Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015tải về 0.68 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.68 Mb.
#11230
  1   2   3   4
DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN KHOA LÂM NGHIỆP

Cập nhật đến tháng 3/2015STT

Tên tài liệu

Nhà xuất bản, năm

Tác giả

I

BỘ MÔN LÂM SINH1

Trồng rừng sản xuất vùng miền núi phía Bắc từ nghiên cứu đến phát triển

Nxb Nông nghiệp, 2006

TS. Võ Đại Hải, GS. TS Nguyễn Xuân Quát, TS. Trần Văn Con, Th.S Đặng Thịnh Kiều

2

Nhân giống vô tính và trồng rừng dòng vô tính

Nxb Nông nghiệp, 2001

Nguyễn Hoàng Nghĩa

3

Đất rừng Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 1996

Viện khoa học Lâm nghiệp

4

Cây Chò đãi

Nxb Nông nghiệp, 1999

Nguyễn Bá Thụ - Vũ Văn Cần

5

Nghiên cứu sử dụng giống lai tự nhiên giữa Keo tai tượng và Keo lá tràm ở Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 1999

GS. Lê Đình Khả

6

Giới thiệu một số loài cây Lâm nghiệp trồng ở vùng núi Đá vôi

Nxb Nông nghiệp, 2002

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn – Cục phát triển Lâm nghiệp

7

Chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu ở Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 2003

Lê Đình Khả và các cộng tác viên

8

Kỹ thuật ghép cây ăn quả

Nxb Nông nghiệp, 2002

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn – Cục khuyến nông và khuyến lâm

9

Kỹ thuật vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình

Nxb Nông nghiệp, 2002

Cục khuyến nông và khuyến lâm

10

Hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong Lâm nghiệp

Nxb Nông nghiệp, 2002

Viện khoa học Lâm nghiệp

11

Sử dụng bền vững đất miền núi và vùng cao ở Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 2002

Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm

12

Phát triển các loài Keo Acacia ở Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 2003

Nguyễn Hoàng Nghĩa

13

Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi & bảo vệ môi trường (Quyển2)

Nxb Nông nghiệp, 2002

TS. Lê Thanh Hoà – GS. TSKH Đái Duy Ban

14

Nghiên cứu rừng tự nhiên

Nxb Nông nghiệp, 2001

Đỗ Đình Sâm - Nguyễn Hoàng Nghĩa

15

Kết quả nghiên cứu về trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiên

Nxb Nông nghiệp, 2001

Viện khoa học Lâm nghiệp

16

Đánh giá tiềm năng sản xuất đất Lâm nghiệp Việt Nam

Nxb thống kê, 2001

Đỗ Đình Sâm - Nguyễn Ngọc Bình

17

Sử dụng cây bản địa vào trồng rừng ở Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 2002

Viện khoa học Lâm nghiệp

18

Sinh thái rừng

Nxb Nông nghiệp, 2002

TS. Nguyễn Văn Thêm

19

Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh (Tập I)20

Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh (Tập II)

Nxb Nông nghiệp, 2001

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

21

Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh (Tập III)

Nxb Nông nghiệp, 2002

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

22

NTFPs Extension support Package
Non – timber Forest products sub – sector support project in Vietnam…

23

Chân dung các nhà giáo ưu tú Việt Nam

Nxb thanh niên

Cao Giang – Đoàn Thị Lam Luyến (chủ biên)

24

SFSP Teaching Methodology Handbook
Agriculture pubishing house

25

Trồng cây ăn quả ở Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 1999

Vũ Công Hậu

25

Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh (tập 3)

Nxb Nông nghiệp, 2002

Jiang Qing Hai, GS. Trần Văn Mão (biên dịch)

26

Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh (tập 2)

Nxb Nông nghiệp, 2002

Jiang Qing Hai, GS. Trần Văn Mão (biên dịch)

27

Hỏi đáp về các chế phẩm điều hoà sinh trưởng tăng năng suất cây trồng

Nxb Nông nghiệp, 2003

Lê Văn Tri

28

Cây phủ đất ở Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 2002

Nguyễn Tử Siêm – Thái Phiên

29

Kỹ thuật trồng cây nguyên liệu giấy

Nxb lao động – xã hội, 2002

Viện tư vấn phát triển KTXH Nông thôn & Miền núi - Viện khoa học Lâm nghiệp

30

Công nghệ nuôi trồng nấm (tập 1)

Nxb Nông nghiệp, 2002

GS. TS. Nguyễn Lân Dũng

31

Cẩm nang sử dụng phân bón

Trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật hoá chất, 1998

Hiệp hội phân bón quốc tế

32

Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng

Nxb Nông nghiệp, 2002

Cục khuyến nông và khuyến lâm

33

Nhân giống cây ăn quả

Nxb Nông nghiệp, 2001

Hoàng Ngọc Thuận

34

Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Nxb Nông nghiệp, 2000

Bộ giáo dục và đào tạo

35

Nấm ăn, cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng

Nxb Nông nghiệp, 2001

PGS. PTS. Nguyễn Hữu Đống, KS. Đinh Xuân Linh, KS.nguyễn Thị Sơn, TS. Zani Federico

36

Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ

Nxb Nông nghiệp, 2003

Mai Thạch Hoành (chủ biên) - Nguyễn Công Vinh

37

Kỹ thuật trồng dứa

Nxb Nông nghiệp, 2002

GS. TS. Trần Thế Tục, TS. Vũ Mạnh Hải

38

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây vải

Nxb Nông nghiệp, 2002

Viện bảo vệ thực vật

39

Trồng cây nông nghiệp, dược liệu và đặc sản dưới tán rừng

Nxb Nông nghiệp, 2000

Cục khuyến nông và khuyến lâm

40

Kỹ thuật vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình

Nxb Nông nghiệp, 2000

Cục khuyến nông - khuyến lâm

41

Bảo quản - chế biến và những giải pháp phát triển ổn định cây vải, nhãn

Nxb Nông nghiệp, 2001

TS. Nguyễn Mạnh Dũng

42

Kỹ thuật trồng 1 số cây ăn quả & cây đặc sản ở vùng núi cao

Nxb Nông nghiệp, 2002

Bộ NN&PTNT….

43

Cây Hồng - kỹ thuật trồng và chăm sóc

Nxb Nông nghiệp, 2002

PGS.TS. Phạm Văn Côn

44

Các biện pháp điều khiển sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả cây ăn trái

Nxb Nông nghiệp, 2003

PGS.TS. Phạm Văn Côn

45

Giáo trình luật hình sự Việt Nam phần riêng (dành cho hệ trung cấp)

Nxb Công an nhân dân, 2001

Trường đại học Luật Hà Nội

46

Kỹ thuật trồng 1 số giống lạc và đậu tương mới trên đất cạn miền núi

Nxb Nông nghiệp, 2002

TS. Nguyễn Văn Viết – TS. Tạ Kim Bính – Th.S. Nguyễn Thị Yến

47

Cây nhãn kỹ thuật trồng và chăm sóc

Nxb Nông nghiệp, 2002

GS. TSKH. Trần Thế Tục

48

Cây nhãn kỹ thuật trồng và chăm sóc

Nxb Nông nghiệp, 1999

GS.TS. Trần Thế Tục

49

Gây trồng và phát triển mây song

Nxb Nông nghiệp, 1996

Vũ Văn Dũng – Lê Huy Cường

50

Kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh cho một số cây ăn quả vùng núi phía Bắc

Nxb Nông nghiệp, 2002

Viện bảo vệ thực vật

51

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây nông lâm nghiệp cho đồng bào miền núi

Nxb Nông nghiệp, 2004

TS. Phạm Đức Tuấn - KS. Nguyễn Hữu Lộc

52

Kỹ thuật trồng 1 số cây ăn quả và đặc sản ở vùng núi thấp

Nxb Nông nghiệp, 2002

Bộ NN&PTNT

53

Trao đổi với nông dân cách làm ăn

Nxb Nông nghiệp, 2002

Nguyễn Lân Hùng

54

Kỹ thuật trồng mộc nhĩ

Nxb Nông nghiệp, 2002

Nguyễn Lân Hùng

55

Nghệ thuật chậu cảnh Bonsai

- Non bộ


Nxb Nông nghiệp, 2002

GS.TS. Ngô Quang Đê

56

Giới thiệu giống mía năng suất, chất lượng cao

Nxb Nông nghiệp, 2002

Bộ NN&PTNT

57

Giáo dục phòng chống ma tuý và chất gây nghiện trong trường sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học

Hà Nội, 2006

Bộ giáo dục đào tạo

58

Xoá đói giảm nghèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt – cá - lúa

Nxb Nông nghiệp, 2002

Nguyễn Thiện, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Công Quốc

59

Kỹ thuật nuôi trồng một số cây con dưới tán rừng

Nxb Nông nghiệp, 2003

Bộ NN&PTNT - Cục Lâm nghiệp

60

Kỷ yếu hội thảo cây Dó Bầu và Trầm Hương - thực trạng và định hướng phát triển

Nxb Nông nghiệp, 2007

Bộ NN&PTNT - Vụ kkhoa học công nghệ

61

Cây thuốc chữa bệnh người Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 2002

BS. Phạm Trần Cận

62

Một số chính sách quốc gia về việc làm và xoá đói giảm nghèo

Nxb lao động, 2002
63

Trồng Macadamia ở Australia

Nxb Nông nghiệp, 2003

Viện khoa học Lâm nghiệp

64

Kết quả nghiên cứu khoa học

1995 - 1999Nxb Nông nghiệp, 1999

Trường đại học Lâm nghiệp

65

Kỷ yếu diễn đàn Lâm nghiệp quốc gia

Nxb Nông nghiệp, 1999

Tổ chức nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc - Bộ NN&PTNT – Báo nhân dân

66

Cỏ dại và biện pháp phòng trừ

Nxb Thanh niên, 2001

KS. Hà Thị Hiến

67

Nghiên cứu trồng rừng công nghiệp lấy gỗ 2 loài Keo trắng và Lõi thọ

1999

Bộ NN&PTNT

68

Hướng dẫn xây dựng chương trình tập huấn nông lâm kết hợp cấp cơ sở

Dự án, 2004
69

Thực hành Trồng rừng

2003

Đại học NLTN

70

Sức thanh xuân của Lâm nghiệp xã hội

Dự ánLâm nghiệp xã hội

Số 3, 6/2001

Chương trình hỗ trợ LNXH
Lâm nghiệp xã hội

Số 4, 12/2001

Chương trình hỗ trợ LNXH
Lâm nghiệp xã hội

Số 5, 9/2002

Chương trình hỗ trợ LNXH
Lâm nghiệp xã hội

Số 6, 2/2003

Chương trình hỗ trợ LNXH
Lâm nghiệp xã hội

Nxb Nông nghiệp, 2000

Chương trình hỗ trợ LNXH
Sổ tay hướng dẫn phát triển công nghệ có sự tham gia

Nxb Nông nghiệp, 2003

Chương trình hỗ trợ LNXH
Lâm nghiệp xã hội

Nxb Nông nghiệp, 1999

Chương trình hỗ trợ LNXH
Đề cương thực tập môn học: Cây rừng và Lâm học

2002

ĐHNLTN
Những điều nông dân miền núi cần biết (tập 1)

Nxb Nông nghiệp, 2002

Cục khuyến nông và khuyến lâm
Những điều nông dân miền núi cần biết (tập 2)

Nxb Nông nghiệp, 2002

Cục khuyến nông và khuyến lâm
Chuyên san Lâm sản ngoài gỗ

2005

Đại học Lâm nghiệp

II

BỘ MÔN QUẢN LÝ BẢO VỆ1

Bảo tồn nguồn gen cây rừng

Nxb Nông nghiệp, 1997

PTS. Nguyễn Hoàng Nghĩa

2

Bảo tồn đa dạng sinh học

Nxb Nông nghiệp, 1999

Nguyễn Hoàng Nghĩa

3

Nâng cao nhận thức về luật bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản dưới luật ở Việ Nam

Nxb Nông nghiệp, 2007

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - Cục Lâm nghiệp

4

Khí tượng thuỷ văn rừng

Nxb Nông nghiệp, 1996

Vương Văn Quỳnh - Trần Tuyết Hằng

5

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam

Nxb Nông nghiệp, 2001

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

6

Côn trùng hại gỗ và biện pháp phòng trừ

Nxb Nông nghiệp, 1999

PTS. Lê Văn Nông

7

Văn bản pháp quy phòng cháy chữa cháy rừng

Nxb Nông nghiệp, 2000

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - Cục kiểm lâm

8

Phòng cháy chữa cháy rừng

Nxb Nông nghiệp, 2000

Cục kiểm lâm

9

Sinh vật ngoại lai xâm hại

IUCN Việt Nam, 2003

IUCN

10

Tuyển tập Tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam (Tập II Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật) (Quyển 1)

Nxb Nông nghiệp, 2001

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

11

Tuyển tập Tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam (Tập II Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật) (Quyển 1)

Nxb Nông nghiệp, 2001

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

STT

Tên tài liệu

Nhà xuất bản

Tác giả

12

Điều tra đa dạng sinh học
Dự án lâm nghiệp xã hội và bảo tồn thiên nhiên

13

Hỏi đáp về Luật đất đai

Nxb Nông nghiệp, 2002

Luật gia Nguyễn Thị Mai, Đặng Trường Sơn

14

Giáo trình Luật môi trường

Nxb Công an nhân dân, 2001

Trường Đại học Luật Hà Nội

15

Chủ rừng và lợi ích của chủ rừng trong kinh doanh rừng trồng

Nxb Nông nghiệp, 1998

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - Tổ chức nông nghiệp và lương thực của Liên hiệp quốc – Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

Каталог: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
files -> Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊA

tải về 0.68 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương