Danh mụC ĐÍnh kèm quyếT ĐỊnh số : /QĐ-Đhydct ngày tháng 02 năm 2015tải về 146.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích146.99 Kb.


DANH MỤC ĐÍNH KÈM

QUYẾT ĐỊNH SỐ : /QĐ-ĐHYDCT Ngày tháng 02 năm 2015.


TT

Tên Tài Sản Cố Định

ĐVT

Nước sản xuất

số lượng

Năm sử dụng

Nguyên giá

Đơn vị SD

Nguồn vốn

1

Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán 16 lát cắt

HT

Mỹ

1

03.2014

12.568.500.000

Khoa CĐHA - Bệnh viện T

Quỹ Phát triển HĐSN

2

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền - DSA

HT

Đức

1

12.2014

22.895.000.000

K.Tim mạch Can thiệp - BVT

Quỹ Phát triển HĐSN

3

Hệ thống nội soi chẩn đoán dạ dày, tá tràng, đại tràng

HT

Nhật

1

12.2014

2.274.930.000

Khoa Khám bệnh - BVT

Quỹ Phát triển HĐSN

4

Bàn giáo viên

Cái

Việt Nam

1

12.2014

8.800.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

5

Bàn giáo viên

Cái

Việt Nam

1

12.2014

8.800.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

6

Bàn giáo viên

Cái

Việt Nam

1

12.2014

8.800.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

7

Bàn giáo viên

Cái

Việt Nam

1

12.2014

8.800.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

8

Bàn giáo viên

Cái

Việt Nam

1

12.2014

8.800.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

9

Bàn giáo viên

Cái

Việt Nam

1

12.2014

8.800.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

10

Bàn giáo viên

Cái

Việt Nam

1

12.2014

8.800.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

11

Bàn giáo viên

Cái

Việt Nam

1

12.2014

8.800.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

12

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

13

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

14

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

15

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

16

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

17

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

18

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

19

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

20

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

21

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

22

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

23

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

24

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

25

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

26

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

27

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

28

Bục giảng 1.3m

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.500.000

Giảng đường

Quỹ Phát triển HĐSN

29

Bàn họp + 8 ghế

Bộ

Việt Nam

1

12.2014

11.000.000

BM SLB-MD - Ky

Quỹ Phát triển HĐSN

30

Bàn họp + 8 ghế

Bộ

Việt Nam

1

12.2014

11.000.000

Bm. Toán - Khoa KHCB

Quỹ Phát triển HĐSN

31

Bàn họp + 8 ghế

Bộ

Việt Nam

1

12.2014

11.000.000

Bm. Tin học - Khoa KHCB

Quỹ Phát triển HĐSN

32

Tủ đựng hóa chất

Cái

Việt Nam

1

12.2014

11.000.000

Bm. Ký sinh trùng - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSN

33

Tủ đựng hóa chất

Cái

Việt Nam

1

12.2014

11.000.000

Thiết bị Khoa Y tế Công cộng

Quỹ Phát triển HĐSN

34

Tủ đựng hóa chất

Cái

Việt Nam

1

12.2014

11.000.000

Thiết bị Khoa Y tế Công cộng

Quỹ Phát triển HĐSN

35

Hệ thống phòng Lab dạy ngoại ngữ

Ht

 

1

12.2014

592.885.000

Bm. Ngoại ngữ - Khoa KHCB

Nguồn NSNN

36

Buồng UV-Vis bản mỏng sắc ký (Camag-022.9070)

Bộ

Thụy Sỹ

1

12.2014

42.000.000

Bm. Hóa Dược - Khoa Dược

Quỹ Phát triển HĐSN

37

Cân điện kỹ thuật điện tử (KERN - KB 3600N)

Cái

Đức

1

12.2014

20.000.000

Bm. Sinh hóa - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSN

38

Máy cạo vôi (DENTAMERICA - Scalex 880 Plus)

Cái

Đài Loan

1

12.2014

6.000.000

Thiết bị khoa Răng Hàm Mặt

Quỹ Phát triển HĐSN

39

Máy cạo vôi (DENTAMERICA - Scalex 880 Plus)

Cái

Đài Loan

1

12.2014

6.000.000

Thiết bị khoa Răng Hàm Mặt

Quỹ Phát triển HĐSN

40

Máy cạo vôi (DENTAMERICA - Scalex 880 Plus)

Cái

Đài Loan

1

12.2014

6.000.000

Thiết bị khoa Răng Hàm Mặt

Quỹ Phát triển HĐSN

41

Máy cạo vôi (DENTAMERICA - Scalex 880 Plus)

Cái

Đài Loan

1

12.2014

6.000.000

Thiết bị khoa Răng Hàm Mặt

Quỹ Phát triển HĐSN

42

Máy cạo vôi (DENTAMERICA - Scalex 880 Plus)

Cái

Đài Loan

1

12.2014

6.000.000

Thiết bị khoa Răng Hàm Mặt

Quỹ Phát triển HĐSN

43

Máy châm cứu (1592-ET-TK21)

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.000.000

BM YHCT - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSN

44

Máy châm cứu (1592-ET-TK21)

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.000.000

BM YHCT - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSN

45

Máy châm cứu (1592-ET-TK21)

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.000.000

BM YHCT - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSN

46

Máy châm cứu (1592-ET-TK21)

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.000.000

BM YHCT - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSN

47

Máy châm cứu (1592-ET-TK21)

Cái

Việt Nam

1

12.2014

5.000.000

BM YHCT - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSN

48

Máy khuấy đũa hiện số tốc độ quay (RW20 - IKA)

Cái

Malaysia

1

12.2014

14.600.000

Bm. Dược liệu - Khoa Dược

Quỹ Phát triển HĐSN

49

Máy khuấy đũa hiện số tốc độ quay (RW20 - IKA)

Cái

Malaysia

1

12.2014

14.600.000

Bm. Dược liệu - Khoa Dược

Quỹ Phát triển HĐSN

50

Máy khuấy từ gia nhiệt (MR Hei-Tec - Heidolph)

Cái

Đức

1

12.2014

15.000.000

Bm. Dược liệu - Khoa Dược

Quỹ Phát triển HĐSN

51

Máy khuấy từ gia nhiệt (MR Hei-Tec - Heidolph)

Cái

Đức

1

12.2014

15.000.000

Bm. Dược liệu - Khoa Dược

Quỹ Phát triển HĐSN

52

Máy lắc trộn Vortex (VM10 - Daihan - Hàn Quốc)

Cái

Hàn Quốc

1

12.2014

7.900.000

Bm. Vi sinh - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSN

53

Nồi chưng cách thủy (BAIN MARIE) WNB14

Cái

Đức

1

12.2014

33.000.000

Bm. Huyết học - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSN

54

Nồi chưng cách thủy (BAIN MARIE) WNB15

Cái

Đức

1

12.2014

33.000.000

Bm. Xét nghiệm - Khoa Đ.Dưỡng

Quỹ Phát triển HĐSN

55

Tủ cấy vi sinh vô trùng Class II (AC2-4E8) ESCO

Cái

Indonesia

1

12.2014

180.000.000

Bm. Vi sinh - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSN

56

Tủ sấy UF55plus (Memmert)

Cái

Đức

1

12.2014

65.000.000

Bm. Huyết học - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSN

57

Bộ tích điện dự phòng (Santak C6KR)

Bộ

TQ

1

12.2014

70.000.000

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Quỹ Phát triển HĐSN

58

Tủ lạnh 220 lít (SR-U25MN(SU) - Sanyo)

Cái

TQ

1

12.2014

6.000.000

Bm. Hóa - Khoa KHCB

Quỹ Phát triển HĐSN

59

Tủ mát 360 lít (LC 533B - ALASKA)

Cái

TQ

1

12.2014

6.000.000

Bm. Ký sinh trùng - Khoa Y

Quỹ Phát triển HĐSNCần thơ , ngày tháng 02 năm 2015.
HIỆU TRƯỞNG


: DesktopModules -> NEWS -> DinhKem
DinhKem -> Ban chấp hành trung ưƠng số 45-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
DinhKem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
DinhKem -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
DinhKem -> Hướng dẫn số 07-hd/btctw ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
DinhKem -> Phụ lục 1 MẪU ĐƠN ĐĂng ký SÁng kiếN
DinhKem -> BÀI 1: soạn thảo văn bản với microsoft word
DinhKem -> PhiếU ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi nckh cấp cơ SỞ (CẤp trưỜNG) NĂm họC 2015 -2016
DinhKem -> Danh sách bàI ĐĂng tập san nckh số 9 (THÁng 11/2013)
DinhKem -> Sacubitril-valsartan trong đIỀu trị suy tim: hiệu quả VÀ giá trị
DinhKem -> Lactate trong nhiễm trùng huyết
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương