GIÁ trị thang đIỂm alvarado trong chẩN ĐOÁn viêm ruột thừa cấp tại bệnh việN ĐẠi học y hà NỘItải về 7.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích7.88 Kb.
GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ALVARADO TRONG CHẨN ĐOÁN

VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Hoàng Bùi Hải*, Vũ Việt Hà*

TÓM TẮT

Viêm ruột thừa cấp là một cấp cứu ngoại khoa kinh điển, nhưng thời gian gần đây tỷ lệ bệnh nhân được mổ ở giai đoạn muộn ngày càng cao. Nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu giá trị của thang điểm Alvarado trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp ở khoa Cấp cứu. Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 170 bệnh nhân, dựa vào kết quả của chẩn đoán cuối cùng lúc ra viện, bệnh nhân được chia làm hai nhóm gồm: nhóm viêm ruột thừa cấp (90 bệnh nhân) và nhóm không viêm ruột thừa cấp (70 bệnh nhân). Kết quả nghiên cứu cho thấy độ nhạy của thang điểm ở điểm cắt 6 điểm là 81% (95%CI: 71-88), độ đặc hiệu là 64% (95%CI: 54-73), giá trị tiên đoán dương tính là 72% (95%CI: 62- 79); giá trị tiên đoán âm tính là 75% (95%CI: 64-84); OR là 7,6 (95%CI: 3,8- 15,2), diện tích dưới đường cong AUC là 0,79. Thang điểm Alvarado có giá trị cao trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.Từ khoá: Viêm ruột thừa cấp, thang điểm Alvarado

SUMMARY

THE VALUE OF ALVARADO SCORE IN DIAGNOSING ACUTE APPENDICTITIS AT HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

Acute appendicitis is a common surgical emergency, but the proportion late apendicitis have increased. This study aims to find out the value of the score of Alvarado in the diagnosis of acute appendicitis in the emergency department. This was a descriptive cross-sectional study on 170 patients, based on the outcome of the final diagnosis at discharge, patients were divided into two groups consisting of: acute appendicitis group (90 patients) and non acute appendicitis (70 patients). The study results showed that the sensitivity of the score Alvarado at 6 points was 81% (95%CI: 71-88), specificity was 64% (95% CI: 54-73), positive predictive value as 72% (95%CI: 62. 79); negative predictive value was 75% (95%CI: 64-84); OR was 7.6 (95% CI: 15.2 3,8-), area under the curve AUC is 0.79. Alvarado score high value in the diagnosis of acute appendicitis in the emergency department.Keywords: Acute appendicitis, Alvarado score


: pic -> general -> files -> Thang%207%20nam%202016
files -> Ảnh hưỞng của laser diode bưỚc sóng 980 nm lên sự HÌnh thành VI kẽ sau trám bíT Ống tủY
files -> KẾt quả phẫu thuật cầu nối chủ chậU ĐÙI ĐIỀu trị TẮc hẹP ĐỘng mạch chủ-chậu mạn tính phan Quốc Hùng*, Trần Quyết Tiến
files -> LIÊn quan giữa một số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng và nguyên nhân gây ngộ ĐỘc cấp có RỐi loạN Ý thứC
files -> Đào Hùng Hạnh*, Vũ Văn Nhân* TÓm tắT1
files -> ĐÁnh giá TÁc dụng hạ acid uric máu của cao khô thống phong khang trêN ĐỘng vật thực nghiệm vũ Bình Dương*, Nguyễn Hoàng Ngân
files -> Ochanomizu University senior high school [1] Senior High School at Otsuka, University of Tsukuba [2]
files -> ĐÁnh giá KẾt quả khâu nối gân gấp bàn tay ở VÙng V theo kỹ thuật adelaide nguyễn Bá Lưu*, Lê Nghi Thành Nhân
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương