Ảnh hưỞng của laser diode bưỚc sóng 980 nm lên sự HÌnh thành VI kẽ sau trám bíT Ống tủYtải về 7.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích7.17 Kb.
#27767

Y häc viÖt nam th¸ng 2 - sè 2 - 2016


ẢNH HƯỞNG CỦA LASER DIODE BƯỚC SÓNG 980 NM

LÊN SỰ HÌNH THÀNH VI KẼ SAU TRÁM BÍT ỐNG TỦY

(NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG TIỀN LÂM SÀNG)
Phạm Văn Khoa*
TÓM TẮT1

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của laser diode bước sóng 980 nm, dùng trước khi trám bít ống tủy, lên vi kẽ vùng chóp sau trám bít ống tủy trong mô phỏng tiền lâm sàng. 40 răng cửa giữa hàm trên đã nhổ ở người trưởng thành, được đặt trong mẫu hàm thạch cao trộn mùn cưa gỗ, sau khi sửa soạn tới dụng cụ dũa K số 60 ISO theo phương pháp bước lùi được chia thành 4 nhóm: 2 nhóm đầu, mỗi nhóm 15 răng, chiếu laser cho một nhóm trước khi trám bít bằng AH26 và gutta percha với kỹ thuật lèn ngang cho cả 2 nhóm. 2 nhóm còn lại, mỗi nhóm 5 răng, làm 2 nhóm chứng dương và âm. Thông số laser 3W, chế độ xung, mở trong 8 ms, tần số 100Hz, 5 chu kỳ cho một răng (được chọn từ giai đoạn nghiên cứu trước). Sau khi chuẩn bị mẫu, đánh giá vi kẽ vùng chóp bằng mức thâm nhập phẩm nhuộm xanh methytlene 2%. Mức thâm nhập phẩm nhuộm trung bình ở các mẫu có chiếu laser 2,98 mm (ĐLC:1,18), còn ở các mẫu không có chiếu laser 3,18 mm (ĐLC: 1,23). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức thâm nhập phẩm nhuộm vùng chóp giữa 2 nhóm thử nghiệm. Laser diode bước sóng 980 nm không làm giảm đáng kể vi kẽ vùng chóp.


SUMMARY

INFLUENCE OF 980-nm DIODE

LASER IRRADIATION ON APICAL MICROLEAKGE AFTER OBTURATION

(IN PRE-CLINICAL SIMULATION)

The aim of this study is to evaluate the influence of 980-nm-diode laser irradiation, applied before root canal filling, on apical microleakage after obturation in pre-clinical simulation. 40 incisal roots, which were implanted in model of plaster and sawdust, were prepared to 60 ISO K-file by step-back technique, were divided into four groups, 2 groups 15 each, and 2 groups 5 each for control groups. The protocol for laser irradiation was 3W, pulse mode 8 ms on, 100Hz, with five irradiations per tooth (parameters were chosen from the previous studied stage). After sample preparation, they were analyzed according to apical leakage with methylene blue 2%. Average leakage of group with laser was 2.98 mm (SD: 1.18), whereas that of group without laser was 3.18 mm (SD: 1.23). There was no significant difference between two experimental groups. The 980-nm-diode laser irradiation did not promote significant differences in apical leakage.1Каталог: pic -> general -> files -> Thang%202%20nam%202016 -> s%E1%BB%91%202
s%E1%BB%91%202 -> LIÊn quan giữa một số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng và nguyên nhân gây ngộ ĐỘc cấp có RỐi loạN Ý thứC
files -> Đào Hùng Hạnh*, Vũ Văn Nhân* TÓm tắT1
files -> ĐÁnh giá TÁc dụng hạ acid uric máu của cao khô thống phong khang trêN ĐỘng vật thực nghiệm vũ Bình Dương*, Nguyễn Hoàng Ngân
files -> Ochanomizu University senior high school [1] Senior High School at Otsuka, University of Tsukuba [2]
files -> ĐÁnh giá KẾt quả khâu nối gân gấp bàn tay ở VÙng V theo kỹ thuật adelaide nguyễn Bá Lưu*, Lê Nghi Thành Nhân
files -> ĐÁnh giá KẾt quả phẫu thuật cắt gan nội soi đIỀu trị u gan lành tính tại bệnh viện hữu nghị việT ĐỨc giai đOẠN 2010 2014

tải về 7.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương