Công văn số 03. 581/2011/cgpi/decom/secex brasilia, ngày 24 tháng 8 năm 2011tải về 5.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.32 Kb.
#39495
Bản dịch

Công văn số 03.581/2011/CGPI/DECOM/SECEX

Brasilia, ngày 24 tháng 8 năm 2011

Kính gửi Ngài Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh,

.................................

V/v: điều tra chống bán phá giá sợi Viscose

Kính thưa Ngài Đại sứ,  1. Ngày 5/5/2011, Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương tiếp nhận kiến nghị của các doanh nghiệp Vicunha Teexxtil S/A, Jofege Fiação e Tecelagem Ltda và Fiação Alpina ltda liên quan đến việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hành sợi Viscose có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Brasil. Sự kiện này gây thiệt hại cho ngành công nghiệp Brasil.

  2. Theo quy định tại Điều 23, Nghị định (Decreto) số 1.602 năm 1995, xin được thông báo, thông tin trên đã được chuyển đến Cục bảo vệ thương mại để xem xét, xử lý theo thẩm quyền được quy định tại Điều 19, Nghị định nêu trên.

  3. Xin được lưu ý, theo quy định tại Điều 5.5, Thỏa ước chống bán phá giá của WTO, không cần thiết công bố công khai thông tin này.

  4. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về nội dung tại Văn bản này, xin liên hệ với DECOM theo số điện thoại +55 61 20277357.

Trân trọng,

FELIPE HEESCục trưởng Cục Bảo vệ Thương mại
Каталог: Modules -> CMS -> Upload
Upload -> Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửa
Upload -> BỘ NÔng nghiệP
Upload -> Nghiên cứu hà lan
Upload -> THẾ NÀo là MỘt nưỚc công nghiệp gs. Đỗ quốc Sam
Upload -> PHỤ LỤc văn kiện chưƠng trìNH
Upload -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông bộ TÀi chính – BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Upload -> GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho cổng thông tin đIỆn tử
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> CÁc trậN ĐỘng đẤt từ NĂM 1500 ĐẾn năM 2005

tải về 5.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương