ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạOtải về 1.31 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Nội dung 3: Chỉ ghi số công trình công bố (bài báo khoa học) có cán bộ khoa học hoặc học viên cao học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, kèm theo bảng danh mục sau:


TT

Tên bài báo

Các tác giả

Tên tạp chí, nước

Số phát hành (2008-2012)

Website (nếu có)

1

Xác định lượng đạm bón thúc đòng cho lúa vụ xuân tại Thái Nguyên dựa trên cơ sở đánh giá tình trạng dinh dưỡng đạm của lúa thông quan thang màu sắc lá

Nguyễn Thị Lân & Cs

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 2 tập 1

2008
2

Sử dụng máy đo chỉ số diệp lục để xác định lượng đạm bón cho lúa vụ xuân vào thời kỳ làm đòng tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân & Cs

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6

2008
3

Nghiên cứu xác định liều lượng và hiệu quả sử dụng đạm của giống lúa Việt lai 20 cấy vụ Xuân trên đất dốc tụ pha cát tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng & Cs

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 3 tập 2

2008
4

Xác định đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của giống lúa Khang dân 18 cấy vụ Xuân tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân & Cs

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10.

2008
5

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa chịu rét trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

Lê Sỹ Lợi & Cs

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên số14

2010
6

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo chỉ số diệp lục đối với một số giống lúa chịu rét trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân & Cs

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 11

2010
7

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống đậu tương tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Lân & Cs

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 3

2012
8

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và năng suất một số loại rau trồng bằng phương pháp thủy canh tại Thái Nguyên

Lê Sỹ Lợi & Cs

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 3

2012
9

Kết quả nghiên cứu kỹ thuật trồng xen lạc với sắn và biện pháp canh tác sắn bền vững trên đất dốc ở vùng Trung du - miền núi phía Bắc

Nguyễn Viết H­ưng, Nguyễn Hữu Thọ

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

2008
10

Xác định mối tương quan của một số tính trạnh với năng suất của một số dòng, giống sắn có triển vọng được chọn từ hạt lai nhập nội

Nguyễn Viết Hưng & Cs

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

2010
11

Integration of Northern Upland Program with FarmerParticipatory Research for Sustainable Cassava Production in North Vietnam.

L.Q Doanh. & Cs

Integrated Cassava- Based Cropping Systems in Asia: Working with Farmers to Enhance Adoption of more Sustainbale Production Practices

Proceeding of the workshop on the Nippon Foundation Cassava Project in Thailand, Vietnam and China, Held in Thai Nguyen, Vietnam, Oct 27-31,20032008
12

NgNghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất, chất lượng của các dòng, giống sắn tại Thái Nguyên năm 2008 - 2010.
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

2010
13

The impact of the inppon foundation Cassava in Viet Nam – five years on


Tran Ngoc Ngoan, Nguyen Viet Hung

A new Future for Cassava in Asia: Its Use as Food, Feed en Fuel to benefit the Poor. The Nippon Foundation, Tokyo, Japan,

2008
14

The FPR Cassava Project and its Impact in Thai Nguyen, Tuyen Quang and Phu Tho Provinces of North Vietnam


Nguyen The Dang & Cs

Integrated Cassava- Based Cropping Systems in Asia: Working with Farmers to Enhance Adoption of more Sustainbale Production Practices

Proceeding of the workshop on the Nippon Foundation Cassava Project in Thailand, Vietnam and China, Held in Thai Nguyen, Vietnam, Oct 27-31,20032008
15

Result of research, selection and development of cassava cultivar KM98-7 .


Tran Ngoc Ngoan & Cs

In: MARD. Proc. Vietnam Agricultural Research Workshop held in VAAS - Hanoi, Sep 13, 2008

2008
16

Kết quả nghiên cứu phát triển sắn bền vững có sự tham gia của nông dân tại Hàm Yên Tuyên Quang (2005 -2006)

Nguyễn Viết Hư­ng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2008
17

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai

Nguyễn Viết Hưng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2012
18

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất, chất lượng của các dòng, giống sắn tại Thái Nguyên năm 2008 - 2010

Nguyễn Viết Hưng & Cs

Tạp chí Nông nghiệp & PTNT tháng 11 – 2010.


2010
19

Kết quả trình diễn mô hình canh tác tổng hợp và xây dựng quy trình canh tác sắn ở Trung du miền núi phía Bắc

Nguyễn Viết Hư­ng, Nguyễn Minh Tuấn

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên

2008
20

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến năng suất và chất lượng giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai

Nguyễn Viết Hưng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2012
21

Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến năng suất và chất lượng giống chè Kim Tuyên tại Thái Nguyên

Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Viết Hưng & Cs

Tạp trí NN&PTNT số ISSN 0866-7020 tháng 3/2012

2012
22

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất giống lạc L23 vụ xuân 2010 trên đất một vụ tại Hữu Lũng - Lạng Sơn

Nguyễn Viết Hưng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2011
23

Nghiên cứu xác định tổ hợp phân bón NPK thích hợp cho giống cà chua TN129 trong vụ xuân hè năm 2006 và vụ đông xuân 2006; 2007 tại thành phố Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Viết Hưng & Cs

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

2011
24

So sánh một số dòng, giống sắn có tiềm năng cho năng suất và chất lượng cao tại Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên


Nguyễn Thị Thành , Nguyễn Viết Hưng & Cs

Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thuỷ toàn Quốc lần thứ 4

2009
25

Kết quả so sánh một số giống lạc có triển vọng trong vụ Xuân 2009 trên đất 01 vụ tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Viết Hưng & CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2010
26

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của một số giống gấc năm 2009 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên


Nguyễn Viết Hưng & Cs

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2010
27

Nghiên cứu xác định tổ hợp phân khoáng thích hợp cho giống cà chua mới VL 2004 vụ Đông xuân 2008 – 2009 trên đất một vụ tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn


Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Viết Hưng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2010
28

Nghiên cứu ảnh hưởng của hình thức nhân giống đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hệ số nhân giống của cây khoai môn tại Bắc Kạn

Nguyễn Viết Hưng & CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2011
29

Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống lạc L23 vụ xuân 2010 trên diện tích đất một vụ tại huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Thế Hùng & Cs

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2011
30

Nghiên cứu phương pháp bón đạm cho chè giai đoạn kinh doanh dựa trên chỉ số diệp lục

Vũ Thị Thanh Thủy , Nguyễn Viết Hưng & CS

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

2009
31

Kết quả áp dụng mô hình phân bón cho chè theo chỉ số diệp lục tại Thái nguyên

Nguyễn Thế Hùng, &CS

Tạp chí Khoa học Đất

2010
32

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm enzyme thủy phân dịch bột sắn để cung cấp cho giai đoạn đường hóa và lên men đồng thời SSF( simultaneous saccharification and Fermentation)

Nguyễn Viết Hưng, Lương Hùng Tiến & CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2009
33

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống Lúa nhập nội từ Nhật Bản tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2008

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Viết Hưng & CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2010
34

Mối quan hệ giữa yếu tố tự nhiên với kinh tế và văn hóa của các dân tộc

Nguyễn Viết Hưng; Chu Thị Hường

Tạp chí Dân tộc và Thời đại

2011
35

Vùng trung du và miền núi Phía Bắc Việt Nam và phát triển bền vững

Nguyễn Viết Hưng & CS

Tạp chí Dân tộc và Thời đại

2011
36

Biến đổi trong tập quán sản xuất của người Dao Lô Gang huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Hà Thị Thuy Thủy, Nguyễn Viết Hưng & CS

Tạp chí Dân tộc và Thời đại

2011
37

Sinh kế nông nghiệp của người H” mông ở vùng miền núi Phía Bắc Việt Nam

Nguyễn Viết Hưng & CS

Tạp chí Dân tộc và Thời đại

2011
38

Nghiên cứu xác định thời vụ trồng thích hợp cho giống cà chua TN129 tại Thái Nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Ths. Nguyễn Minh Tuấn &CS


Kỷ yếu KHCN tuổi trẻ các Trường Đại học Nông Lâm Ngư nghiệp toàn quốc

2009
39

Nghiên cứu hiệu quả của chế phẩm sinh học Bacillus thuringiensis (Bt) trừ rệp hại rau cải bắp vụ đông xuân sớm năm 2009 tại xã Thành Công huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

TS. Nguyễn Thúy Hà

TS. Nguyễn Thị MãoKỷ yếu hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, NXBNN Hà Nội

2010
40

Đánh giá hiệu quả chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ ở đậu tương [Glycine max (L.) Merr],

Ngô Xuân Bình & CS

Tạp chí hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, NXBNN Hà Nội

2012
41

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại cây trồng xen đến dịch hại và năng suất của giống cà chua triển vọng trong vụ Đông Xuân 2010-2011 tại Thái Nguyên

TS. Nguyễn Thị Mão

Ths. Lê Thị Kiều OanhTạp chí hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, NXBNN Hà Nội

2012
42

Đánh giá đặc điểm năng suất của tập đoàn giống lúa cạn thu thập tại một số tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Đức Thạnh

Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên

2010
43

Kết quả thu thập và đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh hại nguồn gen lúa cạn tại một số tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Đức Thạnh

Kỷ hiếu Hôi thảo bệnh hại thực vật Việt Nam, NXBNN Hà Nội

2011
44

“Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của lộc xuân liên quan đến khả năng cho năng suất trên cây hồng không hạt Bắc Kạn”,

Nguyễn Thế Huấn

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, (Số 3- tháng 3-2008), Tr32-35, Nxb Nông nghiệp Hà Nội

2008
45

“Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng đến năng suất chất lượng và thời gian chín của giống vải Hùng Long tại Thái Nguyên”,

Vũ Thị Thanh Thuỷ & CS

Tạp chí Khoa học đất, (Số 29-2008), Tr48-52, Nxb Nông nghiệp Hà Nội

2008
46

“Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ khoanh vỏ đến tỷ lệ C/N và khả năng ra hoa và cho năng suất của giống vải chín sớm Hùng Long tại Thái Nguyên”,

Vũ Thị Thanh Thuỷ & CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 2(46) tập 1/năm 2008), Tr.126-130.

2008
47

“Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất nhãn tại Thái Nguyên”,

Nguyễn Thế Huấn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 3.(47) tập 2 năm 2008.Tr.139-142

2008
48

“Nghiên cứu phương pháp và thời vụ ghép thích hợp nhằm cải tạo vườn vải hiệu quả kinh tế thấp tại Thái Nguyên”

Vũ Thị thanh Thủy & CS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 3.(47) tập 2 năm 2008.Tr.133-138

2008
49

“Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của các đợt lộc liên quan đến khả năng cho năng suất của giống vải chín sớm Hùng Long tại Thái Nguyên”,

Vũ Thị Thanh Thuỷ, &CS

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 7, tháng 7.-2009), Tr37-41 Nxb NN Hà Nội

2009
50

“Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp cắt tỉa cành đến năng suất vải Hùng Long tại Thái Nguyên”,

Nguyễn Thế Huấn & CS

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 01.-2009), Tr13-16 Nxb NN Hà Nội

2009
51

“Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn hạt phấn đến tỷ lệ đậu quả của giống vải Hùng Long tại Thái Nguyên”,

Vũ Thị Thanh Thuỷ & CS

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 8.-2009), Tr25-30 Nxb NN Hà Nội

2009
: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
files -> Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊA


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương