LƯỢc sử thời gian (a brief History of Time) Tác Giả:-Steven Hawkingtải về 0.93 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
LƯỢC SỬ THỜI GIAN
(A Brief History of Time)


Tác Giả:-Steven Hawking

Dịch Giả:-TT.Thích Viên Lý
Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới, USA

---o0o---Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 26-7-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website https://www.niemphat.vn
Mục Lục

Lời Giới Thiệu

Cảm Tạ


CHƯƠNG 1 - BỨC TRANH VŨ TRỤ CỦA CHÚNG TA

CHƯƠNG 2 - KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN

CHƯƠNG 3 - VŨ TRỤ BÀNH TRƯỚNG

CHƯƠNG 4 - NGUYÊN TẮC BẤT ĐỊNH

CHƯƠNG 5 - NHỮNG HẠT CƠ BẢN VÀ CÁC LỰC THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG 6 - HỐ ĐEN

CHƯƠNG 7 - HỐ ĐEN KHÔNG ĐEN LẮM

CHƯƠNG 8 - NGUỒN GỐC VÀ VẬN MỆNH CỦA VŨ TRỤ

CHƯƠNG 9 - MŨI TÊN THỜI GIAN

CHƯƠNG 10 - THỐNG NHẤT VẬT LÝ HỌC

CHƯƠNG 10 - KẾT LUẬN

---o0o---: downloads -> sach -> quoc-te
quoc-te -> LƯỢc sử thời gian (a brief History of Time) Tác Giả:-Steven Hawking
quoc-te -> ĐƯỜng mây qua xứ tuyếT
quoc-te -> Tâm Lý Và Triết Học Phật Giáo Áp Dụng Trong Đời Sống Hằng Ngày Nguyên tác: "Abhidhamma in daily life"
quoc-te -> Những Chuyện Luân Hồi Hiện Đại tt. Thích Tâm Quang Dịch o0o Nguồn
quoc-te -> ÐẠi thừa và SỰ liên hệ VỚi tiểu thừa nguyên tác: Nalinaksha Dutt ht. Minh Châu Dịch, Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh 1999
quoc-te -> Chuyển sang ebook
quoc-te -> SẮc tưỚng và thật tưỚng vấn Đề Nhị Đế Trong Tứ Đại Thuyết Phái của Phật Giáo Prof. Guy Newland, Ph. D
quoc-te -> Con đƯỜng đẾn tĩnh lặng -tuệ Giác Hằng Ngày
quoc-te -> Ba phưƠng diện chính của con đƯỜng giác ngộ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương