ĐÁnh giá KẾt quả khâu nối gân gấp bàn tay ở VÙng V theo kỹ thuật adelaide nguyễn Bá Lưu*, Lê Nghi Thành Nhântải về 8.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích8.91 Kb.

Y häc viÖt nam th¸ng 3 - sè 1 - 2016ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHÂU NỐI GÂN GẤP BÀN TAY

Ở VÙNG V THEO KỸ THUẬT ADELAIDE
Nguyễn Bá Lưu*, Lê Nghi Thành Nhân*
TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Tổn thương gân gấp đến nay vẫn là thách thức khi xử trí để mang lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các đặc điểm lâm sàng của đứt gân gấp ngón tay tại vùng V và đánh giá kết quả phẫu thuật khâu nối gân gấp tại vùng này theo kỹ thuật Adelaide.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 31 bệnh nhân được chẩn đoán đứt gân gấp ở vùng V và được khâu nối gân bằng phương pháp Adelaide tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 09/2012 - 6/2015. Kết quả đánh giá chức năng bàn tay theo thang điểm của Hiệp hội Phẫu thuật Bàn tay Hoa Kỳ (ASSH) vào thời kỳ 3 tuần, 6 tuần và 3 tháng.

Kết quả: Gồm 31 bệnh nhân với 180 gân gấp bị tổn thương ở 115 ngón tay trên 31 bàn tay. Độ tuổi trung bình là 28,8 tuổi. Nguyên nhân chủ yếu là tai nạn sinh hoạt (93,5%). Tổn thương gân gấp ngón 2, 3, 4 và 5 tương đương nhau và có 96,8% bệnh nhân có thương tổn mạch máu thần kinh phối hợp. Kết quả sau 3 tháng được kết quả đánh giá chức năng bàn tay như sau: rất tốt là 59,6%, tốt là 37,4%, trung bình là 3%.

Kết luận: Khâu nối gân gấp vùng V bằng phương pháp Adelaide giúp bệnh nhân có tập luyện sớm và phục hồi chức năng nhanh chóng sau phẫu thuật ngay cả trong những trường hợp có thương tổn phối hợp thần kinh-mạch máu.
SUMMARY

ASSESSMENT OF RESULT OF THE

PRIMARY TENDON SUTURE AT ZONE V WITH ADELAIDE’S TECHNIQUE

Background: Flexor tendon injuries still remain a challenging condition to manage to ensure optimal outcome for the patient. So, the main aim of this study is the research of clinical features of flexion tendon ruptures at Zone V and evaluation of results of Adelaide’s tendon suture technique.

Patients and methodology: Including 31 patients having flexion tendon injuries at Zone V and they were repaired by Adelaide tendon suture technique at Hue University Hospital and Hue Central Hospital from september 2012 to june 2015. At third week, sixth week and third month postoperatively, hand function were evaluated by score of ASSH - American Society for Surgery of the Hand.

Results: 31 patients had 180 flexion tendons injuries at 115 fingers of 31 hands. The mean age was 28,8. The main cause was home activities accidents (93,5%). The frequency of second, third, forth and fifth damaged finger was similar and 96,8% of patients had nerve and/or vascular injuries. The results of hand function at the third month were: 59,6% in excellent, 37,4% in good and 3% in fair.

Conclusions: The primary repair of flexion tendon at Zone V with Adelaide technique permited the patients rehabilitate early and quickly recover after intervention even when there were combined injuries of nerve and arteries.: pic -> general -> files -> Thang%204%20nam%202016
Thang%204%20nam%202016 -> XÁC ĐỊnh oncogen e6, E7 hpv16 trên mô ung thư CỔ TỬ cung bằng kỹ thuật giải trình tự gen trực tiếp hoàng Thị Thanh Huyền*, Lê Hoàng
files -> Đào Hùng Hạnh*, Vũ Văn Nhân* TÓm tắT1
files -> ĐÁnh giá TÁc dụng hạ acid uric máu của cao khô thống phong khang trêN ĐỘng vật thực nghiệm vũ Bình Dương*, Nguyễn Hoàng Ngân
files -> Ochanomizu University senior high school [1] Senior High School at Otsuka, University of Tsukuba [2]
files -> ĐÁnh giá KẾt quả phẫu thuật cắt gan nội soi đIỀu trị u gan lành tính tại bệnh viện hữu nghị việT ĐỨc giai đOẠN 2010 2014
Thang%204%20nam%202016 -> NHẬn xét thang đIỂm epworth và KẾt quả ĐO Đa ký HÔ HẤP Ở BỆnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính phan Thanh Thuỷ*, Vũ Văn Giáp
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương