGD Phúc Yên

Phuc Yen Transaction Office

Số 65 Trần Hưng Đạo, P. Hùng Vương, TX.Phúc Yên

No. 65 Tran Hung Dao Str., Hung Vuong Ward, Phuc Yen Town+84 211 3868 366

+84 211 3874524

Ngân hàng TMCP Quốc tế

Vietnam International Commercial Joint Stock Bank - VIB


Chi nhánh Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Branch


69 Mê Linh, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên

69 Me Linh Street, Lien Bảo, Vinh Yen City

+84 211 3597888

www.vib.com.vn

PGD Vĩnh Yên

Vinh Yen Transaction Office


Tầng 1, TTTM Sài Gòn- Vĩnh Yên, Khu đô thị Chùa Hà Tiên, Phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên

Floor 1, Saigon – Vinh Yen Trade Center, Ha Tien Municipality, Vinh Yen City

+84 211 3712666Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 

Sai Gon- Ha Noi Commercial Joint Stock Bank - SHB

Chi nhánh Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Branch


Số 361 đường Mê Linh, P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên

No. 361 Me Linh Street, Lien Bao Ward, Vinh Yen City

+84 211 710 145

www.habubank.com.vn

PGD Vĩnh Yên

Vinh Yen Transaction Office


Số 1, đường Mê Linh, P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên

No.1 Me Linh Street, Lien Bao Ward, Vinh Yen City

+84 211 711 696Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - BIDV

Chi nhánh Vĩnh Phúc (với 05 PGD trong tỉnh)

Vinh Phuc Branch (with 05 transaction offices in the province)

Số 8 Đ. Kim Ngọc, P.Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên

No. 8 Kim Ngoc Str., Ngo Quyen Ward, Vinh Yen City

+84 211 3595999

www.bidv.com.vn

Chi nhánh Phúc Yên

Phuc Yen Branch

Đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, TX. Phúc Yên

Hai Ba Trung Str., Hung Vuong Ward, Phuc Yen Town

+84 211 3869876Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) 

Industrial and Commercial Joint Stock Commercial Bank of Vietnam 

Chi nhánh Vĩnh Phúc (với 13 PGD tại tỉnh Vĩnh Phúc)

Vinh Phuc Branch (with 13 transaction offices in the province)

Số 4 đường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên

No.4 Ngo Quyen Street, Vinh Yen City

+84 211 3862541

www.vietinbank.vn

Chi nhánh Phúc Yên

Phuc Yen Branch

Số 4 đường Trần Hưng Đạo, TX. Phúc Yên

No.4, Tran Hung Dao Street, Phuc Yen Town

+84 211 3868 388

Chi nhánh Bình Xuyên

Binh Xuyen Branch

Khu phố 1, thị trấn Hương Canh , tỉnh Vĩnh Phúc

Quarter 1, Huong Canh town, Vinh Phuc Province

+84 211 3887 737
Ngân hàng TMCP Đông Á

DongA Joint Stock Commercial Bank - DongA Bank

Chi nhánh Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Branch

79 Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên

79 Ngo Quyen Street, Vinh Yen City


+84 211 3710113

www.dongabank.com.vnNgân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 

Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank - Maritime Bank

Chi nhánh Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Branch

Số 371 đường Mê Linh, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên

No. 371 Me Linh Str., Khai Quang Ward, Vinh Yen City

+84 211 3710 89

Hoặc/or


+84 211 3710668

www.msb.com.vn

PGD Kim Ngoc


Kim Ngoc Transaction Office

Số 2 đường Ngô Quyền, P. Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên

No. 2 Ngo Quyen Str., Ngo Quyen Ward, Vinh Yen City

+84 211 3716 655

PGD Phúc Yên

Phuc Yen Transaction Office


Số 23 đường Trần Hưng Đạo, TX. Phúc Yên

No.23 Tran Hung Dao Str., Phuc Yen Town

+84 211 3511 966

PGD Thổ Tang

Tho Tang Transaction Office


Khu Bắc Cường, TT. Thổ Tang, H. Vĩnh Cường, Vĩnh Phúc
Bac Cuong Area, Tho Tang Town, Vinh Cuong District, Vinh Phuc Province

+84 211 3779 922

PGD Vĩnh Yên

Vinh Yen Transaction Office

Số 110 đường Ngô Quyền, P. Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên

No.110 Ngo Quyen Str., Ngo Quyen Ward, Vinh Yen City

+84 211 3696 181Ngân hàng TMCP An Bình

An Binh Commercial Joint Stock Bank - ABBANK

Chi nhánh Phúc Yên

Phuc Yen Branch

231 đường Hai Bà Trưng, P. Hùng Vương, TX Phúc Yên

No. 231 Hai Ba Trung Str., Hung Vuong Ward, Phuc Yen Town
www.abbank.vn

PGD Vĩnh Yên

Vinh Yen Transaction Office

Số 204 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, Vĩnh Yên

No. 204, Me Linh Str., Lien Bao Ward, Vinh Yen City

+84 211 3721 557

Chi nhánh Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Branch

Số 251 đường Mê Linh, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên

No. 251 Me Linh Str., Lien Bao Ward, Vinh Yen City


Ngân hàng TMCP Quân đội

Military Commercial Joint- Stock Bank  - MB

Chi nhánh Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Branch

Số 20, đường Hùng Vương, P. Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên

No.20 Hung Vuong Str., Tich Son Ward, Vinh Yen City

+84 211 6625 225

www.mbbank.com.vnNgân hàng TMCP Đông Nam Á

Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank - SeABankChi nhánh Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Branch

125 đường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên

No. 125 Ngo Quyen Str., Vinh Yen City

+84 211 369 6666


www.seabank.com.vnNgân hàng TMCP Á Châu

Asia Commercial Joint- Stock Bank

Chi nhánh Vĩnh Phúc

Vinh Phuc Branch

Số 251 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên

No.251 Me Linh Str., Lien Bao Ward, Vinh Yen City

+84 211 372 8668

www.acb.com.vn
tải về 74.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương