Đi Vào Cửa Pháp Thanh Liên Việt dịch o0o Nguồntải về 0.98 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Đi Vào Cửa PhápThanh Liên Việt dịch

---o0o---Nguồn

http://hoavouu.com

Chuyển sang ebook 13-05-2015

Người thực hiện :

Đoàn Vũ Lan Vi - dvlanvi@gmail.com

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org

Mục Lục
MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI NGƯỜI

BỐN PHÁP CỦA GAMPOPA VỚI BÌNH GIẢNG CỦA DORJE CHANG KALU RINPOCHE

NHỮNG GIÁO LÝ VỀ LÒNG BI MẪN VÀ THẦN CHÚ OM MANI PADME HUNG

THIỀN ĐỊNH VỀ SỰ VÔ THƯỜNG

KHÔNG TIN TƯỞNG Ở SỰ VÔ THƯỜNG LÀ DẤU HIỆU CỦA NGHIỆP TIÊU CỰC NẶNG NỀ

BÀI CA THỐNG THIẾT VỀ SỰ VÔ THƯỜNG

NHỮNG CHUẨN BỊ THIẾT YẾU

BỔN TÔN - SUỐI NGUỒN CỦA NHỮNG THÀNH TỰU

BA MƯƠI LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT

HƯỚNG DẪN VÀO THIỀN ĐỊNH SHAMATHA (THIỀN ĐỊNH TĨNH LẶNG)

THÁI ĐỘ BỒ TÁT: LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÂNG HIẾN CUỘC ĐỜI BẠN CHO NGƯỜI KHÁC

NHỮNG LỢI LẠC CỦA LÒNG KÍNH NGƯỠNG ĐÚNG ĐẮN ĐỐI VỚI MỘT ĐẠO SƯ

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ CÕI TỊNH ĐỘ CỰC LẠC

MILAREPA KHAI THỊ VỀ TÂM VÀ CÁCH THỰC HÀNH

NĂM MƯƠI HAI TRƯỜNG HỢP NHÂN QUẢ

BÀI GIẢNG NHÂN LỄ GIÁNG SINH

LỜI KHUYÊN CÁC ĐỆ TỬ CỦA TÔI

NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT

HÀNH TRÌNH ĐI TỚI NÚI MÀU ĐỒNG ĐỎ

---o0o---


ĐI VÀO CỬA PHÁP
Jetsun Milarepa


Đức Milarepa
Dù khổ đau trong Đại dương Sinh tử

Được thuyết giảng, và việc rời bỏ nó được thôi thúc

Nhưng chẳng mấy ai thực sự bị thuyết phục

Và quyết tâm từ bỏ Sinh tử.


Dù biết rằng cuộc đời đó chỉ dẫn đến cái chết,

Không mấy ai cảm thấy bất an hay nghĩ rằng nó sẽ chấm dứt.

Dù đời họ có những viễn cảnh tốt lành,

Chẳng mấy ai có thể giữ gìn giới hạnh trong một ngày.


Dù Hỉ Lạc của Giải thoát được giảng dạy,

Và khổ đau của Sinh tử được nhấn mạnh

Chẳng mấy ai có thể thực sự đi vào cửa Pháp.
Dù những Giáo huấn Cốt tủy Sâu xa

Của Dòng Nhĩ truyền được ban tặng không giới hạn

Chẳng mấy ai dứt khoát thực hành chúng.
Dù giáo lý Đại Ấn được truyền dạy

Và biểu thị trực chỉ được sử dụng,

Chẳng mấy ai thấu hiểu Cốt tủy của Tâm.
Người ta có thể luôn luôn khao khát

Cuộc đời ẩn sĩ và ước nguyện của Đạo sư

Nhưng chẳng mấy ai có thể đưa chúng vào thực hành.
Con đường thiện xảo, viên mãn của Naropa

Có thể được biểu lộ, không hề che dấu

Nhưng những người có thể thực sự theo đuổi nó

Thì vô cùng ít ỏi, hỡi con yêu quý.


Hãy đi theo bước chân ta

Nếu con muốn làm điều gì xứng đáng Trong cuộc đời này.

Nguyên tác “Entering The Dharma Gate” của Milarepa

http://viewonbuddhism.org/resources/texts.html


---o0o---
NHỮNG LỜI DẠY HỮU ÍCH CHO TÂM
Đức Dudjom Rinpoche
Đạo sư Vinh quang tốt lành không gì sánh. Đấng Pháp Vương!

Trước gót sen của ngài con cúi gập luân xa hỷ lạc

Và dâng những phẩm vật cúng dường tuyệt hảo

Trước khi tụng những lời này để mang lại lợi ích cho tâm.


Không thể giải thoát cá nhân nếu không từ bỏ việc làm hại người khác;

Không thể giác ngộ Bồ đề tâm nếu không có lòng bi mẫn đối với chúng sinh;

Không thể là một hành giả Mật thừa nếu không có thị kiến thanh tịnh;

Không thể chứng ngộ nếu không tiệt trừ những mê lầm.


Rơi vào biên kiến thì không phải là Kiến;

Tập trung vào một đối tượng không phải là Thiền;

Hành động đạo đức giả không phải là Hành;

Trái quả không chín mùi nếu ta có những tham luyến và hy vọng.


Quy y thuộc về những người trì giữ lòng tin,

Tâm giác ngộ phát khởi nơi những người có lòng bi mẫn,

Chứng ngộ thuộc về những người có trí tuệ,

Ân phước thuộc về những người có lòng sùng mộ.


Người biết xấu hổ hiểu rõ những gì phải từ bỏ;

Người có tâm từ bỏ sẽ duy trì giới luật đạo đức;

Người duy trì giới luật đạo đức trì giữ samaya và hành vi đúng đắn;

Người trì giữ samaya và hành vi đúng đắn thành tựu chứng ngộ.


Một tâm an bình và được điều phục là dấu hiệu của việc lắng nghe giáo lý.

Giảm thiểu cảm xúc là dấu hiệu của thiền định chân thực.

Tâm thức mềm dẻo, khoáng đạt đối với tất cả chúng sinh là dấu hiệu của một hành giả đích thực.

Tâm thức tĩnh lặng là dấu hiệu của chứng ngộ chân thực.


Tâm là nguồn mạch của Pháp.

Nếu bạn điều phục tâm bạn, bạn là một hành giả.

Nếu bạn là một hành giả đích thực, tâm bạn được điều phục.

Khi tâm bạn được điều phục, đó là giải thoát.


H.H. Dudjom Rinpoche
Nguyên tác “A Selection of Prayers by Dudjom Rinpoche Beneficial Words For The Mind”
http://www.tersar.org/Prayers.html
Mike Dickman dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ

---o0o---

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương