Giáo dục tích hợp các môn học thông qua hoạt động trồng rau của học sinh trường dtnt huyện Điện Biên Đôngtải về 165.36 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2023
Kích165.36 Kb.
#55678
  1   2   3   4   5   6   7   8
ĐỀ TÀI DÁP-CHUẨN 2016


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
T RƯỜNG PTDTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG


ĐỀ TÀI
Dạy học tích hợp cho học sinh trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông qua hoạt động trồng trọt
Họ tên tác giả: Nguyễn Văn Dáp
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông

Điện Biên Đông, tháng 4 năm 2016
MỤC LỤC

BẢNG DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 1
`Phần I 1
MỞ ĐẦU 2
1. Lí do chọn đề tài 2
2. Mục đích của đề tài 3
3. Nhiệm vụ của đề tài 3
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Điểm mới của đề tài 4
Phần II 4
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT 4
1. Cơ sở lí luận 4
1.1. Khái niệm tích hợp và dạy học tích hợp 4
1.1.1. Tích hợp 4
1.1.2. Dạy học tích hợp 6
1.1.3. Đặc trưng của dạy học tích hợp 8
1.2. Hoạt động trồng trọt 8
1.2.1. Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt 8
1.2.2. Một số kiến thức cơ bản về trồng trọt 9
2. Cơ sở thực tiễn 11
2.1. Thuận lợi 11
2.2. Khó khăn 12
II. TIẾN TRÌNH CỦA VIỆC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO HỌC SINH TRƯỜNG DTNT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT (TRỒNG RAU) 13
1. Xây dựng kế hoạch 13
1.1. Mục tiêu 13
1.2. Tổ chức thực hiện 15
2. Biện pháp thực hiện 15
3. Kết quả 18
Phần III 22
KẾT LUẬN 22
I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 23
II. NHỮNG ĐỀ XUẤT-KHUYẾN NGHỊ 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

BẢNG DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮTSTT


tải về 165.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương