opac/tckh
  Danh mục sách ngoại văn (Sách tặng từ Quỹ Châu Á)
edata/Uploads/Turnitin2015/Luan van THS/Luanvants/QLKT/192 Trần Quang Tường
  Tiến sỹ Mai Khắc Thành
edata/Uploads/Turnitin2015/Luan van THS/Luanvants/KTĐT/132 Bùi Khắc Tiệp
  LỜi cam đoan
edata/Uploads/Turnitin2015/Luan van THS/Luanvants/QLKT/221Trần Thị Kim Cúc
  LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là luận văn được nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, đáng tin cậy và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào kác
edata/Uploads/Turnitin2015/Luan van THS/Luanvants/QLKT/85 Hoàng Thu Trang
  LỜi cam đoan
edata/Uploads/Turnitin2015/Điện tử/Da xong/1.Lê Văn Kỷ
  LỜi cam đoan
edata/Uploads/Turnitin2015/Luan van THS/Luanvants/QLKT/185 Đỗ Thị Thu Hà
  1. Cơ sở khoa học, ý nghĩa thực tiễn của đề tài
edata/THIET KE - LUAN VAN/TKTN - WORD
  LỜi cảM Ơn trên con đường thành công không bao giờ vắng bóng của những người thầy đầy nhiệt huyết, sự giúp đỡ của bạn bè và đặc biệt đó là niềm tin của gia đình
edata/DHHH/2016/11/22
  MỞ ĐẦu inland waterway transport plays an important role for the transport of goods in Europe Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
edata/EBook/TNBook/TL tong hop/English
  Structure drills 1 Auxiliary verbs: short answers (01)
edata/THIET KE - LUAN VAN/LUAN VAN THAC SI - FULL/THAC SI - WORD
  Hải Phòng, ngày 01 tháng 09 năm 2016
edata/THIET KE - LUAN VAN/TKTN - WORD
  MỤc lục lời cảM ƠN I danh mục các từ viết tắT
directory opac  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương