LƯỢc sử thời gian (a brief History of Time) Tác Giả: Steven Hawkingtải về 1.3 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
LƯỢC SỬ THỜI GIAN


(A Brief History of Time)
Tác Giả: Steven Hawking

Dịch Giả:-Cao Chi và Phạm Văn Thiều
 Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật - Hanoi 2000

---o0o---Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 26-07-2009

Người thực hiện :

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

Giới thiệu cuốn sách "Lược sử thời gian"

Lời giới thiệu của nhà xuất bản Bantam Books

Lời cảm ơn của Stephen Hawking

Phần 1


Chương 01: Bức tranh của chúng ta về vũ trụ

Chương 02: Không gian và thời gian

Chương 03: Vũ trụ giãn nở

Chương 04: Nguyên lý bất định

Chương 05: Các hạt cơ bản và các lực trong tự nhiên

Chương 06: Lỗ đen

Chương 07: Lỗ đen không quá đen

Chương 08: Nguồn gốc và số phận của vũ trụ

Chương 09: Mũi tên của thời gian

Chương 10: Lý thuyết thống nhất của vật lý học

Chương 11: Kết luận

Phần 2


Vũ Trụ Tuần Hoàn

Đấu Tranh Sinh Tồn

Cha Đỡ Đầu Của Kỷ Nguyên Nguyên Tử

---o0o---

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương