Hải Phòng, ngày 01 tháng 09 năm 2016trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1 Mb.
  1   2   3   4
LỜI CAM ĐOAN

Tôi là Nguyễn Thị Phương Nhung, học viên lớp QLKT lớp 4 năm 2014-2016 đợt 2 chuyên ngành Quản lý Kinh tế, trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp “Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất khẩu Lao động Hàng hải Vinalines” là đề tài nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn và chưa từng được sử dụng trong các công trình đã công bố, không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác làm sản phẩm của riêng mình. Nội dung trong đề tài có tham khảo và được trích dẫn nguồn đảm bảo sự đúng đắn, chính xác, trung thực và tuân theo các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, các số liệu thực tế được cung cấp tại các phòng ban của Công ty. Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Hải Phòng, ngày 01 tháng 09 năm 2016

Tác giả


Nguyễn Thị Phương Nhung

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn PGS.TS.Nguyễn Văn Sơn đã chỉ bảo, hướng dẫn và giúp đỡ tôi rất tận tình trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành khóa luận.Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Ban giám hiệu Viện Đào tạo sau Đại học tạo điều kiện và giúp đỡ tôi thực hiện luận văn. Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các giảng viên – những người đã mang lại nguồn kiến thức vô cùng bổ ích cho tôi trong những năm học vừa qua. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, các phòng ban có liên quan trong Công ty Xuất khẩu Lao động Hàng hải Vinalines vì sự ủng hộ và những ý kiến đóng góp quí báu giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Cuối cùng tôi xin cảm ơn các thành viên trong đại gia đình và bạn bè đã động viên, ủng hộ, chia sẻ và là chỗ dựa tinh thần giúp tôi tập trung nghiên cứu và hoàn thành bài luận văn của mình.

MỤC LỤC1.1.2.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh 7

1.1.2.4..Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 8

1.1.3.3.Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả tương đối. 10

1.1.3.4. Hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài. 10

1.2.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh 11

1.3.1.2.Những đặc điểm của hoạt động xuất khẩu lao động 15

1.3.1.3. Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu lao động 17

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Xuất khẩu lao động hàng hải Vinalines (Vinalines MMS) 22

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty 22

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 23

2.1.5. Cơ cấu tổ chức của Công ty 25

3.2.1. Biện pháp nhằm tăng lợi nhuận cho công ty 62

3.2.2. Những biện pháp khác giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty 69


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆUChữ viết tắt

Giải thích

VINALINES MMS

Công ty Xuất khẩu Lao động Hàng hải Vinalines

BCTC

Báo cáo tài chính

DT

Doanh thu

LN

Lợi nhuận

VKD

Vốn kinh doanh

VCĐ

Vốn cố đinh

VLĐ

Vốn lưu động

VCSH

Vốn chủ sở hữu

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

HĐKD

Hoạt động kinh doanh

DANH MỤC CÁC BẢNG

Số bảng

Tên bảng biểu

Số trang

2.1

Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh

32

2.2

Các chỉ tiêu chi phí của công ty

34

2.3

Tình hình sử dụng vốn kinh doanh

37

2.4

Tình hình sử dụng vốn lưu động

40

2.5

Tình hình sử dụng vốn cố định

42

2.6

Tình hình sử dụng lao động

45

2.7

Hệ số nợ và tỷ suất tài trợ

47

2.8

Đánh giá chung khả năng thanh toán

49

2.9

Đánh giá khả năng sinh lời

51

3.1

Tình hình thực hiện chi phí quản lý doanh nghiệp

62

DANH MỤC CÁC HÌNH

Số hình

Tên hình

Số trang

2.1

Bộ máy tổ chức của Công ty

25

3.1

Nhóm marketing trong tương lai

66

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Xu hướng toàn cầu hóa đang có sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Điều này dẫn tới việc một số lượng lớn các doanh nghiệp tham gia vào thị trường kinh tế thế giới ngày càng nhiều hơn, điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những biện pháp để vững vàng trước những sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt như hiện nay. Để đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp mình, ngoài việc chú trọng đến nâng cao lợi nhuận, kinh doanh có lãi, nâng cao khả năng huy động vốn,…mà còn phải quan tâm đến việc làm sao để nâng cao được hiệu quả của các hoạt động kinh doanh, dẫu biết đây là một bài toán rất khó dành cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Để hiểu rõ nhất về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chính là việc đánh giá hiệu quả hoạt động đó. Thông qua việc đánh giá chúng ta có thể biết được các vấn đề về doanh thu, lợi nhuận, tài sản, nguồn vốn, chi phí, …và đặc biệt là các phương thức quản lý, tổ chức trong hoạt động kinh doanh đã phù hợp hay chưa, biết được rõ về mặt mạnh, mặt yếu, ưu điểm, hạn chế và những mặt còn tồn tại để từ đó phát huy những thế mạnh, khắc phục những hạn chế nhằm đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động kinh doanh càng cao thì doanh nghiệp làm ăn càng tốt và ngược lai. Chính vì vậy mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phấn đấu để đạt được hiệu quả hoạt động kinh doanh cao nhất.

Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt từ năm 2008 đến nay, nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng, suy thoái và lạm phát, rất nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nạn thất nghiệp xảy ra.Việt Nam cũng không nằm ngoài sự tác động đó. Chính vì vậy rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam đã vấp phải vô vàn khó khăn trong hoạt động kinh doanh của mình.Vì thế ,để đạt được một kết quả hoạt động kinh doanh cao lại càng được các doanh nghiệp quan tâm.Từ những vấn đề này trên cơ sở các kiến thức tích luỹ được và thực tiễn tìm hiểu tại Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải Vinalines tôi đã lựa chọn phân tích đề tài “Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải Vinalines”.

2. Mục đích nghiên cứu

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Xuất khẩu Lao động Hàng hải Vinalines trong giai đoạn 2011-2015.

- Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất khẩu Lao động Hàng hải Vinalines.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Luận văn sẽ đi sâu vào nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải Vinalines.Phạm vi nghiên cứu

Phân tích số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty từ 2011→ 2015 và đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn về sau.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Tìm hiểu, thu thập số liệu thực tế từ các phòng ban của Công ty. Sau đó tiến hành nghiên cứu, phân loại và xử lý…để từ đó đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Sử dụng kết hợp các phương pháp so sánh, thay thế liên hoàn, chênh lệch, hồi quy…

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải Vinalines., nêu lên những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Căn cứ vào phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty, luận văn sẽ đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động kinh doanh.6. Kết cấu của khóa luận

Khoá luận gồm 3 chương với nội dung cụ thể như sau :- Chương 1 : Tổng quan về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải Vinalines.

- Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải Vinalines.
Qua đây em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Văn Sơn – Viện Phó Viện Đào tạo Sau Đại học trường Đại học Hàng Hải đã nhiệt tình hướng dẫn em trong quá trình thực hiện luận văn này!

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Lý luận chung hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh.

Trong cơ chế thị trường hiện nay, mục tiêu của các doanh nghiệp là kinh doanh có hiệu quả và tối đa hoá lợi nhuận; môi trường kinh doanh luôn biến đổi đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh thích hợp, tính toán nhanh nhạy, biết nhìn nhận vấn đề ở tầm chiến lược. Hiệu quả hoạt động kinh doanh luôn gắn liền với hoạt động kinh doanh, có thể xem xét nó trên nhiều góc độ; để hiểu được khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cần xét đến hiệu quả kinh tế của một hiện tượng. [3, 408].

Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có để đạt kết quả cao nhất trong kinh doanh với chi phí ít nhất. Hiệu quả kinh doanh phải được xem xét một cách toàn diện cả về thời gian và không gian trong mối quan hệ với hiệu quả chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân (hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội) . [4,72].

Hiệu quả kinh doanh phản ánh mối quan hệ giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra, nếu chi phí bỏ ra càng ít và kết quả mang lại càng nhiều thì điều đó có nghĩa hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao và ngược lại. [5,2]

Với điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường hiện nay để thực hiện nghiêm ngặt chế độ hạch toán trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo lấy doanh thu bù đắp được chi phí và có lợi nhuận đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải có hiệu quả để đảm bảo tồn tại và phát triển trong nền kinh tế có nhiều thành phần, có cạnh tranh và mở rộng quan hệ với thị trường quốc tế.Hiệu quả sản xuất kinh doanh phản ánh trình độ tổ chức và được xác định bằng tỷ số giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó, nó là thước đo quan trọng của sự tăng trưởng kinh tế và là căn cứ để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao, doanh nghiệp càng có điều kiện phát triển, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, nâng cao đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, thoả mãn nhu cầu hàng hoá, dịch vụ, góp phần nâng cao văn minh xã hội…

Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh phải đem lại hiệu quả; điều mà các doanh nghiệp quan tâm nhất là hiệu quả kinh tế. Trong đề tài luận văn này, nghiên cứu hiệu quả hoạt động kinh doanh chỉ xét trên phương diện hiệu quả kinh tế; mô tả hiệu quả kinh tế bằng công thức sau [5.3]


=

Hiệu quả kinh tế

Hao phí các nguồn lực cần thiết gắn với kết quả đạt được
Kết quả đạt được

1.1.2. Quan điểm về hiệu quả hoạt động kinh doanh.

1.1.2.1. Quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.

Một số nhà quản trị học quan niệm hiệu quả kinh doanh được xác định bởi tỷ số giữa kết quả đạt được và chi phí phải bỏ ra để đạt được kết quả đó. Manfred Kuhn cho rằng: “Tính hiệu quả được xác định bằng cách lấy kết quả tính theo đơn vị giá trị chia cho chi phí kinh doanh”. [5,2]

Quan điểm khác lại cho rằng: Hiệu quả là một phạm trù kinh tế, nó xuất hiện và tồn tại từ xã hội chiếm hữu nô lệ đến xã hội xã hội chủ nghĩa. Hiệu quả kinh doanh thể hiện trình độ sử dụng các yếu tố cần thiết tham gia vào hoạt động kinh doanh theo mục đích nhất định.

Xét trên bình diện các quan điểm kinh tế học khác nhau cũng có nhiều ý kiến khác nhau về hiểu như thế nào về hiệu quả kinh doanh.

- Nhà kinh tế học Adam Smith cho rằng: "Hiệu quả là kết quả đạt được trong hoạt động kinh tế, là doanh thu tiêu thụ hàng hoá". [1.174]

- Quan điểm nữa cho rằng: "Hiệu quả kinh doanh là tỷ lệ so sánh tương đối giữa kết quả và chi phí để đạt được kết quả đó”. Ưu điểm là phản ánh được mối quan hệ bản chất của hiệu quả kinh tế nhưng chưa biểu hiện được tương quan về lượng và chất giữa kết quả và mức độ chặt chẽ của mối liên hệ này.

- Quan điểm khác nữa lại cho rằng: "Hiệu quả kinh doanh là mức độ thoả mãn yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội cho rằng quỹ tiêu dùng với ý nghĩa là chỉ tiêu đại diện cho mức sống của mọi người trong các doanh nghiệp là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh". [1,246]

Từ các quan điểm trên có thể hiểu một cách khái quát hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực (nhân tài, vật lực, tiền vốn...) để đạt được mục tiêu xác định. Trình độ lợi dụng các nguồn lực chỉ có thể được đánh giá trong mối quan hệ với kết quả tạo ra để xem xét xem với mỗi sự hao phí nguồn lực xác định có thể tạo ra ở mức độ nào.

Tóm lại, hiệu quả kinh doanh phản ánh mặt chất lượng các hoạt động kinh doanh, trình độ nguồn lực sản xuất trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong sự vận động không ngừng của các quá trình.

1.1.2.2. Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh

Từ trước đến nay, các nhà kinh tế đã đưa ra rất nhiều khái niệm khác nhau về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp :“- Hiệu quả kinh doanh là mức độ hữu ích của sản phẩm sản xuất, tức là giá trị sử dụng của nó (hoặc là doanh thu và lợi nhuận thu được sau quá trình sản xuất kinh doanh).

- Hiệu quả kinh doanh là sự tăng trưởng kinh tế phản ánh nhịp độ tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế. Cách hiểu này chỉ là phiến diện. Nó chỉ đúng trên mức độ biến động theo thời gian.

- Hiệu quả kinh doanh là mức độ tiết kiệm chi phí và mức tăng kết quả. Đây là biểu hiện của bản chất chứ không phải khái niệm về hiệu quả kinh doanh.” [1.246]

Từ các khái niệm về hiệu quả kinh doanh trên ta có thể đưa ra khái niệm tổng quát như sau : Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu hiện sự tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu. Nó phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, vốn và các yếu tố khác) nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp đã đề ra. [1.173]


Nếu ký hiệu : H - Hiệu quả sản xuất kinh doanh

K – Kết quả đạt được

C – Hao phí nguồn lực gắn với kết quả đó

Thì ta có công thức sau để mô tả hiệu quả kinh doanh:


H = 

Như vậy hiệu quả kinh doanh là thước đo ngày càng trở nên quan trọng của sự tăng trưởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ.

  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương