LỜi cam đoantải về 376.8 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích376.8 Kb.
#25747
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong các công trình nào khác.

Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Hải phòng, ngày tháng năm 2015

TÁC GIẢ


Lê Văn Kỷ


LỜI CÁM ƠN


Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô ở Viện đào tạo sau đại học, Khoa Điện - Điện tử thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo TS. Phạm Văn Phước đã tận tâm hướng dẫn, chỉnh sửa cũng như thảo luận về lĩnh vực dẫn đường nói chung và dẫn đường quán tính không đế nói riêng, giúp tôi nghiên cứu sâu các nội dung của đề tài. Một lần nữa, Tôi xin chân thành cảm ơn thầy.

Đề tài nghiên cứu hệ thống dẫn đường quán tính không đế(SINT) là những lý thuyết công nghệ và các nguyên lý ổn định, dẫn đường cơ bản, có nội dung rộng và được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là ứng dụng trong Quân sự - Quốc phòng. Trong khi đó, thời gian nghiên cứu, thực hiện đề tài còn ngắn, tài liệu nghiên cứu chủ yếu của nước ngoài. Do vậy, trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những thiếu sót, khuyết điểm, bản thân tôi rất mong nhận được những đóng góp quý báu của các Thầy cô và các bạn quan tâm đến lĩnh vực này. Tôi xin hứa sẽ tiếp thu, học hỏi trên tinh thần cầu thị để hiểu sâu sắc hơn các nội dung đề tài đã nghiên cứu.

MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CÁM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v

DANH MỤC CÁC HÌNH vi

MỞ ĐẦU 1


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG 4

1.1 Các hệ thống dẫn đường 4

1.2. Nguyên lý và sự phát triển của các hệ thống dẫn đường quán tính 6

1.2.1 Các khái niệm cơ bản 6

1.2.2 Lịch sử phát triển 9

1.2.3 Hệ thống dẫn đường quán tính hiện đại ngày nay 13

1.3 Giới thiệu các hệ thống dẫn đường quán tính trên các tàu Việt nam 14

CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG QUÁN TÍNH KHÔNG ĐẾ 18

2.1 Nguyên lý cơ bản của hệ thống dẫn đường quán tính không đế. 18

2.1.1 Hệ thống dẫn đường quán tính không đế hai chiều đơn giản. 18

2.1.2 Hệ thống dẫn đường không đế ba chiều. 23

2.2 Con quay hồi chuyển. 26

2.2.1 Chức năng và phân loại các con quay hồi chuyển 26

2.2.2. Các tính chất cơ bản của con quay hồi chuyển. 27

2.2.3 Công nghệ con quay hồi chuyển. 31

2.3 Bộ đo gia tốc 50

2.3.1 Phép đo chuyển động tịnh tiến 50

2.3.2 Công nghệ các bộ đo gia tốc kế 52

2.4 Công nghệ hệ thống không đế (Strapdown system) 58

2.4.1 Các thành phần của một hệ thống dẫn đường không đế 58

2.4.2 Chức năng các khối. 59

2.5 Các ứng dụng của hệ thống dẫn đường quán tính không đế 60

2.5.1. Các ứng dụng của hệ thống dẫn đường quán tính 60

2.5.2 Một số ứng dụng điển hình. 61

CHƯƠNG 3. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG QUÁN TÍNH KHÔNG ĐẾ TRÊN MALAB 64

3.1 Tính toán hệ thống dẫn đường quán tính không đế. 64

3.1.1 Các phương trình dẫn đường quán tính 64

3.2 Mô phỏng hệ thống dẫn đường quán tính. 69

3.2.1 Mô hình con quay hồi chuyển 69

3.2.2 Mô hình bộ đo gia tốc 69

3.2.3 Mô hình thuật toán dẫn đường 70

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73TÀI LIỆU THAM KHẢO 74


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Chữ viết tắt

Giải thích

IMU

Inertial Measurement Unit

MEMS

MicroElectroMechanical systems

INS

Inertial Navigation Systems

FOG

Fibre Optic Gyroscope

I-FOG

Interferometric Fiber-Optic Gyroscope

AHRS

Atitude and Heading Reference Systems

MOEMS

Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems

CDU

Control Display Unit

INU

Inertial Navigation Unit

BSI

Block Sensor Inertial

EB

Electrical Block

ALIM

Alimentation(Khối các nguồn cung cấp)

HRG

Hemispherical Resonator Gyroscope

RLG

Ring Laser Gyroscope

NMR

Nuclear Magnetic Resonance

ESGs

Electrostatically Suspended Gyroscopes

IN

Inertial Navigation

SINS

Ship Inertial Navigation Systems

CAS

Cold Atomic Sensors

GPS

Global Positioning System

DC Offset

Direct Current Offset

GNSS

Global Navigation Satellite System

SINT

Strapdown Inertial Navigation Technology

tải về 376.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương