Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊAtải về 49.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích49.07 Kb.
#28410
Chương trình hội thảo
THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG KIẾN THỨC BẢN ĐỊA

Thời gian: 25-26/6/2013

Địa điểm: Phòng họp Viện KHSS

Thành phần: cán bộ ADC và một số cán bộ thực địa sẽ tham gia nghiên cứu IK và mô hình thích ứng với BĐKH

Nội dung: gồm 03 phần cơ bản:


  1. Chia sẻ về Thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng (CBA) từ các quan điểm của Care và từ phía ADC. Thống nhất một quan điểm chung của CASI về CBA

  2. Chia sẻ về các khái niệm và cách xác định kiến thức Bản địa áp dụng và sử dụng trong các mô hình thích ứng với BĐKH. Xây dựng được quy trình xác định IK trong thích ứng với BĐKH

  3. Thảo luận về quá trình rà soát các mô hình CBA hiện tại và đề cương nghiên cứu của ADC với nội dung: Kiến thức bản địa trong thích ứng với Biến đổi khí hậu.


Dự kiến chương trình:


Thời gian

Nội dung hoạt động

Phương pháp/Mong đợi dự kiến

Chịu trách nhiệm chính

Phối hợp

Ngày 1

9:00 -9:15

Giới thiệu mục đích mục tiêu hội thảo

Các bên rõ nội dung và mục tiêu của hội thảo

Sơn/Hòa

9:15- 9:30

Thế nào là thích ứng Biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (CBA)Trình bày ppt

Care và ADC cùng có chung cái nhìn và đánh giá chung về thích ứng trong BDKHHạnh


Sơn

9:30-9:45

Cách tiếp cận trong thích ứng
CBA và sinh kế của EM

Trình bày ppt

Trao đổi và thảo luận của cả hai phía Care và ADC để cùng thống nhất cách tiếp cận sẽ thực hànhHạnh

Sơn

9:45-10:00

Nghỉ giải lao


10:00-10:15

Thảo luận các nội dung đã trao đổi

Thảo luận toàn thể

Nga
10:15- 10:30

Giới thiệu khung thích ứng dựa vào cộng đồng

Trình bày ppt


Hạnh

Sơn

10:30-11:00

Các bước triển khai CBA trong dự án?

PPT và tài liệu
Sơn- ADC

Hạnh

11:00- 11:30

Thảo luận các nội dung của khung thích ứng dựa vào cộng đồng và thống nhất các bước triển khai CBA trong dự án ADC


Thảo luận toàn thể
Nga


11:30- 13:30

Nghỉ trưa


13:30- 14:00

Giới thiệu các mô hình thích ứng với BDKHTrình bày ppt

Sơn/Hòa

Hạnh

14:00- 15:00

Thảo luận xây dựng các chỉ số chỉ báo cho một mô hình thích ứng với BDKH

Thảo luận nhóm và thảo luận toàn thể

Nga

Sơn/Hòa

15:00- 15:15

nghỉ giải lao


15:15- 16:45

Khái niệm Kiến thức bản địa /kiến thức địa phương và đặc điểm nhận diện IK

Trình bày ppt và tài liệu tham khảo

Sơn- ADC

Nhuệ

16:45- 17:00

Vai trò của IK trong thích ứng với BĐKHppt và tài liệu tham khảo

Nhuệ

Sơn
Ngày 2

8h30- 9:00

Khởi động và ôn lại ngày 1

ADC + CARE


9:00-9:15

Vận dụng Kiến thức bản địa trong sinh kế thích ứng với BDKH

Trình bày ppt và tài liệu tham khảo

Sơn- ADC
9:15-10:15

Xây dựng hướng dẫn quy trình xác định IK trong mô hình thích ứng

Thảo luận nhóm

Nga
10:15-10:30

Nghỉ giải lao


10:30-11:00

Chia sẻ tiến trình rà soát IK trong các mô hình của ADC11:00- 11:150

Đề cương nghiên cứu của ADC:

Mục tiêu

Đối tượng

Phạm vi nghiên cứu

Các nội dung cơ bản

Định hướng xác định cụ thể.

Phương pháp triển khai

Bộ câu hỏi dự kiến thu thập thông tinĐề cương định hướng nghiên cứu

Sơn- ADC
11:15-12:15

Thảo luận và thống nhất đề cương nghiên cứu
Sơn - ADC
12:15- 13:30

Ăn trưa


13:30- 14: 30

Thảo luận thống nhất các chỉ số chỉ báo xác định IK và mô hình thích ứng với BDKH

Thảo luận nhóm

Nga
14:30- 15:30

Hoàn thiện bộ công cụ phỏng vấn dự kiến

Thảo luận nhóm

Sơn15:30-16:00Tổng kết hội thảo

Giải lao


Hệ thống và tổng kết kết quả hai ngày hội thảo

Đại diện ADCĐoàn CARE rời Thái Nguyên


Каталог: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh

tải về 49.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương