Danh sách một số doanh nghiệp xnk dược phẩm – y tế Braxin (07/07/009)tải về 265.87 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích265.87 Kb.
  1   2   3
Danh sách một số doanh nghiệp XNK Dược phẩm – Y tế Braxin
(07/07/009)
1.

Tên doanh nghiệp : PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A
 

 

CNPJ (Mã số Thuế)

33.009.945/0023-39

 

 

 

Nome da Empresa (Tên Doanh nghiệp)

PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A

 

 

Endereço (Địa chỉ)

BANDEIRANTES 2020 JACAREPAGUA

 

 

Município (Thành phố)

RIO DE JANEIRO

 

 

Estado (Bang)

RJ

 

 

CEP (Mã số bưu điện)

22783-110

 

 

Ano base de exportação (Năm XNK)

2008/2009

 

 

Faixa de valor anual de exportação

Acima de U$ 50.000.000,00

 

  (Giá trị kim ngạch XNK /năm)

 

Gerente de exportação (Người liên hệ)

ROBERT HALLER

 

 

Telefone

(55)(21)2342-1040

 

 

Fax

(55)(11)819-0320

 

 

 

E-mail

robert.haller@roche.com

 

 

Home page

www.roche.com.br

 

 

2.


Tên doanh nghiệp : ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 

 

CNPJ

43.426.626/0009-24

 

 

 

Nome da Empresa

ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

 

 

Endereço

GUARULHOS 3272 PONTE GRANDE

 

 

Município

GUARULHOS

 

 

Estado

SP

 

 

CEP

07030-000

 

 

Ano base de exportação

2008/2009

 

 

Faixa de valor anual de exportação

De U$ 10.000.000,00 até U$ 50.000.000,00

 

 

 

Gerente de exportação

 

 

 

Telefone

(55)(11)64232000

 

 

Fax

(55)(11)64232088

 

 

 

E-mail

 

 

 

Home page

www.allergan.com

 

 

3.


Tên doanh nghiệp : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 

 

CNPJ

44.734.671/0001-51

 

 

 

Nome da Empresa

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

 

 

Endereço

ITAPIRA-LINDOIA S/N KM 14 FAZ ESTANCIA CRISTALIA

 

 

Município

ITAPIRA

 

 

Estado

SP

 

 

CEP

13974-900

 

 

Ano base de exportação

2008/2009

 

 

Faixa de valor anual de exportação

De U$ 1.000.000,00 até U$ 10.000.000,00

 

 

 

Gerente de exportação

 

 

 

Telefone

(55)(19)38639500

 

 

Fax

(55)(19)38639580

 

 

 

E-mail

informatica@cristalia.com.br

 

 

Home page

www.cristalia.com.br

 

 

4.


Tên doanh nghiệp : ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA
 

 

CNPJ

60.659.463/0001-91

 

 

 

Nome da Empresa

ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA

 

 

Endereço

PRESIDENTE DUTRA S/N KM 222,2 PORTO DA IGREJA

 

 

Município

GUARULHOS

 

 

Estado

SP

 

 

CEP

07034-904

 

 

Ano base de exportação

2008/2009

 

 

Faixa de valor anual de exportação

Até U$ 1.000.000,00

 

 

 

Gerente de exportação

 

 

 

Telefone

(55)(11)6461-6000

 

 

Fax

(55)(11)6461-6178

 

 

 

E-mail

cac@ache.com.br

 

 

Home page

www.ache.com.br

 

 

5.

Tên doanh nghiệp : IDEALFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP
 

 

CNPJ

05.153.990/0001-11

 

 

 

Nome da Empresa

IDEALFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP

 

 

Endereço

R-09 S/N QUADRA 13-C MOD. 7 E 8 DAIA

 

 

Município

ANAPOLIS

 

 

Estado

GO

 

 

CEP

75133-600

 

 

Ano base de exportação

2008/2009

 

 

Faixa de valor anual de exportação

Até U$ 1.000.000,00

 

 

 

Gerente de exportação

 

 

 

Telefone

(55)(62)3316-1288

 

 

Fax

(55)(62)3316-1288

 

 

 

E-mail

idealfarma@idealfarma.com.br

 

 

Home page

www.idealfarma.com.br

 

 

6.


Tên doanh nghiệp : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 

 

CNPJ

44.734.671/0004-02

 

 

 

Nome da Empresa

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

 

 

Endereço

PAOLETTI 363 CENTRO

 

 

Município

ITAPIRA

 

 

Estado

SP

 

 

CEP

13972-012

 

 

Ano base de exportação

2008/2009

 

 

Faixa de valor anual de exportação

Até U$ 1.000.000,00

 

 

 

Gerente de exportação

JOSE ROBERTO PRADO

 

 

Telefone

(55)(19)3863-9500 Ramal:15

 

 

Fax

(55)(19)3863-9580

 

 

 

E-mail

diela@cristalia.com.br / businessdev@cristalia.com.br

 

 

Home page

www.cristalia.com.br

 

 

: uploads -> news -> file
file -> ĐẢng cộng sản việt nam
file -> BỘ CÔng thưƠng vụ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á
file -> Danh sách doanh nghiệp xnk sản phẩm Giày dép, da, phụ kiện ở Braxin Mã số thuế (cnpj)
file -> Giới thiệu thị trường algeria vụ châu phi – TÂY Á – nam á BỘ CÔng thưƠng mục lụC
file -> Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á TÀi liệu cơ BẢn cộng hoà djibouti
file -> TÀi liệu tóm tắt cộng hòa djibouti
file -> VỤ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á TÀi liệu cơ BẢn nưỚc cộng hòa hồi giáo ap-gha-ni-xtan
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk săm lốp ôtô, xe, máy Braxin ( 02/06/2009)
file -> Một số triển lãm chuyên ngành lớn nhất tại Nam Phi đã có lịch tổ chức trong năm 2009


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương