Ctcp sông đÀ 11 – thăng longtải về 0.55 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu30.04.2018
Kích0.55 Mb.
  1   2   3   4

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ

CTCP SÔNG ĐÀ 11 – THĂNG LONG

-------------------------


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - hạnh phúc

------------------------Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 – THĂNG LONG NĂM 2011
I. Lịch sử hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long.

1. Những sự kiện quan trọng:

 • Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long: Công ty Cổ phần Sông Đà 11 - Thăng Long (SELCO) là một doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty Sông Đà, được thành lập ngày 04 tháng 07 năm 2008 theo Nghị quyết số 107 TCT/HĐQT ngày 09/04/2008 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà và nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2008 của Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 11, dựa trên cơ sở ban đầu là sáp nhập Xí nghiệp Sông Đà 11-5 và Xí nghiệp Sông Đà 11- 2 được tách ra từ Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

 • Ngày 23 tháng 07 năm 2010, Công ty cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 • Ngày 31 tháng 08 năm 2010, Công ty cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán SEL tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 • Ngày 16 tháng 09 năm 2010, 4.850.000 cổ phần của đã chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Quá trình phát triển :

2.1. Nghành nghề kinh doanh: Hiện nay, Công ty đang hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

 • Xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp đến cấp điện áp 500kV; Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, bưu điện; Dịch vụ quản lý, vận hành, phân phối điện năng;

 • Xây lắp hệ thống điện, cấp thoát nước khu đô thị và khu công nghiệp; Xây lắp các kết cấu công trình; Dịch vụ quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, nhà máy nước tại các khu công nghiệp và đô thị;

 • Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về cơ khí; Dịch vụ quản lý và vận hành kinh doanh bán điện, sản xuất kinh doanh điện thương phẩm;

 • Mua bán phương tiện vận tải cơ giới, chuyên chở hàng hóa đường bộ, vật tư thiết bị phục vụ thi công xây dựng, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng cơ giới và công nghệ xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi và bưu điện;

 • Xây lắp, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, bảo dưỡng, lắp ráp tủ bảng điện công nghệ cho đường dây, nhà máy điện, trạm biến áp và các dây chuyền công nghệ có cấp điện áp đến 500kV; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các nhà máy điện, trạm biến áp, xử lý sự cố bất thường cho các công trình điện;

 • Tư vấn chuyên ngành thiết kế hệ thống điện - điện tử và tự động hóa (trừ dịch vụ thiết kế các công trình);

 • Xây dựng các khu đô thị, nhà cao tầng và chung cư, khai thác vật liệu xây dựng.

 • Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: lắp đặt hệ thống thiết bị không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng, lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí, lắp đặt hệ thống thiết bị camera giám sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

2.2. Tình hình hoạt động : Một số chỉ tiêu kinh tế chính năm 2010:

 • Tổng giá trị SXKD thực hiện 302,130 tỷ đồng/ Kế hoạch 280 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch.

 • Doanh thu bán hàng thực hiện 278,699 tỷ đồng /Kế hoạch 269,6 tỷ đồng đạt 103,37% kế hoạch.

 • Giá trị đầu tư thực hiện 8,243 tỷ đồng, bao gồm: Đầu tư tài chính năm 2010 với số tiền 1,5 tỷ đồng (góp vốn đầu tư vào Công ty CP Thủy điện ToBuông 1,5 tỷ đồng); Đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công và quản lý điều hành 2,43 tỷ đồng; Đầu tư Dự án trụ sở văn phòng Công ty tại Khu đô thị Xa La 4,3 tỷ đồng.

 • Tổng số CBCNV có mặt đến tháng 12/2010: 433 người.

 • Lương bình quân tháng: 4.157.000 đồng/người/tháng, bằng 92,37% kế hoạch năm 2010.

 • Vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2010 là 67,354 tỷ đồng.

Trong đó:

  • Vốn điều lệ : 50 tỷ đồng.

  • Thặng dự vốn góp : 5 tỷ đồng.

  • Cổ phiếu quỹ : 0 tỷ đồng.

  • Quỹ đầu tư phát triển : 2,519 tỷ đồng.

  • Quỹ dự phòng tài chính : 0,481 tỷ đồng.

  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 9,353 tỷ đồng.

 • Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 12,667 tỷ đồng bằng 90,47% kế hoạch năm 2010 (KH năm là 14 tỷ).

  • Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu là: 5 %

  • Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ là: 25 %

 • Chỉ tiêu nộp NS Nhà nước 14,114 tỷ đồng bằng 108% kế hoạch năm 2010.

3. Định hướng phát triển :

3.1. Mục tiêu của Công ty :

 • Phấn đấu giá trị sản xuất kinh doanh đảm bảo tốc độ phát triển bình quân hàng năm 5 - 15%.

 • Dự kiến tổng giá trị SXKD đến năm 2015 đạt trên 340 tỷ đồng.

 • Doanh thu bình quân hàng năm trên 295 tỷ đồng.

 • Lợi nhuận bình quân năm trên 17,53 tỷ đồng

 • Vốn điều lệ đến năm 2015: 100 tỷ đồng

 • Thu nhập bình quân người/tháng khoảng 5,24 triệu đồng/người/tháng

 • Đảm bảo mức cổ tức hàng năm từ 13 - 20%.

 • Dự kiến cơ cấu ngành nghề SXKD đến năm 2015.

  • Giá trị kinh doanh xây lắp: Chiếm khoảng 73,53% tổng giá trị SXKD.

  • Giá trị kinh SX công nghiệp: Chiếm khoảng 8,8% trong tổng giá trị SXKD.

  • Giá trị kinh doanh điện nước và phục vụ xây lắp: Chiếm khoảng 2,9% trong tổng giá trị SXKD.

  • Giá trị sản xuất điện thương phẩm: Chiếm khoảng 14,8% trong tổng giá trị SXKD

3.2. Định hướng phát triển của Công ty :

 • Xây dựng và phát triển Công ty một cách toàn diện, với mục tiêu ngành nghề chiến lược chính là lắp đặt đường dây và trạm biến áp, cung cấp điện nước cho các công trình xây dựng thuỷ điện, khu công nghiệp, nhà cao tầng; Đầu tư xây dựng, cải tạo các khu đô thị, khu công nghiệp; khai thác các dịch vụ đô thị, kinh doanh bất động sản.

 • Từng bước phát triển các ngành nghề và sản phẩm mới: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện năng, vật liệu xây dựng; quản lý kinh doanh bất động sản,…

 • Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đảm bảo mức tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức.

3.3. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty :

 • Đầu tư phát triển mở rộng thị trường tại các thành phố lớn và các địa phương đã thiết lập được quan hệ; tăng cường mở rộng các hình thức hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị có tiềm lực tài chính.

 • Hoàn thiện mô hình quản lý tiên tiến từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ năng động, có năng lực và trình độ cao, phát triển toàn diện và có uy tín trên thị trường.

 • Tích cực chuẩn bị và tham gia vào các dự án trọng điểm của Tổng công ty Sông Đà, tham gia thị trường bất động sản, đầu tư tài chính vào các công ty có tiềm lực đem lại hiệu quả và lĩnh vực ngành nghề có hiệu quả như: Vật liệu xây dựng, các khu công nghiệp.

 • Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 • Tăng cường công tác hạch toán sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

 • Nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho cán bộ công nhân viên Công ty.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Kế hoạch SXKD năm 2010 với những mục tiêu, nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trong quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là yếu tố cạnh tranh trên thị trường rất quyết liệt, nhiều công trình có tiến độ thi công căng thẳng, giá cả biến động tăng mạnh. Bên cạnh đó, quá triển SXKD của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long nói riêng còn chịu ảnh hướng lớn từ các chính sách tài chính, tiền tệ như: Chính chích thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, lãi suất đi vay các Ngân hàng và tổ chức tài chính tăng cao…; song với sự nỗ lực và cố gắng của tập thể CBCNV trong toàn Công ty, Công ty đã khắc phục, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2010: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 302/280 tỷ đồng bằng 108% kế hoạch năm, Doanh thu đạt 278 tỷ đồng /269 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm, Lợi nhuận đạt 12,667 tỷ đồng/ 14 tỷ đồng, bằng 90,47% kế hoạch năm 2010.

 • Công ty đã đặc biệt quan tâm đến việc tìm kiếm công ăn việc làm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty. Trong n¨m 2010 C«ng ty ®· tõng b­íc hoµn thiÖn hå s¬ n¨ng lùc, tÝch cùc tham gia tiÕp thÞ ®Êu thÇu t×m kiÕm viÖc lµm, n¨m 2010 gi¸ trÞ tróng thÇu trªn 298 tû ®ång b»ng 149% kÕ ho¹ch n¨m ®¶m b¶o kÕ ho¹ch n¨m 2010 vµ gèi ®Çu cho n¨m 2011.

 • Trong năm 2010 đã hoàn thành thủ tục và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 09 năm 2010 theo đúng kế hoạch đề ra tăng tính minh bạch về tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

 • Hoµn thµnh c«ng t¸c tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ C«ng ty.

 • Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2008 với tỷ lệ 6% và năm 2009 với tỷ lệ 15% theo đúng nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã thông qua

 • ChØ ®¹o thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®Çu t­: Trong n¨m 2010 C«ng ty ®· hoµn thµnh ®Çu t­ trô së v¨n phßng C«ng ty ®¶m b¶o n¬i lµm viÖc khang trang cho CBCNV vµ n©ng vÞ thÕ cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ang tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n thñy ®iÖn ToBu«ng, dù ¸n ®Çu t­ trô së Chi nh¸nh S«ng §µ 11.2 – Th¨ng Long, dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng.

 • Công tác Tài chính, tín dụng đã thực hiện tốt việc cân đối vốn và huy động vốn đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010:

  • Sử dụng linh hoạt nguồn vốn tự có cũng như nguồn vốn đi vay của các tổ chức tín dụng đem lại hiệu quả cao trong công tác sử dụng vốn;

  • Trong năm 2010 đã tập trung thu hồi vốn các công trình, phân công nghiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng đơn vị trực thuộc, từng cá nhân trong công tác thu hồi vốn, phát động chiến dịch thu vốn, kiểm điểm kết quả thực hiện hàng tuần, tháng đến từng đơn vị;

  • Chủ trì kiểm tra công tác tài chính, phân tích họat động kinh tế ở các đơn vị trực thuộc, qua đó chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém của từng đơn vị và đề ra những giải phát khắc phục trình Lãnh đạo Công ty quyết định kịp thời;

  • Đã quản lý và cân đối vốn hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư. Quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng được thực hiện theo đúng hợp đồng, đảm bảo uy tín trong quan hệ tín dung, việc vay và trả nợ đúng hạn;

  • Hoàn thành công tác báo cáo kiểm toán theo đúng quy định.

  • ChØ ®¹o tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n kinh doanh chÝnh x¸c, kÞp thêi ®¸p øng c«ng t¸c qu¶n trÞ C«ng ty. Duy tr× c«ng t¸c kiÓm tra, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc, c¸c quy ®Þnh néi bé C«ng ty, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh.

 • C«ng t¸c Kinh tÕ ®· tËp trung thùc hiÖn viÖc th­¬ng th¶o ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh, quy ®Þnh cña C«ng ty, ph¸p luËt Nhµ n­íc. C¸c hîp ®ång ®Òu triÓn khai theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· tho¶ thuËn vµ kh«ng x¶y ra tranh chÊp. triÓn khai ký kÕt hîp ®ång thuª gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, quyÕt to¸n t×nh h×nh thùc hiÖn, chuÈn bÞ phô lôc hîp ®ång cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. Gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c vÒ kinh tÕ, gi¸ ®iÖn n­íc t¹i c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn Xªkaman3, thñy ®iÖn Xªkaman1...

 • §· nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung quy chÕ, quy ®Þnh qu¶n lý néi bé cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu chính như sau :

  • Tổng giá trị SXKD thực hiện 302,130 tỷ đồng/ Kế hoạch 280 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch.

  • Doanh thu bán hàng thực hiện: 278,67 tỷ đồng/ Kế hoạch 269,6 bằng 103% kế hoạch năm.

  • Giá trị đầu tư thực hiện 8,243,tỷ đồng/27,337 tỷ đồng bằng 30,2% kế hoạch năm.

  • Lương bình quân tháng: 4.157.000 đồng/người/tháng, bằng 92,37% KH năm 2010.

  • Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 12,667 tỷ đồng bằng 90,2% kế hoạch năm 2010

  • Chỉ tiêu nộp NS Nhà nước 14,114 tỷ đồng bằng 108% kế hoạch năm 2010.

  • Tổ chức thực hiện hoàn thành niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 09 năm 2010 theo đúng kế hoạch đề ra tăng tính minh bạch về tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

  • Công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 09 năm 2010 theo đúng kế hoạch đề ra tăng tính minh bạch về tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

III. Báo cáo của ban Tổng giám đốc.

 1. Báo cáo tình hình tài chính.

BCTC chi tiết được đăng tải chi tiết trên webside: http://selco.com.vn

a. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm nay

Năm trước (2009)

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn


Cơ cấu tài sản


Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản

%

84,49

86,28

Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản

%

15,51

13,72

Cơ cấu nguồn vốn


Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

%

71,71

72,75

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

%

28,29

27,25

Khả năng thanh toán


Khả năng thanh toán hiện hành

Lần

1,39

1,37

Hệ số thanh toán vốn lưu động

Lần

1,18

1,19

Khả năng thanh toán nhanh

Lần

0,87

0,77

Tỷ suất sinh lời


Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu


Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần

%

4,58

4,07

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần

%

3,38

2,96

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản


Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản

%

5,32

3,95

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản

%

3,93

2,87

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

%

13,89

10,54  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương