Khoa ngôn ngữ VÀ VĂn hoá nga sổ tay sinh viêNtải về 3.73 Mb.
trang1/35
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích3.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮKHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ NGA 
 


SỔ TAY SINH VIÊN

(Lưu hành nội bộ)


  • THÔNG TIN CHUNG VỀ  TRƯỜNG VÀ KHOA

  • QUY CHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN

  • KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

  • QUY CHẾ CẦN BIẾT

  • NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH KHÁC
     

HÀ NỘI, THÁNG 11/2013LỜI NÓI ĐẦU

Các bạn sinh viên Khoa NN & VH Nga thân mến!

Các bạn đang đọc cuốn Sổ tay sinh viên Khoa NN&VH Nga dành cho năm học 2014-2015. Cuốn Sổ tay này được biên soạn với mục đích mang đến cho các bạn những thông tin thiết thực nhất liên quan đến mọi mặt hoạt động của Khoa và Trường. So với cuốn sổ tay được biên soạn năm học trước, cuốn sổ tay này được cập nhật nhiều thông tin mới, quan trọng mà sinh viên mỗi khóa cần biết. Hi vọng cuốn sổ tay này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn!

BAN BIÊN TẬPMỤC LỤC


PHẦN 1 7

GIỚI THIỆU CHUNG 7

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 12

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NGA 15

PHẦN 2 18

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014 18

THÔNG BÁO 19

Kế hoạch, thời gian thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy 19

THÔNG BÁO 21

Kế hoạch thi tốt nghiệp và tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đại học chính quy 21

THÔNG BÁO 23

Kế hoạch, thời gian thi xác định năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho sinh viên 23

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KHOA NN&VH NGA 24

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QH.2012, QH.2013, QH.2014 32

37


QUY CHẾ THỰC TẬP NGHIỆP VỤ CÁC NGÀNH NGÔN NGỮ VÀ NGÀNH TIẾNG ANH – KINH TẾ 37

PHẦN 3 46

MỘT SỐ QUY ĐỊNH, THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN 46

46


47

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO 47

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 57

A. QUY CHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN 57

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN 57

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN 58

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ  LUẬT  60

B. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN ĐI HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI 61

Tổng 63

D. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2013-2014 64Quy định hình thức và nội dung khóa luận tốt nghiệp 67

TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 70

E. QUI TRÌNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 71

TIÊU CHÍ 75

THANG 75

ĐIỂM 75


ĐIỂM 75

CHẤM 75


1. Tính cấp thiết của đề tài: Đề tài nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tế của quá trình dạy-học và nghiên cứu 75

0.5. 75


........... 75

2. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, phạm vi nghiên cứu phù hợp 75

1 75

............... 753. Sự phù hợp giữa tên đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và nội dung công trình 75

1 75


........... 75

4. Tính hợp lí và độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu và các kết quả của đề tài 75

1 75

............... 755. Nội dung của đề tài 75

a. Giá trị khoa học: Đề tài có ý nghĩa khoa học và tính thời sự, đang được các nhà khoa học của Ngành quan tâm 75

b. Tổng quan: Tổng hợp và phân tích có đánh giá, phê phán tài liệu tham khảo có liên quan và phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 75

c. Ý nghĩa thực tiễn: Những kết luận và đề xuất của đề tài có khả năng áp dụng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu 75

d. Đóng góp mới: Kết quả của đề tài thể hiện rõ tính sáng tạo và có đóng góp mới của tác giả 75

1 75


1 75

1.5 75


1.5 75

............... 75

............... 75

............... 75

............... 75

6. Trinh bày công trình 75

a. Bố cục công trình khoa học, hợp lí 75

b. Trình bày theo đúng yêu cầu về hình thức; có đầy đủ các phần, phông chữ, cỡ chữ ... theo hướng dẫn 75

c. Ngôn ngữ phù hợp với văn phong khoa học, không có lỗi về ngôn ngữ (ngữ pháp, chính tả, ...), diễn đạt mạch lạc 75

0.5 75


0.5 75

0.5 75


............... 75

............... 75

............... 75

Tổng số điểm 75

10 75

Giáo viên chấm bài 75(Kí và ghi rõ họ tên) 75

F. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ở TRƯỜNG ĐHNN – ĐHQGHN (trích Hướng dẫn số 280/HD-ĐHNN, ngày 29/3/2013) 76PHẦN 4 77

CÁC THÔNG TIN 77

HỮU ÍCH KHÁC 77

LỊCH TRỰC BAN CHỦ NHIỆM VÀ VĂN PHÒNG KHOA 79

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA MỘT SỐ PHÒNG BAN, BỘ PHẬN TRONG KHOA & TRƯỜNG 81

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013-2014 82

LỊCH LÀM VIỆC CỦA PHÒNG CT&CT HSSV 84

DANH SÁCH ĐOÀN - HỘI KHOA NN&VH NGA (NĂM HỌC 2013 – 2014) 86

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN HỘI NĂM HỌC 2013- 2014 89

GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI SINH VIÊN QUAN TÂM 91

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & NCKH 92

PHẦN 5 108

PHỤ LỤC 108

ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ 110

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC ĐẠI HỌC LB NGA NĂM 2013 114

THÔNG TIN ĐÀO TẠO BẰNG KÉP 116

Phụ lục 1 119

KẾT QUẢ CUỘC THI “DỊCH GIẢ XUẤT SẮC NHẤT” 122

CUỘC THI “DỊCH GIẢ XUẤT SẮC NHẤT NĂM HỌC 2013-2014” 124

DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ KHOA NN&VH NGA 134

(từ tháng 06.2014) 134

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NN&VH NGA NĂM HỌC 2013 - 2014 136

DANH SÁCH SINH VIÊN QH.2011 (K45) 136

DANH SÁCH SINH VIÊN QH.2012 (K46) 139

DANH SÁCH SINH VIÊN QH.2013 (K47) 142

[79SV] 142  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương