Danh sách một số doanh nghiệp xnk điện Máy, Cơ khí Braxin (03/07/2009)tải về 167.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích167.98 Kb.
#39102
Danh sách một số doanh nghiệp XNK Điện - Máy, Cơ khí Braxin
(03/07/2009)


Empresa - Tên và địa chỉ doanh nghiệp

Marca- Thương hiệu

Cidade- Thành phố

Estado- Bang

Produtos- Sản phẩm

1.AF Datalink Equipamentos de Telecomunicações Ltda

Datalink

São Paulo

São Paulo

85442000Razão Social:

AF Datalink Equipamentos de Telecomunicações Ltda

Endereço:

Rua Gibraltar 314
Santo Amaro
São Paulo - São Paulo
CEP 04755070

Telefone:

+55 11 5642-0066

Fax:

+55 11 5641-0012

Contato:

Abelardo Fraga jr

e-mail:

abelardo@afdatalink.com.br

Web site:

www.afdatalink.com.br


2.Agrojet Indústria de Equip. Agropecuários Ltda.

Razão Social:

Agrojet Indústria de Equip. Agropecuários Ltda.

Endereço:

Rua Vicente Melle, 575
Distrito Industrial Mario Amatto
Presidente Prudente - São Paulo
CEP 19064200

Telefone:

+55 18 2104-7000

Fax:

+55 18 2104-7000

Contato:

Thaiz

e-mail:

thaiz@agrojet.com.br

Web site:

www.agrojet.com.br
AGROJET A IRRIGAÇÃO 100% BRASIL

Presidente Prudente

São Paulo

39174010

84248123.ALFAMEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Razão Social:

ALFAMEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Endereço:

RUA DOS JEQUITIBÁS, 711
CAMPESTRE
SANTO ANDRÉ - São Paulo
CEP 09070331

Telefone:

+55 11 4991-5000 / +55 11 9991-3537

Fax:

+55 11 4991-5000

Contato:

RENATA MARTINS CABEZAS

e-mail:

renata@alfaequipamentos.com.br

Web site:

WWWW.ALFAMEC.COM.BR


ALFAMEC

SANTO ANDRÉ

São Paulo

84212100
4.Alfar Logistica Internacional

Razão Social:

Alfar Logistica Internacional

Endereço:

Avenida Presidente Vargas 583 - sl. 607 e 608
Centro
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
CEP 20071003

Telefone:

+55 21 2221-0863

Fax:

+55 21 2221-1391

Contato:

Alexandre Fares

e-mail:

manager@alfario.com.br

Web site:

www.alfar.com.br

Alfar Logistica Internacional

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

84
5.Altmann & Cia Ltda

Razão Social:

Altmann & Cia Ltda

Endereço:

Rua Dona Francisca, 11601 - Galpão A
Distrito Industrial
Joinville - Santa Catarina
CEP 89239270

Telefone:

+55 47 3461-0300

Fax:

+55 47 3424-1048

Contato:

Gilberto Guilherme Boettcher

e-mail:

financeiro@altmann.ind.br

Web site:

www.altmann.ind.br

Altmann Garfos Especiais

Joinville

Santa Catarina

843120
6.ALUMICENTRO Importação e Comércio Ltda.

Razão Social:

ALUMICENTRO Importação e Comércio Ltda.

Endereço:

Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 200
Barra Funda
São Paulo - São Paulo
CEP 01137020

Telefone:

+55 11 3392-3392 / +55 11 7503 6068

Fax:

+55 11 3392-2670

Contato:

Riccardo Carrara

e-mail:

alumicentro@alumicentro.com.br

Web site:

www.alumicentro.com.br

ALUMICENTRO

São Paulo

São Paulo

82081000

8459

84596900

mais...
7.Apexfil Industria e Comércio Ltda

Razão Social:

Apexfil Industria e Comércio Ltda

Endereço:

Rua Curuçá, 111
Vila Maria
São Paulo - São Paulo
CEP 02120000

Telefone:

+55 11 2795-7055 / +55 11 2795-7052

Fax:

+55 11 2795-7049

Contato:

Flávia Ricco

e-mail:

flavia.ricco@apexfil.com.br

Web site:

www.apexfil.com.br

Apexfil

São Paulo

São Paulo

84212990
8.Arflux Automação Industrial Ltda.

Razão Social:

Arflux Automação Industrial Ltda.

Endereço:

Rua Paraíba, 2942
Guaíra
Curitiba - Paraná
CEP 80630000

Telefone:

+55 41 3245 9000 / +55 41 9686 9633

Fax:

+55 41 3245 9000

Contato:

Diego Dalossa Freire / Flávio

e-mail:

diego@arflux.com.br

Web site:

www.arflux.com.br

Arflux Sistemas Ecológicos para Pintura

Curitiba

Paraná

84198920

8421

8424

mais...
9.Artek Industrial da Amazônia Ltda

Razão Social:

Arflux Automação Industrial Ltda.

Endereço:

Rua Paraíba, 2942
Guaíra
Curitiba - Paraná
CEP 80630000

Telefone:

+55 41 3245 9000 / +55 41 9686 9633

Fax:

+55 41 3245 9000

Contato:

Diego Dalossa Freire / Flávio

e-mail:

diego@arflux.com.br

Web site:

www.arflux.com.br

Artek

Manaus

Amazonas

8539
10.Ativa Solucões Tecnológicas Industria e Comercio Ltda-ME

Razão Social:

Ativa Solucões Tecnológicas Industria e Comercio Ltda-ME

Endereço:

Rua Quintino Bocaiuva, 302
Centro
Santa Rita do Sapucai - Minas Gerais
CEP 37540000

Telefone:

+55 35 3471-4747

Fax:
Contato:

Edson / Danton Ferreira / Mariana Mendes / Tatiane Frigieri

e-mail:

ativa@ativasolucoes.com.br

Web site:

www.ativasolucoes.com.br

ATIVA Soluções

Santa Rita do Sapucai

Minas Gerais

8517
11.ATLANTICA MAQ Ind. e Com. de Máquinas Ltda.

Razão Social:

ATLANTICA MAQ Ind. e Com. de Máquinas Ltda.

Endereço:

Rua Bartolomeu Soares, 65A
Ponte Rasa
São Paulo - São Paulo
CEP 03894000

Telefone:

+55 11 2041-3283 / +55 11 2042-5611

Fax:

+55 11 2026-0399

Contato:

Marcelo Aguillar / Elzo A. Portolani

e-mail:

atlanmaq@atlanmaq.com.br

Web site:

www.atlanmaq.com.br

ATLANTICA MAQ

São Paulo

São Paulo

8474
12.Baldan Máquinas e Equipamentos Ltda

Razão Social:

Baldan Máquinas e Equipamentos Ltda

Endereço:

Rua Nove de Julho, 836
Centro
Guariba - São Paulo
CEP 14840000

Telefone:

+55 16 3251-1411

Fax:

+55 16 3251-1658

Contato:

Francisco Baldan

e-mail:

maquinas@baldan.ind.br

Web site:

www.baldan.ind.br

Baldan

Guariba

São Paulo

846591

846592

84659310

mais...
13.Baterias Pioneiro Industrial Ltda.

Razão Social:

Baterias Pioneiro Industrial Ltda.

Endereço:

Rodovia SC 454 - Km 11
Distrito Industrial
Treze Tilias - Santa Catarina
CEP 89650000

Telefone:

+55 49 3537-7500 / +55 49 3537-7506

Fax:

+55 49 3537-7516

Contato:

Alexandre Loshstein / Bia

e-mail:

pioneiro@bateriaspioneiro.com.br

Web site:

www.bateriaspioneiro.com.br

Pioneiro

Treze Tilias

Santa Catarina

85071000
14.BAUMER S.A.

Razão Social:

BAUMER S.A.

Endereço:

AV. PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE, 181
PARQUE DA EMPRESA
MOGI MIRIM - São Paulo
CEP 13803330

Telefone:

+55 19 3805-7655 / +55 19 3805-7675

Fax:

+55 19 3805-7551

Contato:

RUY SALVARI BAUMER

e-mail:

baumer@baumer.com.br

Web site:

www.baumer.com.br

BAUMER

MOGI MIRIM

São Paulo

84192000

84193900

84198920

mais...
15.BBT Energia ltda.

Razão Social:

BBT Energia ltda.

Endereço:

Rua Osvaldo Azevedo Sampaio, 387
Sta. Terezinha
Sorocaba - São Paulo
CEP 18040190

Telefone:

+55 15 9118 7956 / +55 15 9703 7267

Fax:
Contato:

Clayton e Venício

e-mail:

bbtenergia@hotmail.com

Web site:

www.bbtenergia.com.br

 

Sorocaba

São Paulo

00090101

00090102

00090103

mais...
16.Bematech S.A.

Razão Social:

Bematech S.A.

Endereço:

Av. Rui Barbosa, 2529 - Modulos 7 e 8
Ipe
São José dos Pinhais - Paraná
CEP 83055320

Telefone:

+55 41 3361-6911 / +55 41 3351-2866

Fax:

+55 41 3361-6912

Contato:

Robison / Ana Silvia

e-mail:

robison.almeida@bematech.com.br

Web site:

www.bematech.com.br

 

São José dos Pinhais

Paraná

84433239
17.Bortolotto Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.

Razão Social:

Bortolotto Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.

Endereço:

Av. Salgado Filho, 1872
Salgado Filho
Caxias do Sul - Rio Grande do Sul
CEP 95098420

Telefone:

+55 54 3213 6400

Fax:

+55 54 3213 6464

Contato:

Matheus M. Balestro

e-mail:

matheusbalestro@sinalsul.com

Web site:

www.sinalsul.com

Sinalsul

Caxias do Sul

Rio Grande do Sul

8512
18.BRASILUX IND. COM. IMP. EXP. LTDA.

Razão Social:

BRASILUX IND. COM. IMP. EXP. LTDA.

Endereço:

RODOVIA BR-470 KM 67 NO. 2135
ENCANO DO NORTE
INDAIAL - Santa Catarina
CEP 89130000

Telefone:

+55 47 3281-7300 / +55 47 3281-7330

Fax:

+55 47 3281-7307

Contato:

Talita Schreiber ou Leilane Cordeiro

e-mail:

leilanezc@taschibra.com.br

Web site:

www.taschibra.com.br

TASCHIBRA

INDAIAL

Santa Catarina

85041000

85131010

85366100

mais...
19.BREXPORT INTERNATIONAL TRADE LTDA

Razão Social:

BREXPORT INTERNATIONAL TRADE LTDA

Endereço:

AV JOAO CARVALHO, 374
MONTE CARLO
MATÃO - São Paulo
CEP 15991182

Telefone:

+55 16 3383 3822

Fax:

+55 16 3382-8045

Contato:

FABRICIO LUIS RAMON

e-mail:

mkt@brexport.com.br

Web site:

www.brexport.com.br

BAMBOZZI, WELD INOX, MARCON, LEDAN

MATÃO

São Paulo

8515
20. Capitolio Comércio Representação Importação e Exportação Ltda.

Razão Social:

Capitolio Comércio Representação Importação e Exportação Ltda.

Endereço:

Alameda dos Pamaris, 188
Campo Belo
São Paulo - São Paulo
CEP 04086020

Telefone:

+55 11 5536-4076 / +55 11-88038128

Fax:

+55 11 5543-0736

Contato:

Diogo Stoppa Silva

e-mail:

capitolio@capitoliosemic.com.br

Web site:

www.capitoliosemic.com.brCapitolio

São Paulo

São Paulo

8541

Thương vụ Việt Nam tại Braxin, 03/07/2009.

Thương vụ Việt Nam tại CHLB.Braxin xin giới thiệu một số doanh nghiệp XNK Điện - Máy, Cơ khí Braxin, đăng ký tại trang website của Bộ Ngoại giao Braxin: http://www.braziltradenet.gov.br


- Các doanh nghiệp trong nước khi giao dịch lần đầu nên viết thư tiếng bằng tiếng Anh (nếu không viết bằng tiếng Bồ Đào Nha), gửi theo đường Fax trước. Các thư từ giao dịch lần sau có thể gửi theo đường E-mail để thuận tiện trong việc giao dịch.
- Để tránh rủi ro trong thực hiện các hợp đồng thương mại, Thương vụ xin trân trọng đề nghị các doanh nghiệp cần tự điều tra tư cách pháp nhân, uy tín của doanh nghiệp đối tác trước khi ký kết hợp đồng. Ở Braxin, Công ty SERASA là một trong số các doanh nghiệp chuyên về tư vấn, điều tra lý lịch, khả năng tài chính doanh nghiệp, tiến hành điều tra cho kết quả nhanh, chính xác với lệ phí phải chăng vài chục USD, tuỳ theo phạm vi, mức độ yêu cầu điều tra chuyên sâu. Các DN Việt Nam có thể tự liên hệ, viết thư trực tiếp bằng tiếng Anh cho Công ty Điều tra tài chính và uy tín doanh nghiệp, tự thanh toán trực tiếp lệ phí điều tra theo  yêu cầu với SERASA -An Experian Company, theo Địa chỉ liên hệ  : Serasa - An Experian Company; Alameda dos Quimimuras, 187; Planalto Paulista, Sao Paulo- SP, 04068-900, Tel : +55 (11) 3373 7272, Fax:+ 55 (11) 2847 9746, Website: www.serasa.com.br
- Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin về thị trường Braxin tại Website của Thương vụ tại địa chỉ : www.ecoviet.com.br

Địa chỉ liên hệ của Thương vụ Việt Nam tại Braxin:
Escritório Comercial da Embaixada da R.S. do Vietname no Brasil

Rua Paulo Orozimbo, No 675, Conj. 91 e 92. CEP: 01 535 - 001.

Bairro da Aclimação

Sao Paulo - SP

BRASIL

Tel : (55 11) 32766776.Fax : (55 11) 32766776.

Email : ecoviet@terra.com.br ; br@moit.gov.vnWebsite: www.ecoviet.com.br

-----------
Каталог: uploads -> news -> file
file -> ĐẢng cộng sản việt nam
file -> BỘ CÔng thưƠng vụ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á
file -> Danh sách doanh nghiệp xnk sản phẩm Giày dép, da, phụ kiện ở Braxin Mã số thuế (cnpj)
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk dược phẩm – y tế Braxin (07/07/009)
file -> Giới thiệu thị trường algeria vụ châu phi – TÂY Á – nam á BỘ CÔng thưƠng mục lụC
file -> Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á TÀi liệu cơ BẢn cộng hoà djibouti
file -> TÀi liệu tóm tắt cộng hòa djibouti
file -> VỤ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á TÀi liệu cơ BẢn nưỚc cộng hòa hồi giáo ap-gha-ni-xtan
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk săm lốp ôtô, xe, máy Braxin ( 02/06/2009)

tải về 167.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương