ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO


Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạotải về 1.31 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo

Bảng 5: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

TT

Tên hội thảo, hội nghị khoa học

Thời gian tổ chức

Cơ quan phối hợp tổ chức

Nội dung chủ yếu

1

Tài nguyên và môi trường Việt Nam - hiện trạng và giải pháp quản lý, phát triển

9/2011

Bộ TN và MT

Quản lý tài nguyên

2

Thành quả và định hướng khuyên nông đến năm 2030

4/2013

Trung tâm khuyên nông Quốc gia

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp

Bảng 6: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục:

TT

Tên đề tài, chương trình

Cơ quan chủ trì

quan tham gia

Thời gian hợp tác

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)

Nội dung chính của hợp tác đối với Chuyên ngành

1

Dự án giáo dục đại học Việt Nam - Hà Lan về định hướng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội

Bộ giáo dục đào tạo

- Cơ quan quản lý nhà nước

- Cơ quan kinh doanh

- Cơ quan đào tạo và N/C khoa học


2005 -2009

- Điều tra công giới

- Phát triển chương trình

- Đào tạo phương pháp giảng dậy cho giáo viên


2

Canh tác trên đất dốc

Đức

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

1999- 2012
3

Pha II. Dự án giáo dục đại học Việt Nam - Hà Lan về định hướng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội

Bộ giáo dục đào tạo

- Cơ quan quản lý nhà nước

- Cơ quan kinh doanh

- Cơ quan đào tạo và N/C khoa học


2012 -2015

- Đánh giá hiệu quả dự án pha I

-Nhân rộng kết quả thực hiện dự ánBảng 7: Giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài, kèm theo bảng:

TT

Họ, tên giảng viên, cán bộ khoa học

Cơ sở đào tạo đến hợp tác, nước

Thời gian

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)

Công việc thực hiện chính
-

-

-

-

Bảng 8: Giảng viên/Cán bộ khoa học của cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ, kèm theo bảng sau:

TT

Họ, tên

Cơ sở đào tạo nước ngoài

Thời gian

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)

Công việc thực hiện chính
-

-

-

-
  1. Danh mục tên luận văn thạc sĩ đã bảo vệ của chuyên ngành, học viên thực hiện và người hướng dẫn
TT

Tên luận văn thạc sĩ

Học viên thực hiện

Năm bảo vệ

Chuyên ngành

Họ tên cán bộ hướng dẫn

Ghi chú

1

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại Thành Phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Văn Hưởng

2008

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Hữu Hồng
2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La

Nguyễn Đức Thuận

2008

Trồng trọt

1. PGS.TS. Luân Thị Đẹp

2. TS. Nguyễn Hữu Phúc


3

Nghiên cứu thành phần nguyên liệu búp của một số giống chè mới tại Phú Thọ

Đỗ Thị Việt Hà

2008

Trồng trọt

1.TS. Nguyễn Tuấn Anh

2.PGS.TS. Lê Tất Khương


4

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa đồng tiền Hà Lan tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Vân

2008

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân
5

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón láSilica đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng lạc trên đất phù sa cũ bạc màu tỉnh Vĩnh Phúc.

Đỗ Hải Triều

2008

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
6

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống ngô nếp lai tại vĩnh Phúc.

Phạm Quang Triều

2008

Trồng trọt

1. PGS.TS. Luân Thị Đẹp
7

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ xuân và thu đông năm 2007 tại thái Nguyên.

Vũ Đức Hạnh

2008

Trồng trọt

1. TS. Dương Văn Sơn

2. TS. Phan Thị Vân


8

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất, phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Thị Anh Hạnh

2008

Trồng trọt

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
9

Nghiên cứu tình hình phát triển sản xuất và bón phân cho chè đắng tại tỉnh cao Bằng.

Lữ Văn Đạt

2008

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
10

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sâu bệnh hại và sử dụng chất điều hoà sinh trưởng đối với hồng không hạt Bảo lâm- tại Lạng Sơn.

Hoàng Văn Đảy

2008

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân
11

Xác định lượng giống và tổ hợp phân bón thích hợp trong thâm canh lúa hương thơm số 1 tại huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên- vụ xuân năm 2007.

Phạm Văn Kiên

2008

Trồng trọt

1. PGS.TS. Hoàng Văn Phụ
12

Đánh giá tình hình sản xuất hoa và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân để nâng cao năng suất, chất lượng hoa hồng tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Việt Xuân

2008

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
13

Ngiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hồng Việt Cường tại huyên Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Vũ Thị vân Anh

2008

Trồng Trọt

1. PGS.TS. Ngô Xuân Bình
14

Điều tra tình hình sản xuất khoai tây và khảo nghiệm một số giống khoai tây trong điều kiện sản xuất vụ đông 2005, 2006 tại huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai Thảo

2008

Trồng trọt

1. PGs.TS. Trần Ngọc Ngoạn
15

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số dòng lúa thuần và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất dòng lúa CL02 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Vũ Khắc Minh

2008

Trồng trọt

1. PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn
16

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống lúa thuần và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất của dòng lúa CL02 tại Sơn Dương, Tuyên Quang

Bùi Thị Nhung

2008

Trồng trọt

1. TS. Đinh Ngọc Lan

2. PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn


17

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa LiLy tại Ba Bể, Bắc Kạn

Nguyễn Văn Tấp

2008

Trồng trọt

1. TS. Đỗ Tuấn Khiêm

2. PGS.TS. Đào Thanh Vân


18

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng và biện pháp kỹ thuật khống chế lộc đông đối với giống vải Hùng Long tại Đồng Hỷ-TN-VN

Kongsinh Ratsamy

2009

Trồng trọt

1.TS. Nguyễn Thế Huấn

2. PGS.TS. Ngô Xuân Bình


19

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại Ba Bể- Bắc Kạn

Phan Thị Dung

2009

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân
20

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily socbonne và hoa layơn đỏ đô vụ đông xuân năm 2008- 2009 tại thành phố Lạng Sơn

Chu Thuý Chinh

2009

Trồng trọt

1. PGS.TS. Luân Thị Đẹp
21

Nghiên cứu sử dụng hợp lý phân hữu cơ kết hợp phân khoáng đối với cây lúa trên đất bạc màu Bắc Giang

Trần Thị Thu Trang

2009

Trồng trọt

1.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
22

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa Đồng Tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Thái Nguyên

Nguyễn Văn Hồng

2009

Trồng trọt

1. PGS.TS. Ngô Xuân Bình
23

Nghiên cứu ảnh hưởng của MgSO4 đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của hai giống chè Shan chất tiền và LDP1 tại Phú Thọ

Hà Thị Thanh Đoàn

2009

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

2. TS. Đỗ Văn Ngọc


24

Nghiên cứu khả năng ghép cải tạo giống vải Thanh Hà bằng một số giống vải chín sớm tại huyện Lục Ngạn- tỉnh Bắc Giang

Lý Văn Thịnh

2009

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng
25

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất, phẩm chất của một số dòng, giống lúa nhập nội từ Nhật Bản tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Lưu Thị Cúc

2009

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thế Hùng

2. TS. Đặng Quý Nhân


26

Nghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tú tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Tú Huy

2009

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân
27

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Phương Hạnh

2009

Trồng trọt

1. TS. Phan Thị Vân
28

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2008-2009

Phạm Hải Thoại

2009

Trồng trọt

1.PGS.TS. Luân Thị Đẹp

2. ThS. Trần Văn Điền


29

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống khoai tây nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, năng suất khoai tây tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Hoàng Tiến Hùng

2009

Trồng trọt

1.PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn
30

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng cao tại Tuyên Quang năm 2008

Nguyễn Đại Thành

2009

Trồng trọt

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
31

Xác định hướng chị hạn và nhu cầu sử dụng nước cho một số giống lúa mới nhập nội tại Thái Nguyên

Đặng Thị Thu Hiền

2009

Trồng trọt

1. TS. Đặng Quý Nhân

2. PGS.TS. Đặng Văn Minh


32

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa

Đào Xuân Thanh

2009

Trồng trọt

1. PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

2. PGS.TS. Ngô Xuân Bình


33

Nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen cây họ đậu đến chè kiến thiết cơ bản tại Phú Hộ

Vũ Thống Nhất

2009

Trồng trọt

1. PGs.TS. Đặng Văn Minh

2. TS. Nguyễn Thị Ngọc Bình


34

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật phát triển một số giống lúa lai tại Tuyên Quang

Mai Thị Thanh Thuỷ

2010

Trồng trọt

1. TS. Hoàng Hải

2. PGS.TS. Nguyễn Thế Đặng


35

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng của các thời điểm thu hoạch đến năng suất, chất lượng của các dòng, giống sắn tại trường Đại học Nông Lâm TháI Nguyên

Phạm Thị Linh

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Viết Hưng

2. PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn


36

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa đồng tiền Salan trong chậu tại Thái Nguyên

Đào Thị Thu Hương

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thúy Hà

2. TS. Nguyễn Văn Phú


37

Nghiên cứu đặc điểm Nông sinh học của một số giống xoài và áp dụng biện pháp kỹ thuật tăng tỷ lệ đậu quả cho giống xoài Vân Du

Trần Minh Hoà

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Lê Tất Khương
38

Nghiên cứu tuyển chọn và áp dụng một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất chuối tiêu xuất khẩu tại Phú Hộ- Phú Thọ

Triệu Tiến Dũng

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân
39

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng vải thiều Thanh Hà tại huyện Lục Ngạn- tỉnh Bắc Giang

Lã Văn Đoàn

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thế Huấn
40

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Thu Thuỷ

2010

Trồng trọt

1. TS. Phan Thị Vân
41

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống Lạc mới tại tỉnh Bắc Giang

Lê Bá Thành

2010

Trồng trọt

1. TS. Dư Ngọc Thành

2. PGS.TS. Đặng Văn Minh


42

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thị Kim Giang

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh
43

Nghiên cứu biện pháp đốn tỉa cành, tỉa quả và tình hình sâu bệnh hại trên cây mận Tam Hoa Bắc Hà- Lào Cai

Trần Thị Hằng

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân
44

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa Anh Đào (Prunuss) tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Ninh Anh Vũ

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
45

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật cắt tỉa tạo hình cho giống lê Tai Nung 6 trồng tại Bắc Hà- Lào Cai

Nguyễn Chiến Tranh

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Lương Văn Hinh

2. PGS.TS. Ngô Xuân Bình


46

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

Chu Thị Dương

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Luân Thị Đẹp
47

Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai F1 mới chọn tạo tại Lào Cai

Đỗ Thị Bắc

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng
48

Nghiên cứu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hiệu quả an toàn trên rau cải Xanh ngọt tại thành phố Lào Cai- T.Lào Cai

Vi Văn Phát

2010


Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thúy Hà

2. Ts. Nguyễn Đức Thạnh


49

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

Phạm Đình Thụy

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Ngô Xuân Bình
50

Nghiên cứu đặc điểm nông – sinh học và khả năng tạo cây tứ bội của một số dòng giống cam quýt tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hòe

2010

Trồng trọt

1. PGs.TS. Ngô Xuân Bình
51

Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI (System of rice intensification) cho vùng đất không chủ động nước tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thu Hà

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Hoàng Văn Phụ
52

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện Mường Khương- tỉnh Lào Cai

Vương Tiến Sỹ

2010

Trồng trọt

1. Ts. Phan Thị Vân
53

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển của chè giai đoạn kiến thiết cơ bản và độ phì đất tại Phú Hộ- tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thị Cẩm Mỹ

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thị Ngọc Bình

2. PGS,TS. Nguyễn Thế Đặng


54

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất khoai môn sau nuôI cấy invitro tại địa bàn tỉnh Bắc Kan

Lê Thị Thu

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thế Hùng
55

Đánh giá thực trạng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lúa đặc sản séng cù tại Lào Cai

Cao Thị Hòa Bình

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Đặng
56

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bón phân đến sinh trưởng và năng suất cải Xoong tại Thái Nguyên

Nguyễn Trọng Phương

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
57

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc trên đất mộ vụ lúa tại huyện Hữu Lũng- tỉnh Lạng sơn

Dương Thị Luyến

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Viết Hưng
58

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng một số dòng, giống sắn tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Phạm Hồng Minh

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Viết Hưng

2. TS. Nguyễn Thế Huấn


59

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống ngô lai tại xã San Tràng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Hoàng Diệp Hà

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Dương Văn Sơn
60

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống đậu tương vụ Xuân và vụ Hè tại huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

Nguyễn Tuấn Anh

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Luân Thị Đẹp
61

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium Lowianum) tại Sa Pa- Lào Cai

Nguyễn Hữu Hạnh

2010

Trồng trọt

1. TS. Đặng Quý Nhân
62

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển của giống đào Maycrest nhập nội trồng tại huyện Sa Pa- Lào Cai

Lương Quang Thạch

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thế Huấn
63

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè đông tại huyện Trấn Yên- tỉnh Yên Bái

Phạm Duy Đông

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
64

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hồng không hạt Pác Bó tại huyện Hà Quảng – Cao Bằng

Nông Văn Ninh

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Đức Thạnh

2. TS. Nguyễn Thế Huấn


65

Nghiên cứu kha năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa thuộc loài phụ Japonica tại huyện Sa Pa- Lào Cai

Ma Quang Trung

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn
66

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học và sử dụng chế phẩm EM cho giống táo nhập nội tại Sa Pa

Nguyễn Đức Lâm

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Văn Phú
67

Nghiên cứu tính đa dạng sinh học và khả năng nhân giống hoa Đỗ Quyên tại vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sa Pa- Lào Cai

Nguyễn Xuân Khoa

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân
68

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cải tạo và chống xói mòn sạt lở đất của một số cây che phủ đất tại Lào Cai

Đỗ Bích Nga

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
69

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa cạn thu nhập ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Đặng Thị Thu Hằng

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Đức Thạnh
70

Nghiên cứu kỹ thuật trồng rau cải Xanh trái vụ bằng khay bầu tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai Hương

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguễn Thúy Hà
71

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống lan đuôi chồn bằng phương pháp nuôi cấy mô

Võ Hà Giang

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Ngô Xuân Bình
72

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và thu đông năm 2009 tại Thái Nguyên

Hà Thị Hồng Nhung

2010

Trồng trọt

1. TS. Phan Thị Vân
73

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng, phát triển của giống lúa đặc sản khẩu Nậm Xít tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai

Bùi Văn Vinh

2010

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Dức Thạnh

2. TS. Phan Thị Vân


74

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống bí đỏ trồng tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Mạnh Thắng

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
75

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của một số dòng cam quýt tại Thái Nguyên

Bùi Thanh Phương

2010

Trồng trọt

1. Đặng Quý Nhân

2. PGS.TS. Ngô Xuân Bình


76

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ xuân và vụ thu đông 2009 tỉnh Thái Nguyên

Phạm Thu Hiền

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Luân Thị Đẹp

2. TS. Phan Thị Vân


77

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh sông giang kết hợp với phân chuồng đến năng suất và chất lượng của lúa nếp trên đất phù sa cổ ở huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Trần Thị Thảo

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
78

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống bưởi phục hoà Cao Bằng

Nông Trung Hiếu

2010

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

2. PGS.TS. Đào Thanh Vân


79

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ sinh học NTT đến năng suất và chất lượng chè của một số giống chè mới tại Thái Nguyên

Ma Thị Thuý Phương

2010

Trồng trọt

1. TS. Đỗ Thị Ngọc Oanh
80

Tuyển chọn cây ưu tú và nghiên cứu ghép cải tạo giồng hồng nhân hậu tại Lục Ngạn – Bắc Giang

Tăng Văn Huy

2010

Trồng trọt

1. TS. Đỗ Quốc Việt

2. PGS.TS. Đào Thanh Vân


81

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số dũng lúa cạn nhập nội tại Phú Thọ

Hoàng Mai Thảo

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

2. TS. Nguyễn Văn Toàn


82

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngụ lai mới tại huyện Lâm Thao-tỉnh Phú Thọ

Lý Quang Đại

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng
83

Đánh giá khả năng chịu hạn và xây dựng quy trình tưới nước bổ sung cho một số giống, dòng lúa cạn có triển vọng tại Thái Nguyờn.

Vũ Thị Thanh Hoà

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng
84

Ảnh hưởng của mật độ cấy và số dảnh cấy/khóm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Lưu Thị Phương Dung

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Hoàng Văn Phụ
85

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng của hoa cúc Đài Loan tại phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên.

Nguyễn Ngọc Tân

2011

Trồng trọt

1.TS. Nguyễn Thúy Hà
86

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học va biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của giống bưởi Diễn trồng tại Huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Thị Phượng

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thế Huấn
87

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cải tạo đất và chống xói mòn, sạt lở của một số loài thực vật trên đất sau khai khoáng tại Đồng Hỷ Thái Nguyên

Đào Văn Núi

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đặng Văn Minh
88

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ xuân và đông 2010 tại Thái Nguyên

Trần Mạnh Hùng

2011

Trồng trọt

1. TS. Phan Thị Vân
89

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại Thái Nguyên

Nguyễn Hoàng Nguyên

2011

Trồng trọt

1. TS. Phan Thị Vân
90

Đánh giá nguồn than bùn và nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón chế biến từ than bùn đến sinh trưởng, năng suất lúa tại Lào Cai

Đỗ Hồng Quân

2011

Trồng trọt

1. TS. Hoàng Hải

2. PGS.TS. Đặng Văn Minh


91

Nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật thuộc họ xoan (Meliaceae) trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải vụ Đông Xuân 2010 tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lan Hương

2011

Trồng trọt

1. GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

2. ThS. Bùi Lan Anh


92

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất, chất lượng chè và tính chất đất ở tỉnh Thái Nguyên

Phạm Văn Quân

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
93

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè Kim Tuyên tại Phú Thọ

Lê Thị Trang

2011

Trồng trọt

1. TS. Đỗ Thị Ngọc Oanh

2, TS. Đinh Thị Ngọ


94

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng Bưởi thể nhiễm bội, thể tam bội có triển vọng tại Thái Nguyên

Hoàng Kim Khánh

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Ngô Xuân Bình
95

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai lang chất lượng cao tại một số vùng sinh thái khác nhau tại Bắc Giang

Nguyễn Mạnh Hùng

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Luân Thị Đẹp
96

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh sản xuất tại chỗ tới sinh trưởng, năng suất lúa tại Bát Sát-Lào Cai

Nguyễn Văn Tâm

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

2. PGS.TS. Đặng Văn Minh


97

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh chế biến từ phế phụ phân nông nghiệp đến sinh trưởng , chất lượng của giống chè LDP2 tuổi 5 tại xã Khai Xuân Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thị Kiều Ngọc

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thị Ngọc Bình
98

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống Nhãn PHM -99-1-1 Trồng tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Đỗ Thị Phượng

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Đức Thạnh

2. TS. Nguyễn Thế Huấn


99

Nghiên cứu một số tổ hợp gốc ghép thích hợp ở cây cam quýt tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Xuyến

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Ngô Xuân Bình

2. TS. Nguyễn Mai Thơm


100

Nghiên cứu một số biện pháp thâm canh giống lúa JO2 và ĐS1 tại Phú Lương -Thái Nguyên

Nguyễn Minh Khôi

2011

Trồng trọt

1. TS. Đặng Quý Nhân
101

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số giống cam quýt và thử nghiệm trồng cam trên đất chu kỳ 2 đã trồng cam tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

Hà Duy Trường

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân
102

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của Lan Hồ Điệp tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Đinh Thị Giang

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Ngô Xuân Bình
103

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Tá

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Lê Tất Khương

2. TS. Nguyễn Thế Hùng


104

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa lyly trong chậu tại Thái Nguyên

Dương Thị Thu Trang

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân
105

Nghiên cứu ảnh hưởng biến động của một số yếu tố dinh dưỡng đất đến sinh trưởng và năng suất lúa tại tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Tuấn Anh
106

Nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật thuộc họ hành tỏi (Alliaceae) trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải vụ Đông Xuân 2010 tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Cái Thị Lan Hương

2011

Trồng trọt

1. GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

2. ThS. Bùi Lan Anh


107

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa chất lượng cao và hiệu quả sử dụng chế phẩm Neb -26 kết hợp với đạm trên giống lúa có triển vọng tại huyện hiệp hoà, tỉnh Bắc Giang

La Văn Tuấn

2011

Trồng trọt

1. TS. Đặng Quý Nhân
108

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất chất lượng vải tại huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Thị Nhung

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân

2. TS. Lê Sỹ Lợi


109

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống bưởi đặc sản tại Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Thị Thuỷ

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Ngô Xuân Bình
110

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất cà chua vụ Đông Xuân tại Thái Nguyên

Lại Việt Cường

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thị Mão
111

Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI (System of Rice Intensification) trên đất không chủ động nước tại tỉnh Bắc Kạn

Phạm Thị Thu

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Hoàng Văn Phụ
112

Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương thích hợp cho huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thị Kim Thơm

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thúy Hà
113

Nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ tia gama (Co60) trên chè và đặc điểm nông sinh học của một số dòng chè đột biến mới được tuyển chọn

Phan Chí Nghĩa

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Văn Toàn
114

So sánh một số giống ngô lai mới trong điều kiện vụ đông 2010 và xuân 2011 tại huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

Trần Thành Vinh

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Dương Văn Sơn
115

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống chè giai đoạn kiến thiết cơ bản

Cù Văn Đông

2011

Trồng trọt

1. TS. Đinh Thị Ngọ
116

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ hữu cơ tới sinh trưởng và năng suất chè giai đoạn kiến thiết cơ bản tại xã Phú Hộ tỉnh Phú Thọ

Lê Ngọc Thanh

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Văn Thiệp
117

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng Chanh tại Tam Đảo – Vĩnh Phúc

Nguyễn Tú Oanh

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân
118

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần và biện pháp kỹ thuật cho dòng giống có triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lê Hồng Thiết

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Đức Thạnh
119

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa lai SYN6 trong điều kiện vụ mùa tại huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Văn Tùng

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thị Lân
120

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa lai ba dòng mới tại Phú Thọ

Đỗ Thị Nguyên Ngọc

2011

Trồng trọt

1 GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
121

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống sắn mới tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai năm 2010

Nguyễn Đức Năng

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Viết Hưng
122

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa có triển vọng thuộc loài phụ Japonica tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Phạm Thu Hà

2011

Trồng trọt

1. GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn
123

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy và các mức phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa J01 vụ mùa 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện Bắc Quang

Mai Thị Giang

2011

Trồng trọt

1. GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn
124

Nghiên cứu trồng mới trong cải tạo các nương chè già, cằn cỗi tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Chu Huy Tưởng

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Lê Tất Khương
125

Nghiên cứu một số biện pháp tưới nước phù hợp cho một số giống lúa mới loài phụ Japonica tại tỉnh Bắc Kạn

Phạm Ngọc Sơn

2011

Trồng trọt

1. TS. Đặng Quý Nhân
126

Nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật thuộc họ Cà trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải vụ Đông Xuân chính vụ năm 2010

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

2011

Trồng trọt

1. TS. Hoàng Thị Bích Thảo

2. ThS. Bùi Lan Anh


127

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ Japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Lưu Văn Kiên

2011

Trồng trọt

1. GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn
128

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng chịu hạn của một số giống ngô lai tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Đinh Công Phương

2011

Trồng trọt

1. TS. Phan Thị Vân
129

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác đối với những giống lúa cạn có triển vọng tại Thái Nguyên

Dương Việt Hà

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng
130

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số dòng, giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên

Hà Thị Hòa

2011

Trồng trọt

1. TS. Trần Văn Điền
131

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống đậu tương nhập nội tại Hà Giang

Lê Thị Hằng

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Lê Thị Hằng
132

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại Hà Giang

Nguyễn Minh Hà

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Luân Thị Đẹp
133

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lạc vụ Đông trên đất lúa ở tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Thế Toản

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đinh Ngọc Lan

2. GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn


134

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2010-2011

Lê Anh Tuấn

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thị Lân

2. PGS.TS. Luân Thị Đẹp


135

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển một số dòng giống khoai lang chất lượng tại huyện Chợ Mới- tỉnh Bắc Kạn

Hoàng Ngọc Minh

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Luân Thị Đẹp

2. PGS.TS. Mai Thạch Hoành


136

Nghiên cứu các yếu tố giảm năng suất và xây dựng mô hình dự đoán năng suất lúa

Phạm Văn Hoài

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Tuấn Anh
137

Nghiên cứu sử dụng một số cây trồng xen trong nương đồi cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản ở T.Sơn La

Phùng Quốc Tuấn Anh

2011

Trồng trọt

1. PGS.TS. Lê Quốc Doanh
138

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón thúc đến năng suất, chất lượng của giống sắn KM98-7 tại trung tâm thực hành thực nghiệm trường ĐH Nông Lâm TN

Nguyễn Văn Thuần

2011

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Viết Hưng
139

Nghiên cứu khả năng áp dụng một số biện pháp kỹ thuật trong hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI (SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION) cho vùng đất không chủ động nước tại Cao Bằng

Đoàn Văn Hướng

2012

Trồng trọt

1. PGS.TS. Hoàng Văn Phụ
140

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất, chất lượng một số dòng, giống sắn có triển vọng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Bùi Quốc Trung

2012

Trồng trọt

1. GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn
141

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất giống lạc L14 trồng trên đất ruộng 1 vụ lúa tại huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Trần Ngọc Thanh

2012

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Viết Hưng
142

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với chuối tây nuôi cấy mô tại Bắc Kạn

Ma Thị Diễm

2012

Trồng trọt

1. PGS.TS. Đào Thanh Vân
143

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai nhập nội tại Thái Nguyên

Nguyễn Trường Thức

2012

Trồng trọt

1. TS. Trần Trung Kiên

2. PGS.TS. Luân Thị Đẹp


144

Nghiên cứu đặc điểm sinh sản hữu tính ở một số dòng, giống cây thuộc họ cam quýt

Trần Thị Diệu Linh

2012

Trồng trọt

1. PGS.TS. Ngô Xuân Bình
145

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp canh tác đến năng suất và chất lượng giống chè Bát tiên tại Thái Nguyên

Vương Thị Hạnh

2012

Trồng trọt

1.TS. Nguyễn Thế Huấn
146

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, năng suất chất lượng và khảo sát các tổ hợp lai của một số giống chè tại Phú Thọ phục vụ cho chế biến chè xanh, chè Ô Long chất lượng cao

Nguyễn Thị Bích Liên

2012

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

2. TS. Nguyễn Văn Toàn


147

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón ở thời kỳ 7- 9 lá đến sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hiếu

2012

Trồng trọt

1.TS. Nguyễn Thị Lân
148

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống cao su nhập nội từ Trung Quốc tại vùng trung du và miền núi phía Bắc

Nguyễn Xuân Trường

2012

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Văn Toàn

2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng


149

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng chè PH 10 dùng cho chế biến chè Ô long

Cao Xuân Chiến

2012

Trồng trọt

1. TS. Đỗ Thị Ngọc Oanh
150

Nghiên cứu một số đặc điểm nông học của tập đoàn giống chè tại phú hộ phục vụ công tác chọn tạo giống bằng phương pháp lai hữu tính

Hà Phương

2012

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Văn Toàn

2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng


151

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại dung dịch và giá thể đến sự sinh trưởng, năng suất rau cải xanh, xà lách trong kỹ thuật thủy canh

Lưu Thị Ánh Tuyết

2012

Trồng trọt

TS. Nguyễn Thúy Hà
152

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hồng không hạt gia thanh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

Hoàng Thị Thu Hà

2012

Trồng trọt

1.TS. Nguyễn Thế Huấn
153

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất săn tại xã Kim Nư huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Văn Ngọc

`2012

Trồng trọt

1. TS. Trần Đăng Xuân

2. PGS.TS. Dương Văn Sơn


154

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất dong riềng bền vững tại xã Kim Lư – huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Đức Hưng

2012

Trồng trọt

1. TS. Trần Đăng Xuân

2. PGS.TS. Dương Văn Sơn


155

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật đọ cấy và các mức phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa J01 vụ xuân và vụ mùa 2011 tại tỉnh Yên Bái

Đào Trọng Tuấn

2012

Trồng trọt

1. GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn
156

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng cao tại Tuyên Quang

Trần Thị Nhung

2012

Trồng trọt

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

2. TS. Trần Trung Kiên


157

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tính chất đất và phan bón đến năng suát, chất lượng giống chè kim tuyên tại Thái Nguyên

Dương Thị Thanh Huyền

2012

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Viết Hưng

2. TS. Nguyễn Thế Huấn


158

Nghiên cứu chọn lọc một số giống sắn mới có tiềm năng cho năng suất cao, chất lượng tốt tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

Hà Thái Nguyên

2012

Trồng trọt

1. TS. Lê Sỹ Lợi
159

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học và kỹ thuật nhân giống cây Lê tại tinh Cao Bằng

Nguyễn Thị Phương Oanh

2012

Trồng trọt

1. TS. Hoàng Thị Bích Thảo

2. TS. Đặng Quý Nhân


160

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa loài phụ JAPONICA tại huyện mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Lưu Xuân Huy

2012


Trồng trọt

1. TS. Đặng Quý Nhân
161

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của các dòng, giống mận tại Bắc Hà, Lào Cai

Mạc Thị Kim Tuyến

2012

Trồng trọt

1. PGS.TS. Ngô Xuân Bình
162

Nghiên cứu đặc tính sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa Lai mới chọn tạo và nhập nội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Vũ Đăng Cang

2012

Trồng trọt

1. TS. Trần Văn Điền
163

Điều tra đánh giá thành phần và diễn biến mật độ của một số sâu hại chính và thiên địch trên mô hình canh tác lúa 3 giảm 3 tăng tại thành phố Thái Nguyên

Trần Ngọc Thủy

2012

Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Đức Thạnh
164

Nghiên cứu đặc tính sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới chọn tạo tại tỉnh Tuyên Quang

Ngô Thế Tuyến Dũng

2012

Trồng trọt

1. TS. Trần Văn Điền
165

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phất triển và năng suất của một số giống lúa thơm tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Văn Vượng

2012

Trồng trọt

1.TS. Nguyễn Đức Thạnh
167

Nghiên cứu liều lượng đạm bón để xây dựng công thức bón phân hợp lý thông qua chỉ số diệp lục cho ngô vụ xuân tại Thái Nguyên

Phạm Quốc Toán

2012


Trồng trọt

1. TS. Nguyễn Thị Lân


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
files -> Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊA


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương