LỊch công tác tuần của ban giáM ĐỐC (Tuần lễ từ 15/02/2016 đến 19/02/2016)tải về 29.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích29.82 Kb.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Tuần lễ từ 15/02/2016 đến 19/02/2016)


BAN GIÁM ĐỐC

BUỔI

NỘI DUNG

Phòng tham mưu

Thứ hai, ngày 15/02/2016

Giám đốc

La Công Tâm

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Lý Thanh Tú

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Võ Bình Thư

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Trần Thị Ngọc Diễm

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Thứ ba, ngày 16/02/2016

Giám đốc

La Công Tâm

Cả ngày

Kiểm tra cơ sở vật chất tại Châu Đốc

Ban QLDA

Phó Giám đốc

Lý Thanh Tú

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Võ Bình Thư

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Trần Thị Ngọc Diễm

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Thứ tư, ngày 17/02/2016

Giám đốc

La Công Tâm

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Lý Thanh Tú

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Võ Bình Thư

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Trần Thị Ngọc Diễm

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Thứ năm, ngày 18/02/2016

Giám đốc

La Công Tâm

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Lý Thanh Tú

Cả ngày

Dự lễ thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Atlantis tại TP. Châu Đốc

GDCN-TX

Phó Giám đốc

Võ Bình Thư

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Trần Thị Ngọc Diễm

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu, ngày 19/02/2016

Giám đốc

La Công Tâm

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Lý Thanh Tú

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Võ Bình Thư

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc

Trần Thị Ngọc Diễm

Cả ngày

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại trường THPT Bình Thạnh Đông.

GDTrH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
: DesktopModules -> CMSP -> DinhKem
DinhKem -> Mã đề: 001 Họ tên: Lớp 12A
DinhKem -> DẠY Âm nhạc sau 4 NĂm nhìn lạI  (Phan Thành Hảo gv âm nhạc trường th a bình Phú, Châu Phú, An Giang)
DinhKem -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 83/2002/tt-btc ngàY 25 tháng 9 NĂM 2002 quy đỊnh chế ĐỘ thu, NỘp và quản lý SỬ DỤng phí, LỆ phí VỀ tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
DinhKem -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
DinhKem -> Năm học đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
DinhKem -> NHÀ thơ ANH thơ Tiểu sử
DinhKem -> Buổi họp mặt có sự tham dự của đại diện lãnh đạo của ubnd tỉnh và cơ quan ban ngành: ông Hồ Việt Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ubnd tỉnh; Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
DinhKem -> Quy trình nhập hồ SƠ nhân sự MỚi vào phần mềm quản lý nhân sự (pmis)
DinhKem -> Môn: Tiếng Anh 10 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Họ và tên: lớp 10A …
DinhKem -> A. Thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương