Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tntải về 23.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích23.7 Kb.
#20689
Mẫu số C41- HD

Đơn vị: Trường ĐH Nông Lâm TN (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC

Bộ phận:……………… ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:1055707
BẢNG KÊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng..... năm .....

Số:………………

Nợ:……………..

Có:……………..

Họ tên người đề nghị thanh toán:…………………………………...........................................

Nội dung công việc:...................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Địa điểm tổ chức thực hiện:.......………………………………Thời gian thực hiện:……………………từ ngày…………………đến ngày.....…....................

STT

Nội dung chi

Số tiền

Ghi chú

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

CộngKèm theo.................. chứng từ gốc

Số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng chữ) :....................................................................................................................................................................................................................................

Thái Nguyên , ngày ....tháng.....năm 20...

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Hiếu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Thị Dự

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

Каталог: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
files -> Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊA

tải về 23.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương